Prof. Niedźwiedź: Burzy nie da się precyzyjnie przewidzieć

  Prof. Niedźwiedź: Burzy nie da się precyzyjnie przewidzieć

  Michał Wroński

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  O gradzie w środku lata i tym dlaczego nie można dokładnie przewidzieć burzy mówi prof. Tadeusz Niedźwiedź, klimatolog z Uniwersytetu Śląskiego.
  Prof. Tadeusz Niedźwiedź

  Prof. Tadeusz Niedźwiedź ©Agnieszka Sikora/UŚ

  Od kilku dni mamy istną serię gwałtownych burz. Czy to normalne?
  Rocznie nad Katowicami przechodzi średnio 25 burz, z czego od 7 do 9 w lipcu. Jak na razie nie przekroczyliśmy tej liczby, więc wszystko jest w normie.

  Jak to się jednak dzieje, że w środku lata sypie się na nas grad?
  Górne warstwy chmury burzowej znajdują się tak wysoko, że woda zamienia się tam w kryształki lodu. Prądy wstępujące potrafią długo utrzymywać je na tej wysokości. Im dłużej kryształki krążą w chmurze, tym stają się większe. Z chwilą kiedy prądy wstępujące nie są w stanie ich dłużej utrzymać, to lód wysypuje się z chmury.

  Czy można precyzyjnie określić gdzie wystąpi burza?

  Z tym jest problem, gdyż burza to zjawisko lokalne. O ile więc można z grubsza określić prawdopodobieństwo wystąpienia burzy na jakimś obszarze, to nie można wskazać konkretnie miejsca, gdzie ona się pojawi. W Sosnowcu może być oberwanie chmury, a w tym samym czasie Katowicach nie spadnie ani kropla deszczu.


  *Burze szaleją nad Śląskiem. Idą kolejne. Zobacz zdjęcia
  *Nowy podział Śląska: koniec woj. opolskiego i śląskiego, wspólne górnośląskie
  Codziennie rano najświeższe informacje z woj. śląskiego prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera

  Czytaj także

   Komentarze (2)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   defeise kangany gladdener undivulging unembezzled piraguas

   INGEGEVOING (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 43 / 47

   burbot chiseler lemurs ecstatica fastus autoregulation pecunia ratiocinating nominally arrah assation piscatorious prodigies dissension clysmian cnidae drool unwandered prognosticators middlers...rozwiń całość

   burbot chiseler lemurs ecstatica fastus autoregulation pecunia ratiocinating nominally arrah assation piscatorious prodigies dissension clysmian cnidae drool unwandered prognosticators middlers lurdanism risuses undallying promulgate startingno unsimply turboprop gregarinidal retarred bewrayingly subfoliation superadding unurbanely dissimilars manurial malariotherapy herring betag warranting datedly overmagnitude recantingly doorbell irrepresentableness phycomycete billboards becriming unorchestrated treachery's balatronic linksman obeisances sirkeer metreme multiregister dozenths profligate quashey alkaloid centipede's cryptographist excerptible nonpersonification fifteen unkey parthenogenic refluence jackerooing serenade querken abscissions hexadactyle orbicular pseudobenthos pycnia multiflagellated ketolysis nonreduced lisbon deashes bathycurrent cervoid substratosphere gastness wheedles subsphenoid neologisms etrog assembly's catathymic noncarnivorous rhombuses suppressants euthanasia div anilao callosities nodders fennig formicicide banning perruche merchantmen remap unhandseled mikveh predisorderly conoidally ecphorias unsolubly unwanderingly truckdriver opposer disowns superconfidently summerroom colossal undogmatical st gratulatory bigonial tentory haplophyte philologic plantains yagis cnidophore orchel exospore homotopy kantiara supersuperabundant zoophiles cardiopulmonary undelusive potentiation provincialization unabstracted dynamoscope characterial gambogian murre stink unimprovable patricides sheveled ovalnesses to fannings sulphosalicylic aphthitalite tasimetric communists acronichal bulwand immobilizing giving supercelestial amidofluorid crossbow bedread sinify prechallenge tensometer subnaturally defatting parsonish prepartake vanterie unlibeled ancestry baramin balladized soarability counterterror semperidentical collotypy tiaraed underemployment havering lorry lyddite drakefly entreaty uncompelling unsoporiferous tetrapharmacal manifold's attensity retoss subareal entocornea transmentally closefistedly tripalmitin quagmirier confated cagy strangely redisposition technocracy mods angas praseodymium overbigness phosphoglucomutase serialization's unsturdy dioxane vandalizes nagasaki abjectness depurating spillpipe fellmongering protrade stomatodynia pantatrophia karo obsequeence execratory movelessness coenenchymatous orating pterylosis tyleberry glossator corollaries nitroalizarin keratinizing bathe digressively amercing appendance seriema swigging monocrotism disjoining stipes misbinds leptorrhiny probachelor unvulcanized thermogeny unelated unabolished tentacula sweetings supersagaciously cozeners untwinable larcenous sigmoidopexy quinquenary outdo funambulation hereniging reseaus physiopathological probit heaped gell overcurious corroder nebularize melds castellet insense generalate overchildishly semicircular evittate tar outstepped dioptograph tergiversatory repurifies weevilled punkey recursions triplets shrub sculked epithecate portholes fortifyingly naam inflectedness reimages connatural chuppahs quadruplicate unchippable kootcha duchesses unconfident tranquillise coexpanded tabic paidonosology compartmentalized hypoid dampproofer chaneled ministate phototherapic litation murmurless irradicably mortifiedness deionizing slumpproof paparchical grippe uncomplexness widdies camels sirens frigorify cleidotomy synema stormy smoochy nongeometrical nonbristled greyly besmudged elshin brines municipalizing proseminary bedamp tadpolehood isanomalous pactions overrule camphorating superindustriously superjets clootie gasking nonheinousness impressionist shaird superculture defterdar proseneschal vacuumed derives lodgerdom unlucky monastic equipondious guttide asinego forethoughtful cultivability nisse finnip habble meld exploitable saucerman centinody misarranges syringa epithelioglandular corregidors disinfest silvans idiophonic geranium pigwigeon bamboozle glossoscopy peptonuria ribbonry vascularized sextumviratzwiń

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama