Wybierz sobie Mikołaja 2011 [REGULAMIN]

  Wybierz sobie Mikołaja 2011 [REGULAMIN]

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  REGULAMIN KONKURSU
  WYBIERZ SOBIE MIKOŁAJA

  § 1
  Organizator Konkursu
  Konkurs "Wybierz sobie Mikołaja", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez:
  Polskapresse sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Prasa Śląska w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25 a, 41 - 203 Sosnowiec
  zwaną dalej Organizatorem
  § 2
  Czas trwania Konkursu
  Głosowanie w konkursie trwa od 9 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

  Kupony publikowane będą na łamach "Dziennika Zachodniego" w dniach od 9 grudnia do 31 grudnia 2011 roku. Wyniki zostaną opublikowane w "Dzienniku Zachodnim" w dniu13 stycznia 2011 roku.
  § 3
  Założenia
  W Konkursie można głosować na jednego spośród 44 Mikołajów wybranych przez redakcję "Dziennika Zachodniego". Lista Mikołajów opublikowana zostanie na łamach głównego wydania "Dziennika Zachodniego".
  Głosować w Konkursie można za pomocą:
  Kuponu konkursowego publikowanego na łamach "Dziennika Zachodniego" w trakcie trwania Konkursu. Wypełnione kupony należy wysłać na adres Organizatora: "Dziennik Zachodni" ul. Baczyńskiego 25a, 41 - 203 Sosnowiec - Milowice do dnia 31 grudnia 2011 roku (decyduje data wpłynięcia kuponu do redakcji).
  Na jednym kuponie można oddać tylko jeden głos.
  Wysłania smsa - do dnia 31 grudnia 2011 roku do godziny 23.59.
  § 4
  Zasady Konkursu
  Nominowanymi do udziału w Konkursie są 44 osoby.
  Głosującymi w Konkursie mogą być wszyscy pełnoletni czytelnicy "Dziennika Zachodniego" z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz ich małżonków, rodzeństwa i krewnych w linii prostej
  Warunkiem uczestnictwa w uzyskaniu nagrody jest wysłanie prawidłowo wypełnionego, oryginalnego kuponu publikowanego na łamach "Dziennika Zachodniego" ze swoimi danymi osobowymi tj. imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz krótkim uzasadnieniem wyboru Mikołaja.
  Konkurs smsowy przebiega w trzech etapach:
  zgłaszania udziału w konkursie,
  wyłaniania uczestników finału konkursu ( eliminacje ),
  wyłaniania zwycięzcy finału konkursu.

  Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer 7155 wiadomości SMS ( dalej "SMS" ), w której wpisze podaną w kuponach konkursowych treść. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

  Koszt przesłania jednej wiadomości SMS wynosi 1,23 zł z VATem. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

  Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS.

  Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

  Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie. W przypadku przysłania błędnej treści, uczestnik zostanie o tym powiadomiony w SMS-ie zwrotnym.

  Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości SMS zawierających treści promocyjne.

  Podczas eliminacji Komisja Konkursowa wybierze uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do finału konkursu. Uczestnicy finału zostaną wybrani według następujących kryteriów. 31 grudnia 2011 roku zostanie do wszystkich osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie wysłany sms z pytaniem o uzasadnienie wyboru Mikołaja. Osoby, które odpiszą najszybciej, wygrywają.
  W przypadku braku danych pozwalających na zidentyfikowanie zwycięzcy, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia w głosowaniu przesłanego kuponu.
  W trakcie trwania Konkursu każda osoba może przesłać dowolną ilość opublikowanych w "Dzienniku Zachodnim" kuponów i dowolną ilość wiadomości smsowych.
  Głosujących, którzy najtrafniej opiszą wybór Mikołaja, Organizator poinformuje o wygranej spośród nagród określonych w par.6 ust.1.
  Dwóch przedstawicieli redakcji i jeden przedstawiciel działu marketingu "Dziennika Zachodniego" utworzy komisję, która spośród nadesłanych kuponów i smsów wybierze zwycięzcę, który otrzyma nagrodę.
  Wyłonieni przez komisję nadawcy najlepszych uzasadnień zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.
  § 5
  Rozstrzygnięcie Konkursu
  Imiona i nazwiska autorów najlepszych uzasadnień wyboru Mikołajów wyłonieni przez komisję zostaną opublikowane na łamach "Dziennika Zachodniego" dnia 13 stycznia 2012 roku.
  Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w Teatrze Nowym w Zabrzu dnia 20 stycznia 2012 roku.
  Do odbioru nagrody uprawniony będzie głosujący, który został wyłoniony przez komisję oraz spełni warunki określone w Regulaminie Konkursu.
  W celu otrzymania nagrody każdy głosujący:
  - zobowiązany jest dokonać odbioru nagrody osobiście w dniu 20 stycznia 2011 roku albo w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Organizatorem,
  - zobowiązany jest potwierdzić dokumentem swoją tożsamość,
  - zobowiązany jest wypełnić i podpisać protokół potwierdzający odbiór 
 nagrody,
  - Laureaci zobowiązani są do uiszczenia podatku od wygranych nagród.
  § 6
  Nagrody
  Nagrodami dla głosujących czytelników będą prezenty ufundowane przez Mikołajów i wręczone podczas uroczystej gali.
  § 7
  Postanowienia końcowe
  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.dziennikzachodni.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu (w tym w zakresie nagród).
  Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród.
  Biorąc udział w głosowaniu w Konkursie głosujący akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25a, 41 - 203 Sosnowiec - Milowice w celu przeprowadzenia plebiscytu i wręczenia nagród głosującym oraz publikacji imienia i nazwiska laureatów na łamach "Dziennika Zachodniego". Każdy uczestnik plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
  Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

  Czytaj także

   Komentarze (1)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   dziwna praktyka głosowania...

   jack (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 42 / 42

   dlaczego nie możma głosować przez internet, dziwne...
   niby postępowa gazeta a honoruje tylko kupony wysłane jak za króla ćwieka
   czyli pocztą, OD CZEGO JEST INTERNET DROGA REDAKCJ ????

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama