„Czarny Diament” dla dużych przedsiębiorstw i rodzinnych...

  „Czarny Diament” dla dużych przedsiębiorstw i rodzinnych firm

  Artykuł sponsorowany

  „Czarny Diament” dla dużych przedsiębiorstw i rodzinnych firm
  Minister Gospodarki objął patronat nad wielką galą wręczenia nagród „Czarnych Diamentów”, które co roku przyznaje Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Uroczystość, w czasie której okazałe statuetki trafią do rąk laureatów odbędzie się już 20 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
  „Czarny Diament” dla dużych przedsiębiorstw i rodzinnych firm
  „Czarne Diamenty” to nietypowe wyróżnienia. Bo nagrodę tę otrzymać mogą nie tylko wielkie korporacje, kopalnie czy fabryki, ale także rodzinne, małe przedsiębiorstwa, w których funkcja szefa przechodzi najczęściej z ojca na syna. Ale nie tylko. Nagrody trafiają także do tych firm, które nie boją się innowacji, tworzą nowe miejsca pracy i cieszą się nieposzlakowaną opinią . W tym roku wyróżnienie to otrzymają kolejne podmioty. Kto? Być może właśnie twoja firma. Procedura naborów wniosków już trwa, warto się więc pospieszyć i złożyć stosowną aplikację.

  - Nagroda ta jest formą pokazania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, a także wyróżnienie osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska. Nagroda „Czarnego Diamentu” na trwałe wpisała się już w polską rzeczywistość i z roku na rok zyskuje sobie coraz większe uznanie. Warto dodać, że co roku patronat nad galą wręczania nagród obejmuje Minister Gospodarki – mówi Andrzej Żylak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. – Historyczne przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, a także ludziom kultury i nauki – dodaje.

  Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Kapituła, w której zasiadają prezydenci, starostowie, burmistrzowie, rektorzy wyższych uczelni i postacie świata biznesu, nauki, mediów, kultury, którzy swoją dotychczasową działalnością zasłużyli sobie na miano autorytetów. Co ważne, co roku przyznawane są także Nagrody Specjalne, które podczas wielkiej gali trafiają potem do rąk osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju regionu.

  Wszystkie szczegóły dotyczące trybu przyznawania nagród, a także odpowiednie wnioski znaleźć można na stronie internetowej Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego: www.izbaph.rybnik.pl.

  Politechnika Śląska rekrutuje na nowy kierunek
  Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego od lat współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach i wspiera działania uczelni mające na celu rozbudowę jej oferty. O nowym kierunku kształcenia na Politechnice w Rybniku rozmawiamy z prof. Henrykiem Badurą, pełniącym obowiązki dyrektora Centrum Naukowo-Dydaktycznego – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.

  Dlaczego warto studiować na Politechnice Śląskiej, na nowym kierunku utworzonym w Rybniku?
  Ze studiów w Rybniku korzystały i korzystają osoby zamieszkałe w Rybniku oraz w sąsiednich miastach i gminach. A dlaczego? Bo jest najtaniej! Drugą rzeczą, bardzo ważną, jest to, iż nowo powstający kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji ma profil praktyczny, a nie jak dotychczas profil ogólnoakademicki. To praktyczne podejście jest całkowitą nowością.

  Co to oznacza?
  Ważną rolę stanowią zajęcia praktyczne. Na przykład w czasie czterech lat studiów studenci muszą zaliczyć trzymiesięczną praktykę, która odbywa się w zakładach pracy. Politechnika Śląska ma już w tym zakresie pewne doświadczenia. Na Wydziale Budownictwa, ale na profilu ogólnoakademickim, już takie praktyki były organizowane. Kończyły się tym, że prawie 100 procent studentów otrzymywało potem w firmach, w których odbywali praktyki, zatrudnienie. Politechnika pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki, ale również w znacznym stopniu studenci wykazują inicjatywę w tym zakresie

  Czy nowy kierunek studiów powstawał po konsultacjach z lokalnymi przedsiębiorcami?
  Na uczelnię napływa zapotrzebowanie na różnych specjalistów. Losy absolwentów śledzi również Biuro Karier Studenckich. Przede wszystkim na tej podstawie wybraliśmy kierunek i profil studiów. Stworzyliśmy innowacyjne specjalności, które student będzie wybierał po pierwszym roku studiów. Są to: inżynieria infrastruktury budowlanej i środowiskowej, inżynieria elektryczna, inżynieria energetyki komunalnej oraz inżynieria telekomunikacji. Każdy student będzie zdobywał kwalifikacje niezbędne do rozpoznawania potrzeb materialnych współczesnego społeczeństwa oraz metod ich zaspokajania. W zależności od wybranej specjalności, absolwent będzie posiadał między innymi kwalifikacje służące do odpowiedniego kształtowania i wykonawstwa infrastruktury budowlanej i elementów środowiska, projektowania nowoczesnych, energooszczędnych instalacji i urządzeń elektrycznych, a także sterowania nimi, monitorowania i atestowania instalacji ciepłowniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych czy też projektowania układów mikroprocesorowych kierujących pracą maszyn, urządzeń i ich układów.

  Jak odbywa się nabór na studia w Rybniku?
  Przyszły student zgłasza się drogą elektroniczną poprzez stronę www.rekrutacja.polsl.pl. Pod uwagę przy przyjęciu brane są oczywiście wyniki matur. Zarządzanie i inżynieria produkcji są studiami czteroletnimi, inżynierskimi. Ci, którzy je skończą, mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w Gliwicach.

  Czy w Rybniku studenci mają zapewnione odpowiednie warunki do studiów?
  Mamy na miejscu niezbędne sale audytoryjne, laboratoria i bibliotekę. Jeśli tylko w kolejnych latach będą studenci, to baza dydaktyczna będzie rozbudowywana. Oprócz budynku przy ul. Kościuszki do dyspozycji studentów są także nowoczesne budynki kampusu, w tym gmach, który przejęliśmy po Uniwersytecie Śląskim.

  Czytaj także

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama