ZUS przypomina o abolicji: Nie przegap terminu!

  ZUS przypomina o abolicji: Nie przegap terminu!

  Monika Krężel

  Dziennik Zachodni

  Dziennik Zachodni

  Dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest taka, że nadal obowiązuje dla nich abolicja. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą mieć umorzone niezapłacone składki na własne ubezpieczenie. Chodzi o okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Zła wiadomość natomiast jest taka, że trzeba skrupulatnie pilnować terminów - dotyczy to głównie osób, które już otrzymały decyzję z ZUS określającą warunki umorzenia należności na podstawie ustawy abolicyjnej.
  Przypomnijmy. Abolicja jest możliwa na podstawie ustawy z 9 listopada 2012 r. o „umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność". Ustawa abolicyjna zakłada możliwość umorzenia za te osoby składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, koszami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

  Żeby jednak skorzystać z abolicji trzeba spełnić określone warunki. Do złożenia wniosku są uprawnione:
  • osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
  • spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
  Na umorzenie długów wobec ZUS mogą liczyć więc nie tylko osoby, które przez te lata nie płaciły w ogóle składek, ale również takie którym ZUS naliczył dług z powodu niezbyt jasnych przepisów.

  Warunki umorzenia należności:
  • nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.
  bądź też
  • spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

  Termin na złożenie wniosku:
  Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r.
  Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:
  • podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
  • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
  • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią
  - będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.
  Wniosek, który należy złożyć jest dostępny na stronie (www.zus.pl), dostaniemy go także w każdej placówce ZUS. Najpierw trzeba złożyć wniosek do ZUS o umorzenie składek, a dopiero później przedsiębiorca dowie się, kiedy uprawomocniła się decyzja o warunkach umorzenia - bo od tej daty upływa 12 miesięczny termin na uregulowanie należności.

  I teraz najważniejsza sprawa. - Trzeba pamiętać o 12-miesięcznym terminie opłacenia należności niepodlegających umorzeniu dla osób, które złożyły wnioski w pierwszej połowie 2013 roku i otrzymały od ZUS decyzję określającą warunki umorzenia należności na podstawie ustawy abolicyjnej - wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka oddziału ZUS w Rybniku. - Oznacza to, że dla tych osób, którym decyzja o warunkach umorzenia uprawomocniła się np. w marcu 2013 r, termin do uregulowania należności minął w marcu 2014 r, a dla tych, którym decyzja uprawomocniła się w kwietniu 2013 r. - termin upłynął lub kończy się konkretnego dnia w kwietniu 2014 r. Podobnie będzie w maju, czerwcu oraz kolejnych miesiącach. Dlatego tych terminów trzeba pilnować. Warto też dodać, że abolicja w dalszym ciągu cieszy się zainteresowaniem klientów, miesięcznie u nas wpływa około 170 wniosków - dodaje.

  Osoby, które nie są w stanie uregulować należności niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. Co ważne, umowa z ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu składek musi zostać zawarta przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek.
  Tylko podpisanie umowy z ZUS, a nie złożenie samego wniosku o rozłożenie na raty warunkuje możliwość umorzenia należności. W takim przypadku decyzja o umorzeniu zapadnie po uregulowaniu należności objętych umową.
  Niedotrzymanie terminów określonych ustawą abolicyjną oznacza decyzję odmowną w sprawie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek. W takim przypadku płatnik może wystąpić ponownie z wnioskiem o umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej, jednakże nie później niż do 15 stycznia 2015 r.


  *Egzamin gimnazjalny 2014 ARKUSZE + KLUCZ ODPOWIEDZI
  *Pogoda na weekend majowy 2014: Będzie ciepło, ale nie upalnie MAJÓWKA 2014
  *Eurowybory 2014: Sprawdź, kogo naprawdę popierasz [TEST WYBORCZY]
  *Sprawdź, czy znasz geografię woj. śląskiego [QUIZ DZ]

  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama