Regulamin konkursu

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  Regulamin konkursu Najpiękniejsze zdjęcie ślubne
  Regulamin konkursu Najpiękniejsze zdjęcie ślubne

  § 1
  Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu o nazwie Najpiękniejsze zdjęcie ślubne jest Polskapresse O/ Prasa Śląska z siedzibą w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25 a.
  2. Nagrodą w Konkursie jest: Karta aktywacyjna Neofon i doładowanie w wysokości 100 zł ufundowane przez Telekomunikację Polską oraz sesja fotograficzna zorganizowana przez Polskę Dziennik Zachodni.

  3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 2
  Uczestnicy Konkursu
  1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia.
  2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

  § 3
  Główne zasady
  1. W konkursie może wziąć udział osoba, która prześle zdjęcie(a) wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową.
  2. Tematyka zdjęcia powinna być związana ze ślubem.
  3. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać do 3 zdjęć wykonanych różną techniką
  4. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora zdjęcia wraz z podaniem imion i nazwisk, adresu, wieku osób przedstawionych na zdjęciu, numeru telefonu kontaktowego jednej z nich a także podpisanym przez oboje małżonków oświadczeniem o następującej treści: "Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Polskapresse O/ Prasa Śląska z siedzibą w Sosnowcu, Baczyńskiego 25a wizerunku osób przedstawionych na zdjęciach oraz naszych danych osobowych dla celów marketingowych i na przekazanie tych danych osobowych innym podmiotom, na zasadach określonych w Ustawie z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883.". Oświadczenie musi być podpisane przez wszystkie osoby przedstawione na zdjęciu.
  4a. Dane osobowe będą przetwarzane przez Polskapresse sp. z o.o. w Warszawie O/ Prasa Śląska w Sosnowcu Baczyńskiego 25a. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Organizator nie zwraca przesłanych zdjęć.
  6. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zdjęciami oraz do ustalenia formy prezentacji pracy, zgodnie z zasadami niniejszego Konkursu.
  § 5
  Zgłoszenie udziału w Konkursie
  1. W Konkursie biorą udział zdjęcia nadesłane w okresie od 5.09.2009 do 31.10.2009. Za dzień nadesłania materiału konkursowego uważa się dzień wpłynięcia przesyłki do siedziby organizatora.
  2. Zdjęcia należy przesłać na adres: Media Centrum Polskapresse O/ Prasa Śląska z siedzibą w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25 a z dopiskiem "Najpiękniejsze zdjęcie ślubne" lub mailem na adres slub@dz.com.pl
  3. Konkurs został przedłużony do 15 listopada 2009 r.

  § 6
  Jury Konkursu
  1. Jury Konkursu składa się z 3 do 5 osób wyłonionych spośród fotoreporterów, i redaktorów Polski Dziennika Zachodniego oraz polskadziennikzachodni.pl
  2. Do zadań Jury Konkursu należeć będzie wybór najlepszych prac i ogłoszenie rankingu.
  3. Równorzędną nagrodę przyznają sami internauci, głosując na zdjęcia poprzez zamieszczenie komentarza w galerii konkursu
  § 7
  Przebieg Konkursu
  1. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury konkursu wybiera zwycięzcę Konkursu, oraz po przeliczeniu oddanych głosów ogłasza laureata nagrody internautów.
  2. Przedmiotem oceny jurorów będzie m.in. pomysł i oryginalność zdjęcia oraz sposób przedstawienia ujęcia.
  3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która otrzymała największą liczbę głosów wśród jury Konkursu.
  4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone [6.11.2009] na łamach Polski Dziennika Zachodniego, oraz w serwisie polskadziennikzachodni.pl. Ponadto zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o wygraniu nagrody głównej.
  5. Termin ogłoszenia został przesunięty na 20 listopada 2009 r. w związku z wydłużeniem terminu składania zdjęć.
  § 8
  Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych mu materiałów, które:
  a) nie spełniają warunków określonych niniejszym Regulaminem;
  b) są niezgodne z powszechnie uznawanymi normami etycznymi i moralnymi m.in. zawierają treści obraźliwe lub dyskryminujące, czy pornograficzne;
  c) nadesłanych po terminie, określonym w § 5 pkt 1 powyżej;
  d) do których nie zostało dołączone oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku osób przedstawionych na zdjęciach.
  § 9
  Prawa autorskie

  1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z nadesłanych zdjęć, dokonywanie ich opracowań, korzystanie z tych opracowań oraz rozporządzanie nimi, niezależnie od faktu przyznania nagrody za dane zdjęcie, oraz na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na następujących polach eksploatacji:
  1) utrwalenia techniką optyczną, cyfrową i magnetyczną na nośniku optycznym, cyfrowym lub magnetycznym;
  2) zwielokrotnienie techniką optyczną, cyfrową i magnetyczną na nośniku optycznym, cyfrowym lub magnetycznym;
  3) wprowadzenie do obrotu;
  4) użyczenie, najem i dzierżawa;
  5) wprowadzenie do pamięci komputera;
  6) publiczne wystawienie lub publiczne odtworzenie oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  7) wyświetlenie;
  8) nadanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
  9) nadanie za pośrednictwem satelity,
  10) równoczesne i integralne nadanie przez inną organizację telewizyjną;

  2. Uczestnicy konkursu zezwalają na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności dokonywanie przeróbek i adaptacji.

  3. Uczestnicy Konkursu zapewniają również Organizatorowi Konkursu prawo pierwszeństwa do eksploatacji zdjęć na polach eksploatacji nieopisanych w punkcie 1 oraz upoważniają go do decydowania o pierwszym udostępnieniu materiałów publiczności.

  4. Z chwilą przyznania nagrody, uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe i zależne do przedstawionych przez siebie zdjęć na polach eksploatacji określonych powyżej, a także prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych.

  5. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do podpisania umowy z organizatorem konkursu przenoszącej nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia.


  § 10
  Postanowienia końcowe
  1. Osoby biorące udział w Konkursie w przypadku wygrania nagrody wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie swego imienia, nazwiska i wizerunku przez Organizatora.
  2. Uczestnik przystępujący do Konkursu zgadza się na warunki przedstawione w powyższym Regulaminie.
  3. Organizator konkursu ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim dowolnego uczestnika, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o stosowanie nieuczciwych praktyk.
  4. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursów Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie, w ciągu miesiąca od zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
  5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.
  6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w ustępie 4 nie będą rozpatrywane.
  7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a także przerwania lub odwołania Konkursu, przy czym w takim przypadku Organizator ma obowiązek zamieścić taką informację niezwłocznie na łamach "Polski Dziennika Zachodniego" i na antenie.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych związanych z Konkursem.

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Czytaj także

   Komentarze (2)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   nie ma się czym ekscytować

   maja (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 31 / 26

   jak zobaczyłam jaka nagroda to chętnie bym wycofała swoje zdjęcia. śmiechu warte

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   WIELKA LIPA!

   Redaktorek (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 20 / 29

   Dana! Jakbyś zgadła- Już czytam, że wyniki będą 21 listopada. Żenada. Panowie redaktorzy- nie dość, że nagrody są śmieszne to przeciągacie jak możecie... strunę!

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   konkurs

   dana (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 20 / 26

   a w dniu 20.listopada napiszą ,że termin składania zdjęć został przedłuzony do 27.listopada, a w dniu 27.listopada bedzie nowy termin ogloszenia konkursu ,i tak dalej ....lol

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama