Świadczenie rehabilitacyjne możesz pobierać aż przez 12...

  Świadczenie rehabilitacyjne możesz pobierać aż przez 12 miesięcy [PORADNIK DZ]

  Jadwiga Jenczelewska

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  Świadczenie rehabilitacyjne możesz pobierać aż przez 12 miesięcy [PORADNIK DZ]

  ©infografika: Tomasz Frączek, fot. 123RF

  Uległeś wypadkowi w pracy? Skorzystaj ze świadczenia rehabilitacyjnego JAK JE ZDOBYĆ? JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ? ZOBACZ PONIŻEJ
  Świadczenie rehabilitacyjne możesz pobierać aż przez 12 miesięcy [PORADNIK DZ]

  ©infografika: Tomasz Frączek, fot. 123RF

  Pan Piotr K. z Żor uległ wypadkowi w drodze do pracy. Jedną rękę ma wciąż niesprawną. Nie myśli o rencie, bo ma dopiero 45 lat. Jest budowlańcem i pyta, czy może się leczyć dalej. Lekarz pociesza go, że odzyska zdrowie, bo jest to tylko kwestia czasu. Słyszał o świadczeniu rehabilitacyjnym, ale nie wie, czy może z niego skorzystać.

  Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane przez ZUS osobom ubezpieczonym, które wyczerpały już okres pobierania zasiłku chorobowego, lecz wciąż są niezdrowe i niezdolne do wykonywania pracy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że warunkiem przyznania świadczenia jest to, aby dalsze leczenie lub rehabilitacja dawały nadzieję na odzyskanie zdolności do pracy.

  Okres zasiłkowy trwa do 182 dni (tylko dla chorych na gruźlicę i kobiet w ciąży wynosi maksymalnie 270 dni). W przypadku pracowników wlicza się do niego okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby. Zatem pracownicy po 50. r. życia będą pobierali zasiłek nie dłużej niż przez 168 dni (bo przez pierwszych 14 dni choroby w danym roku kalendarzowym otrzymują wynagrodzenie od pracodawcy), młodsi przez 149 dni (bo dostają pensję za czas choroby przez pierwsze 33 dni jej trwania).
  Jeśli po upływie 182 dni od początku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, pracownik nadal nie będzie zdolny do podjęcia obowiązków zawodowych, ale lekarz stwierdzi, że odzyska tę zdolność, może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. Jest ono przyznawane na okres niezbędny do przywrócenia zdolności dopracy, ale nie dłużej niż na 12 miesięcy.

  W ciągu pierwszych trzech miesięcy świadczenie wynosi 90 procent tzw. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (zwykle średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy sprzed choroby).

  Jedynie w razie niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży albo spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, stanowi 100 procent podstawy; w pozostałych przypadkach jest to 75 procent.

  Kto może się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia
  Świadczenie z ubezpieczenia chorobowego przys-ługuje m.in. objętym ubezpieczeniem chorobowym:
  • pracownikom,
  • osobom wykonującym pracę nakładczą,
  • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
  • osobom wykonującym pra-cę na podstawie umowy agen-cyjnej lub umowy zlecenia,
  • osobom prowadzącym po-zarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
  • duchownym,
  • osobom odbywającym służbę zastępczą.


  Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego (z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową) przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu:
  • pracownikom,
  • członkom rolniczych spół-dzielni produkcyjnych i spół-dzielni kółek rolniczych,
  • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym,
  • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
  • osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • duchownym,
  • osobom odbywającym służbę zastępczą,
  • funkcjonariuszom Służby Celnej;


  a jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadko-wego:
  • posłom i senatorom pobierającym uposażenie,
  • osobom pobierającym stypendia sportowe,
  • słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierającym stypendia,
  • osobom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący.


  Kiedy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje i nie będzie wypłacone
  Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Świadczenie nie przysługuje też za okresy:

  • w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
  • urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
  • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania); a także:
  • za miesiąc kalendarzowy, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej albo wykorzystywanie okresu, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,
  • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.


  Świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego nie będzie wypłacone jeśli:
  • wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
  • ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

  *Michał Smolorz nie żyje ZDJĘCIA I WIDEO Z POGRZEBU
  *Dramatyczny pożar kościoła w Orzeszu-Jaśkowicach [UNIKATOWE ZDJĘCIA I WIDEO]
  *OgólnopolskiRanking Szkół Ponadpodstawowych 2013 SPRAWDŹ NAJLEPSZE LICEA I TECHNIKA
  *Horoskop na 2013 rok ZOBACZ, CO MÓWIĄ KARTY

  Codziennie rano najświeższe informacje z woj. śląskiego prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama