DziennikZachodni.pl - wiadomości Śląsk, wiadomości ze Śląska

TOP 13 zmian w edukacji. Co nas czeka w szkołach od września 2017 r.

1 września 2017 roku wejdzie w życie reforma oświaty. Likwidacja gimnazjów, powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum to najważniejsze punkty reformy szkolnictwa wprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale ta zmiana pociąga za sobą wiele innych nowości w polskich szkołach. Zobaczcie TOP 12 najważniejszych zmian w edukacji, które nas czekają od nowego roku szkolnego.

1. LIKWIDACJA GIMNAZJÓWProces wygaszania gimnazjów rozpocznie się we wrześniu 2017 roku i będzie odbywał się w różnych wariantach - przekształcania gimnazjum

Karolina Misztal

Następne
Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze [1/14] Następne

1. LIKWIDACJA GIMNAZJÓW
Proces wygaszania gimnazjów rozpocznie się we wrześniu 2017 roku i będzie odbywał się w różnych wariantach - przekształcania gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, włączenia go do podstawówki, przekształcenia w liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę pierwszego stopnia.

Sprawdź Nowa sieć szkół w Gdańsku. Co się stanie z likwidowanymi gimnazjami? [LISTA]


Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum;
- Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum;
- 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie z mocy ustawy się ośmioletnią szkołą podstawową;
- W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.


Powód likwidacji gimnazjów? Zdaniem minister edukacji - nie sprawdziły się.

- Gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych, nie podnoszą jakości nauczania. W praktyce powstały gimnazja lepsze i gorsze - dowodziła Anna Zalewska. Jak wyjaśniała, badania pokazują, iż „częsta zmiana szkoły i grupy rówieśniczej, sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum, trzyletnie liceum powoduje nie tylko obniżenie jakości (kształcenia), ale przeszkadza w edukacji i ogranicza motywację ucznia”. Proces nauczania nie ma więc ciągłości, licea trwają zdecydowanie za krótko, zwłaszcza biorąc po uwagę fakt, że półtora roku nauki w tym rodzaju szkoł średnich jest tak naprawdę kursem przedmaturalnym, ale co najważniejsze - stary system nauczania nie przygotowuje młodych ludzi do studiów. I tu Anna Zalewska przywołuje opinie nauczycieli akademickich, którzy mocno narzekają na poziom studentów pierwszego roku.

Rozwiązania dla niepromowanych uczniów gimnazjów:
- Uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły podstawowej;
- Uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej;
- Uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

Polecamy