Katowice: Proces Katarzyny W. na bieżąco [RELACJA, ZDJĘCIA,...

  Katowice: Proces Katarzyny W. na bieżąco [RELACJA, ZDJĘCIA, WIDEO]

  LOTA

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  Katowice: Proces Katarzyny W. na bieżąco [RELACJA, ZDJĘCIA, WIDEO]
  1/13
  przejdź do galerii

  ©Olga Wiśniowska

  Proces Katarzyny W. Dożywocie - taki wyrok grozi Katarzynie W. oskarżonej o zabójstwo półrocznej córki. Rusza sądowa machina. Kobieta wysłucha aktu oskarżenia. W następnych terminach przesłuchani zostaną świadkowie, biegli i sama oskarżona.
  15.17
  Jeszcze dziś w trybie niejawnym zostanie odczytany ostatni fragment wyjaśnień Katarzyny W.

  15.16
  Zakończyło się odczytywanie wyjaśnień Katarzyny W. Sąd wyznaczył terminy kolejnych rozpraw na 4 i 13 marca oraz na 2 i 15 kwietnia.

  14.27
  Nadal trwa odczytywanie wyjaśnień Katarzyny W., która ta składała od stycznia ubiegłego roku.

  14.12
  Sąd nadal odczytuje wyjaśnienia Katarzyny W., które ta złożyła w prokuraturze. Oskarżona nie przyznała się też do winy. Ot, zaskoczenie

  13.50
  Przed sądem w Katowicach trwa odczytywanie wyjaśnień Katarzyny W.

  13.22
  Rumieńców proces Katarzyny W. nabierze nie dziś. Skąd ta pewność? Jednym ze świadków w procesie będzie detektyw Krzysztof R. Jego przesłuchanie, które najpewniej będzie też popisem detektywa i autoreklamą, zaplanowano jako pierwsze w procesie. Ale dziś na sali rozpraw nie pojawią się żadni świadkowie.

  13.19
  Katarzyna W. nie będzie składała wyjaśnień. Zostaną jedynie odczytane wcześniejsze protokoły

  12.45
  Katarzyna W. może zeznawać nie tylko bez możliwości rejestracji, ale też bez obecności mediów. Obrońca: pani chciałaby wyłączenia w całości tej części rozprawy. Wniosek jest motywowany interesem prywatnym.

  Prokuratora nie ma nic przeciw wnioskowi obrony.

  Sąd poprosił o wyłączenie sprzętu nagrywającego. Decyzję, czy wyprosić na czas składania wyjaśnień przez Katarzynę W. dziennikarzy, sędzia podejmie za 15 minut. Znów przerwa

  12.43
  Sędzia Adam Chmielnicki pyta, czy Katarzyna W. będzie składała wyjaśnienia i czy chce wyłączenia ich jawności? Odpowiada obrońca: od początku domagaliśmy się wyłączenia jawności procesu, chcąc być konsekwentni oskarżona chce złożyć wyjaśnienia bez możliwości audio i wideo rejestracji.

  12.39
  Sędzia poucza oskarżoną o jej procesowych uprawnieniach. Katarzyna W. będzie musiała odpowiedzieć m.in. czy zrozumiała, czy przyznaje się do zarzucanych win. Ma też prawo do składania wyjaśnień, może odpowiadać lub nie na pytania sądu. Może także złożyć wniosek o wyłączenie jawności jej zeznań w całości lub części.

  12.38
  Prokurator zakończył odczytywanie aktu oskarżenia.

  12.35
  Prokurator podważa, że działania Katarzyny W. po zgodnie dziecka, wynikały z szoku i paniki. - Jak w takiej sytuacji wytłumaczyć ukrycie rękawic roboczych - pyta retorycznie. Przypomina, że Katarzyna W. po zakopaniu ciała córki, wykoała kilka telefonów i podczas rozmów nie zdradzała zdenerwowania. Zdaniem prokuratora za zaplanowanym zabójstwem przemawia jednak przede wszystkim zachowanie Katarzyny W. przed śmiercią dziecka: tzn. wspomiane surfowanie po internecie.

  12.30
  W wyniku oględzin miejsca znalezienia zwłok, w parku Żeromskiego, odnaleziono niedopałek papierosa - przypomina prokurator. Badanie materiału genetycznego pozostawione na niedopałku wskazują, że należał do Katarzyny W. Prokurator odtwarza, jak oskarżona po zakopaniu ciała córki, zmarkowała napad na siebie.

  12.27
  - Pozbawienie życia miało charakter celowego działania - podsumowuje prokurator Zbigniew Grześkowiak. Oskarżona, zdaniem prokuratora, wcześniej zaplanowała miejsce zakopania ciała małej Madzi, w tym celu - jak mówi prokurator - zaopatrzyła się w rękawice robocze.

  12.25
  Leniwe pierogi to jeszcze nic. Katarzyna W. pomiędzy wyszukiwaniem informacji o zaczadzeniu i trumnach w internecie, wpisywała tam też frazę "leniwe kluski"... O smakołykach wspomina w akcie oskarżenia prokurator.

  12.21
  Porkurator przypomina 25 stycznia 2012 roku, dzień w którym Katarzyna W. miała zrealizować swoje plany, czylio pozbawić córkę życia, po czym ukryć jej ciało.

  12.18
  Jak się okazuje, a co wyczytał z aktu oskarżenia prokurator, Katarzyna W. w międzyczasie odwiedziała w internecie także stronę "leniwe pierogi"...

  12.16
  Prokurator przypomina także, że na pięć dni przed śmiercią swojej córki, Katarzyna W. sprawdzała w internecie informacje na temat "zaczadzenia", a także wpisywała w wyszukiwarkach m.in. frazy "skutki zaczadzenia", "dochodzenie policyjne w zaczadzeniu", "dochodzenie w zaczadzeniu". W kolejnych dniach wpisywała "zasiłek pogrzebowy" i "pogrzeb niemowlaka" oraz "trumna dla niemowlaka". Miała też wchodzić na strony zakładu pogrzebowego oraz przeglądała internetowe katalogi trumien.

  12.12
  Prokurator czyta akt oskarżenia. Przypomina, że wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok małej Madzi które jak mówi jednoznacznie wskazują, że śmierć nie była przypadkowa. Szczegóły obrażeń, których dziecko doznało, a które cytuje prokurator brzmią wyjątkowo drastycznie.

  12.09
  Katarzyna W. jest podejrzana o zabójstwo swojej córki, składania fałszywych zeznań, zgłoszenie nie zaistniałego przestępstwa i m.in. fałszowanie dowodów w sprawie.

  12.07
  Prokurator rozpoczął odczytywanie zarzutów wobec Katarzyny W.

  11.55
  Zdaniem sądu rozprawa jest prowadzona w warunkach zabezpieczających uczestników jej procesu. Sąd nie uznał także, że w jawność procesu, może doprowadzić do naruszenia prywatnego interesu osoby.


  11.54
  Uzasadnienie decyzji: jawność rozprawy pozwala jest gwarancją kotntroli społecznej przebiegu procesu.

  11.38
  Dziennikarze nie będą mogli uczestniczyć w tej części rozprawy, gdzie prezentowane będą dowody rzeczowe i przesłuchiwani będą świadkowie.

  Proces Katarzyny W. w obiektywie Mikołaja Suchana [ZDJĘCIA]

  11.30
  Skład sędziowski wrócił na salę rozpraw. Proces Katarzyny W. będzie jawny.

  11.22
  Sąd zapowiadał wznowienie rozprawy na 11.15, tymczasem nadal trwa przerwa.

  Proces Katarzyny W. w obiektywie Arkadiusza Ławrywiańca [ZDJĘCIA]

  10.38
  Sąd ogłosił przerwę do godziny 11.15. W tym czasie zbada wniosek o wyłączenie jawności rozprawy.

  10.33
  Prokuratura zgadza się jednak na wyłączenie najbardziej drastycznych i intymnych fragmentów rozprawy i rozważenie wyłączenia rejestracji procesu.

  10.32
  Prokurator wnosi o odrzucenie wniosku obrony i oskarżonej o wyłączenie jawności rozprawy.

  10.30
  Prokurator: Katarzyna W. sama zaprosiła media do swojego życia. - Oczywiście interes prywatny powinien zostać uszanowany. Dlatego prokuratura wnosi o odruzcenie wniosku obrony - mówi prokurator. Wnosi jednocześnie o częściowe wyłączenie jawności procesu, czyli poszczególnych zeznać świadków. Zauważył też, że nie można demonizować roli internetu, ponieważ komentarze internautów dotykają wszystkich, nie tylko oskarżonej.

  10.29
  Katarzyna W. zabrała głos: - Chciałabym obronić moją rodzinę przed tym, na co byliby narażeni. Dlatego tak jak pan mecenas wnioskuję o wyłączenie jawności rozprawy.

  10.27
  - Oskarżona podjęła grę z mediami. Grę, z której nie potrafiła wybrnąć - stwierdził obrońca. I zawnioskował o wyłączenie jawności rozprawy.

  10.22
  Obrońca Katarzyny W. przemawia już ponad 20 minut. Z treści jego wypowiedzi można wysnć właścwie jeden generalny wniosek, że proces Katarzyny W. powinien być utajniony z winy dziennikarzy. Dokładniej przez zainteresowanie mediów sprawą. Media zdaniem obrońcy jak dotąd manipulowały informacjami w sprawie Katarzyny W.

  A jednak. Jest kolejny argument za utajnieniem: jawność negatywnie wpływa na zeznania świadków.

  10.14
  - Śmiem twierdzić, że wyłączenie jawności tej rozprawy leżałoby w interesie wymiaru sprawiedliwości. Tym interesem jest to, aby sąd mógł w spokoju wydać rozstrzygnięcie, sprawiedliwe rozstrzygnięcie - mówi obrońca. Tej przesłanki dla wyłączenia procesu prawo nie przewiduje, ale zdaniem obrońcy jest ważne. Jego ocenie taka przesłanka właśnie zaistniała. - Wywodzę to z tego, że wyłączenie jawności zablokuje przepływ informacji z tej rozprawy, zablokuje wyciek informacji o treści zeznań (…) Jeśli podstawą wyroku mają być prawdziwe ustalenia faktyczne, to przy zachowaniu jawności rozprawy, mam obawy że tego celu nie uda się osiągnąć - mówi.

  10.11
  - Do tej pory nie czytałem niektórych gazet - mówi obrońca. Teraz twierdzi, ze służbowego obowiązku zainteresował się prasą kolorową. Obrońca, jak mówi, ze zgrozą stwierdził, że część nich przekazuje nieprawdziwe i nierzetelne informacje. I co gorsza! Społeczeństwo iwerzy w te informacje. - Jeśli w internecie przejrzy się komentarze, które towarzyszą takim a nie innym artykułom dotyczącym oskarżonej, to wysoki sądzie włos się jeży na głowie - dodaje.

  10.05
  - To iż akt oskarżenia zawiera tezy, które są stwerdzenia, nie oznacza że tak jest i tak będzie. Teza ta będzie weryfikowana podczas procesu przy udziale oskarżonego, jego obrońy i sędziego - mówi obrońca Katarzyny W. - Nie można przejść do porządku dziennego nad tym, że do mediów dostały się informacje, które nie powinny się przedostać, a przynajmniej nie w takiej formie - dodaje.

  10.03
  - Przyjmuje się, że jawnośc ma swoje zalety, dla każdego procesu karnego (...) Funkcje wychowawczą, edukacyjną - mówi obrońca. Dodaje, że jawność zewnętrzna procesu karnego może prowadzić też do niepożądanych skutków.

  Wyłączenie jawności dopuszczalna jest ze względu na różne przesłanki. Wniosek obrony oparty jest na jednej z przesłanek: w tym procesie jawność może powodować że w tym procesie naruszony może zostać ważny interes prywatny. Wniosek obrony powstał, jak mówi obrońca, po ujawnieniu opinii publicznej aktu oskarżenia i uzasadnienia aktu.

  9.58
  Obrońca Katarzyny W. argumentuje wniosek o wyłączenie jawności rozprawy. - Mam wątpliwości, czy przy jawności procesu, uda się osiągnąć jego cel - mówi. Chodzi o nagłośnienie sprawy przez media. Adwokat twierdzi, że nie wie jaką rolę te odegrały w sprawie: dobrą czy złą.

  KALENDARIUM SPRAWY KATARZYNY W. - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  9.54
  Obrona podtrzymuje wniosek o utajnienie przebiegu procesu

  9.53
  Część formalna posiedzenia. Dziennikarze meldują, czy mają zamiar prowadzić wido i audiorejestrację procesu. Trochę to potrwa, na proces akredytowali się dziennikarze 70 mediów. W tym telewizje mają na sali rozpraw po kilku przedstawiciele.

  TAK BADAŁ SPRAWĘ DETEKTYW RUTKOWSKI. ZOBACZ KALENDARIUM

  9.50
  Sąd lada chwila rozstrzygnie wniosek formalny obrony Katarzyny W. o wyłączenie jawności rozprawy.

  9.47 na Sali Sądowej pojawił się skład sędziowski. Sędzia otwiera proces.

  Godz. 9.44
  Katarzyna W. właśnie została wprowadzona na salę rozpraw.

  Godz. 9.30
  Proces Katarzyny W. rmiał ruszyć punktualnie o 9.30. Jak dotąd na sali rozpraw są jedynie obrońcy oskarżonej oraz prokuratorzy i media. Pierwsza rozprawa została zwołana w specjalnej sali Sądu Okręgowego przy ulicy Koszarowej Katowicach. Katarzyna W. jest oskarżona o zabójstwo swojej 6-miesięcznej córki Magdy. Podczas pierwszej rozprawy w kierunku Katarzyny W. padnie sakramentalne pytanie: czy przyznaje się do winy. Także dziś mamy się dowiedzieć, czy proces zostanie w całości lub części utajniony.  *Slash w Katowicach! Spodek oszalał [SENSACYJNE ZDJĘCIA i WIDEO]
  *Hajmat, hanysy, gorole, powstania śląskie, godka! [Śląski Słownik Pojęć Kontrowersyjnych]
  *Ranking szkół nauki jazdy 2013
  *Poznaj tajemnicę abdykacji papieża Benedykta XVI
  Codziennie rano najświeższe informacje z woj. śląskiego prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera

  Czytaj także

   Komentarze (12)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Proces

   Kasia (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 81 / 44

   Za zdradę męża, tak haniebnie i okrutnie postąpić.Czy ona jest zdrowa na umyśle ?.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   sdfghbn

   fgh (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 77 / 76

   grozi jej dozywocie taka kara sprawiedliwy ale zycia Madzi niestety nic nie wruci.to takie przykre.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   !

   ! (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 93 / 78

   Śmieć do trumny!

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Znalezione na facebooku

   Alojz (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 93 / 75

   Jarosław Włodarczyk
   Powoli już tego nie ogarniam.

   TVN24 przyczynił się chyba najbardziej do wykreowania sprawy „mamy Madzi”. Potem, kiedy okazało się, że to nie ofiara tylko...rozwiń całość

   Jarosław Włodarczyk
   Powoli już tego nie ogarniam.

   TVN24 przyczynił się chyba najbardziej do wykreowania sprawy „mamy Madzi”. Potem, kiedy okazało się, że to nie ofiara tylko zabójczyni, na antenie tego samego TVN24 słyszałem słowa krytyki pod adresem mediów, że nakręciły temat, że bezkrytycznie relacjonowały wszystko, etc.

   Dziś rozpoczął się proces „mamy Madzi” i oczywiście TVN24 grzeje temat od... początku, włącznie z transmisją ze śmigłowca trasy przejazdu konwoju policyjnego z aresztu do sądu. Na dodatek rano młody reporter TVN24 pyta w wejściu „na żywo” rzecznika Sądu Okręgowego „Czy cały skład sądu stawi się na sali sądowej?”. Reporter jak widać kompletnie nieprzygotowany.

   O co tu chodzi? Czy redaktorzy TVN24 mają zamiar trzymać jakikolwiek poziom stacji, czy stać ich na refleksję?

   (Autor jest szefem polskiego Press Clubu. Wpis pochodzi z jego FB)zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   bo w tvn24 jedyne co jest prawdziwe

   alf (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 84 / 84

   to czas w rogu ekranu i nic wiecej

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   oooo zomowiec

   mam tego dość (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 79 / 69

   Najwięcej zainteresowania to budzi były zomowiec, widocznie brakuje nam tego!

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   operetka

   Gość (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 97 / 77

   Mydlana operetka od początku do końca.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   cyrk

   pisak (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 138 / 104

   Nie ma chleba, za to są igrzyska. Głupi ludek ma czym się podniecać.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   telewizje mają na sali rozpraw po kilku przedstawicieli

   psychiatra (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 145 / 118

   schizofrenia

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   akredytowali się dziennikarze 70 mediów ...

   absmak (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 163 / 130

   to naprawde czuc groteska

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   mnie to wygląda na

   yorg (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 158 / 107

   kręcenie szopki noworocznej w lutym.fajny kraj.

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama