Dziadul: Senatorze Kutz, niech pan wyjdzie z lasu

  Dziadul: Senatorze Kutz, niech pan wyjdzie z lasu

  Jan Dziadul

  Dziennik Zachodni

  Dziennik Zachodni

  Jan Dziadul
  1/2
  przejdź do galerii

  Jan Dziadul ©arc.

  Fale upałów mieszają w głowach niczym w kadzi zacierowej i wyrzucają co chwilę na powierzchnię przeróżne produkty uboczne, często nie najwyższego lotu. Mnie też przypomniał się stary rosyjski wic o złapaniu w lasach pod Smoleńskiem, 30 lat po wojnie - grupy partyzantów z czerwonymi gwiazdami na czapkach. Towarzysze, wojna się skończyła, III Rzesza dawno padła, zwyciężyliśmy! – nie mogli nadziwić się żołnierze, którzy wzięli ich do niewoli. Job twoju mać, a my minujem i minujem – odpowiedzieli partyzanci, którym zrobiło się głupio.
  Zaraz potem na portalu onet.pl trafiłem na ciekawą rozmowę z Kazimierzem Kutzem o jego śląskich filmach, zakończoną deklaracją, że nic już nie nakręci, kino to dla niego przeszłość, a rycerz musi wiedzieć, kiedy zejść z klaczy. W porządku.

  Wcześniej jednak podzielił się z internautami (znaną z felietonów) refleksją: ”Od chwili, gdy Śląsk przyłączył się bezsensownie z powrotem do Polski wszyscy dostają za to w dupę” (to „z powrotem” jakoś mi do KK nie pasuje, ale pewnie to wina dziennikarza, a rozmowa nie była autoryzowana).


  Bezsensownie czy sensownie, ale rzecz miała miejsce prawie wiek temu i trwa - z kilkuletnią wojenną przerwą - do dziś. A senator Kutz wciąż podkłada bomby i toczy boje z historią, która jest nie do pokonania: z II Rzeczpospolitą, osobliwie z Piłsudskim i Grażyńskim, z kulawą autonomią i zabiciem miłości Ślązaków do tamtej Polski; i do następnych.

  Wielki reżyser walczy z PRL za kolonialne traktowanie Śląska i generalnie ze wszystkim, co tamten system reprezentował – tylko pod swoją przygodę z filmem nie podkłada min. Walczy z aktualną Rzeczpospolitą, która ponoć nadal traktuje Ślązaków niczym Aborygenów i Indianerów. Postronny obserwator mocno by się zdziwił: wojewoda – Ślązak, marszałek – Ślązak, czołówka i elita naszego uniwersytetu a także innych uczelni regionu – Ślązacy. A tymczasem miny z kredowym napisem „dupowatość śląska” nadal są w sprytnym użyciu.

  CZYTAJ WIĘCEJ TEKSTÓW JANA DZIADULA NA DZIENNIKZACHODNI.PL

  Żyjąc na Śląsku od wielu lat daję sobie prawo do zabrania głosu i własnych intuicji. Obawiam się, że ta uporczywość minera nie wychodzi naszej małej ojczyźnie na dobre.

  Hasła rzucane na żer w dużej mierze żyją własnym życiem. Godka nie jest językiem, a Ślązacy narodem? Toż przecież sami mieszkańcy Śląska są w tych sprawach podzieleni i różni jak ogień i woda. Podczas mojego ostatniego pobytu w szpitalu cały personel „goda” między sobą i z pacjentami od rana do wieczora, a także w nocy. Zapewniam, gwara śląska na szczęście ma się tutaj nadzwyczaj dobrze.

  Ślązacy nie są zapisani jako osobny, wymarzony naród? – sprawa podobna jak z godką; podziały do imentu.
  1 »

  Czytaj także

   Komentarze (180)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   ŚLĄZACY

   HERBERT (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 4 / 4

   W KOMENTARZACH PISZACY DOPUSZCAJĄ SIĘ NIEŚCISLOŚCI NAZWISKO KUTZA PRZEKRĘCAJĄ NA KUCA -- TROCHĘ HISTORI ;STARY RÓD ŚLĄSKI Z ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ O PRAWIDŁOWEJ PISOWNI KUCZ...rozwiń całość

   W KOMENTARZACH PISZACY DOPUSZCAJĄ SIĘ NIEŚCISLOŚCI NAZWISKO KUTZA PRZEKRĘCAJĄ NA KUCA -- TROCHĘ HISTORI ;STARY RÓD ŚLĄSKI Z ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ O PRAWIDŁOWEJ PISOWNI KUCZ ZNIEMCZONE KUTZ Z TEGO WZGLĘDU ŻE PRZODKOWIE ZACZĘLI PRACĘ W OKOLICY MYSŁOWIC -PRÓBUJCIE NIEMCOWI SIE PRZEDSTAWIC NAZISKIEM KUCZ TO USŁYSZYCIE JAK SIĘ ZAPOWIETRZA .KUC TO WYNALAZEK POLSKIEGO TŁUMACZA PO WOJNIE NAZWISKA I IMIONA SPOLSZCZANO MOJE IMIĘ TEŻ PROBOWANO MATKA WYBRONIŁA ŻE TO ANGLOSASKIE CO JEST PRAWDĄ ,CO DO KUCZÓW BABKA BYŁA Z TEGO RODU .DRUGĄ RZECZĄ JEST SŁUŻBA WOJSKOWA W WERMACHCIE ---PRZYMUSOWO WCIELANO ŚLĄZAKÓW,POMORZAN I KASZUBÓW .MATKA OPOWIADAŁA JAK WYGLĄDAŁ WYJAZD OJCA Z DWORCA Z PSZCZYNY PRZED ODJAZDEM CAŁY POCIĄG REKRUTÓW ZAŚPIEWAŁ ---WOJENKO WOJENKO CÓŻEŚ TY ZA PANI--W JĘZYKU ORGINALNYM UŻYWANYM NA TYM FORUM .OPLUWACZE ŚLĄSKOŚCI TWIERDZA ŻE TO BYŁO WYSŁUGIWANIE TAK SAMO JAK JEDEN TWIERDZI O DZIAŁALOŚCI W SS FORMACJI MILITARNEJ CZYSTYCH 100% NIEMCÓW. JAK SIĘ NIE ZNAM W CZYM RZECZ TO LEPIEJ MILCZEĆ I NIE PISAĆ BZDUR. zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Sprawa się rypła !

   Ciekawski (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 9 / 13

   Przewodnicząca Związku Wypędzonych (BdV) Erika Steinbach pochwaliła podczas obchodów Dnia Stron Ojczystych w Berlinie Węgry za gesty pod adresem niemieckich ofiar wysiedleń. Polskę zganiła za...rozwiń całość

   Przewodnicząca Związku Wypędzonych (BdV) Erika Steinbach pochwaliła podczas obchodów Dnia Stron Ojczystych w Berlinie Węgry za gesty pod adresem niemieckich ofiar wysiedleń. Polskę zganiła za niewystarczające wspieranie mniejszości niemieckiej.Steinbach podkreśliła, że Węgry już w latach 90. rozpoczęły proces rozliczania się z działań podjętych po wojnie wobec wysiedlanych przymusowo Niemców. Przypomniała, że w 1992 roku objęto wysiedlonych i ich spadkobierców przepisami ustawy o zwrocie własności. W 1995 roku władze w Budapeszcie przeprosiły za wysiedlenie, a rok później odsłoniły pomnik poświęcony niemieckim ofiarom.Steinbach pochwaliła też Czechy, Rumunię i Serbię za gesty wobec deportowanych po wojnie Niemców.
   Wiadomości › Świat › Niemcy
   PAP
   24 sie, 16:38
   Niemcy: Steinbach chwali Węgry i gani Polskę

   Prze­wod­ni­czą­ca Związ­ku Wy­pę­dzo­nych (BdV) Erika Ste­in­bach po­chwa­li­ła pod­czas ob­cho­dów Dnia Stron Oj­czy­stych w Ber­li­nie Węgry za gesty pod ad­re­sem nie­miec­kich ofiar wy­sie­dleń. Pol­skę zga­ni­ła za nie­wy­star­cza­ją­ce wspie­ra­nie mniej­szo­ści nie­miec­kiej.
   Erika Steinbach, fot. AFP Erika Steinbach, fot. AFP Foto: onetdb-import / AFP

   Ste­in­bach pod­kre­śli­ła, że Węgry już w la­tach 90. roz­po­czę­ły pro­ces roz­li­cza­nia się z dzia­łań pod­ję­tych po woj­nie wobec wy­sie­dla­nych przy­mu­so­wo Niem­ców. Przy­po­mnia­ła, że w 1992 roku ob­ję­to wy­sie­dlo­nych i ich spad­ko­bier­ców prze­pi­sa­mi usta­wy o zwro­cie wła­sno­ści. W 1995 roku wła­dze w Bu­da­pesz­cie prze­pro­si­ły za wy­sie­dle­nie, a rok póź­niej od­sło­ni­ły po­mnik po­świę­co­ny nie­miec­kim ofia­rom.

   Jako pierw­szy kraj Węgry usta­no­wi­ły Dzień Pa­mię­ci o Nie­miec­kich Ofia­rach Wy­sie­dleń, "bez żad­nych na­ci­sków z ze­wnątrz" - za­zna­czy­ła Ste­in­bach. - Węgry na­le­żą do kra­jów UE pro­wa­dzą­cych wzo­ro­wą po­li­ty­kę wobec mniej­szo­ści - pod­kre­śli­ła sze­fo­wa BdV. - Nie uzna­je­my od­po­wie­dzial­no­ści zbio­ro­wej - po­wie­dział ze swej stro­ny Balog. Ste­in­bach po­chwa­li­ła też Cze­chy, Ru­mu­nię i Ser­bię za gesty wobec de­por­to­wa­nych po woj­nie Niem­ców.

   Za "nie­zbyt opty­mi­stycz­ny" uzna­ła na­to­miast do­ty­czą­cy Pol­ski ra­port ko­mi­te­tu eks­per­tów Rady Eu­ro­py z re­ali­za­cji po­sta­no­wień Eu­ro­pej­skiej Karty Ję­zy­ków Re­gio­nal­nych lub Mniej­szo­ścio­wych od­no­szą­cy się do wspie­ra­nia mniej­szo­ści nie­miec­kiej.Jak podkreśliła Steinbach, język niemiecki był w Polsce przez całe dziesięciolecia zakazany i obecnie należy jego naukę wspierać. - Nie wolno pozwolić na to, by obecna sytuacja trwała nadal - powiedziała.W posłaniu do uczestników Dnia Stron Ojczystych prezydent Gauck napisał, że utrata małej ojczyzny należy do najstraszniejszych wydarzeń, jakie mogą przytrafić się człowiekowi. Prezydent podziękował wschodnim i południowo-wschodnim sąsiadom Niemiec za odbudowanie zniszczonych pomników niemieckiej historii. zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Zakazany?!

   Sceptyczny (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 14 / 14

   Pomijając całą resztę, chociaż ważniejszą, nie jest prawdą jakoby język niemiecki był w Polsce przez całe dziesięciolecia zakazany. Skąd takie wiadomości ma E. Steinbach?


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Byłbyś

   mile (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 10 / 15

   zaskoczony, gdybyś znał cały zasób wiadomości E. Steinbach o tym co działo i dzieje się w in der Heimat członków jej związku. Twoj wpis, to zwykłe rżnięcie głupa, polskiego głupa.


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   naprawdę mile ?

   Sceptyczny (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 11 / 7

   ...może nie w całej Polsce ale na byłych terenach wschodnich Niemiec pod polską administracją, w tym na G.Śląsku...- to cytat z postu poniżej. Czyli: ...nie jest prawdą jakoby język niemiecki był w...rozwiń całość

   ...może nie w całej Polsce ale na byłych terenach wschodnich Niemiec pod polską administracją, w tym na G.Śląsku...- to cytat z postu poniżej. Czyli: ...nie jest prawdą jakoby język niemiecki był w Polsce przez całe dziesięciolecia zakazany... - i to jest prawda!
   Twój wpis to rżnięcie schlonckego psziguypa, niestety.zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Od naocznych

   świadków (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 12

   którzy doznali to w swojej codzienności, może nie w całej Polsce ale na byłych terenach wschodnich Niemiec pod polską administracją, w tym na G.Śląsku. Oczywiście nie było to oficjalne zarządzenie,...rozwiń całość

   którzy doznali to w swojej codzienności, może nie w całej Polsce ale na byłych terenach wschodnich Niemiec pod polską administracją, w tym na G.Śląsku. Oczywiście nie było to oficjalne zarządzenie, lecz zakamuflowane dzialanie restrykcjami różnego typu na ludności niemiec kojęzycznej. Takie coś nawet Hitler nie stosował w stosunku do ludności polskiej, więc mozna by podyskutowac o nacjonaliżmie Polaków.zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   też świadkowie

   Sceptyczny (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 8

   ...Ślązacy rozpoczęli organizowanie grup oporu przeciwko Niemcom. Niektóre z tych grup zajmowały się pielęgnowaniem i krzewieniem języka śląskiego, którego używanie zostało zakazane, inne grupy...rozwiń całość

   ...Ślązacy rozpoczęli organizowanie grup oporu przeciwko Niemcom. Niektóre z tych grup zajmowały się pielęgnowaniem i krzewieniem języka śląskiego, którego używanie zostało zakazane, inne grupy walczyły bardziej aktywnie...
   A znalazłem taki tekst, co ty na to?zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   To jednak

   język (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 12 / 14

   śląski istnieje,co?? Cala reszta to niezrozumiały bełkot polskiego debila, wysilający się na inteligenta, wyporządziłeś juz chlew świniorzu??


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Normalny inaczej?

   Sceptyczny (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 5 / 8

   Kolejny cham. Przytoczyłem - czy ty to widzisz, wrzodzie- cudze słowa, kogoś co uważa ten pidgin za język i co o niczym nie świadczy. Skoro brakuje ci elementarnej, nawet tej śląskiej, kultury, to...rozwiń całość

   Kolejny cham. Przytoczyłem - czy ty to widzisz, wrzodzie- cudze słowa, kogoś co uważa ten pidgin za język i co o niczym nie świadczy. Skoro brakuje ci elementarnej, nawet tej śląskiej, kultury, to dlaczego w ogóle komentujesz tutaj czyjeś posty? Zjeżdzaj stąd, żeby cię tu nie było, ale już!
   Są inne fora dla zakomleksionych niedouków, i tam jest lepsze dla ciebie miejsce.zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Ślązacy z Górnego Śląska żyjący pod zaborem polckim przepraszają...

   karlus (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 8

   ... za przygłupa z cielmic, notorycznego oszusta i kłamcę, ciulającego bergami po samochodach w Paprocanach!

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   do sand-menela

   HERBERT (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 9 / 8

   Sand-menelu jak byś chodził na msza do kościoła to bys wiedzioł ze za grzychy sie publicznie przeproszo ,a ty łazisz po Paprocynach i niszczysz autoki .Ci co popiyrali...rozwiń całość

   Sand-menelu jak byś chodził na msza do kościoła to bys wiedzioł ze za grzychy sie publicznie przeproszo ,a ty łazisz po Paprocynach i niszczysz autoki .Ci co popiyrali adolfa już downo wymarli albo majóm kole setki ---rachować jeszcze potrefisz?jedyn pisoł sam w tym maglu ze dziąłali w -ss- chyba mu sie mylło na starość działać to mógli masło w maselnicy jak mieli krowa..działa na tym forum to chyba piónto kolumna judzóm i podpuszczajóm na siebie dysktantów i potym sie śmiejóm jakie to gupole sóm na Ślónsku i takie ludziska marzóm o samodzielności potym słyszycie głosy warszawskich panow że trza bóty im całować niy tyczyło to ino litwinów zwiń

   Zdjęcie autora komentarza
   Kiedy wreszcie niemieccy Ślązacy zmażą grzech pierworodny nazizmu?

   Sandman

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 23

   Nie słyszałem, żeby niemieccy Ślązacy oraz Ślązacy-Ślazacy, przeprosili za swoje poparcie udzielone hitlerowi. Nie widziałem, żeby się ukorzyli i przeprosili swoje polskie ofiary za aktywny udział...rozwiń całość

   Nie słyszałem, żeby niemieccy Ślązacy oraz Ślązacy-Ślazacy, przeprosili za swoje poparcie udzielone hitlerowi. Nie widziałem, żeby się ukorzyli i przeprosili swoje polskie ofiary za aktywny udział w nazistowskim aparacie przymusu, który mordował ludzi...zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   PszED POLOCKIM HAMYM COŁKI ŚWIAT

   777 (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 6

   NA KoKOlaNACH>?

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   @Sandmenel - oszust, kłamca i przestępca z Cielmic!

   karlus (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 11

   Nie słyszeliśmy żeby Polacy przeprosili za swoje poparcie militarne oraz zbrojny napad i aneksję Zaolzia w 1938 oraz zbrojne wtargnięcie wraz z "przyjacielską" armią kacapską do Czechosłowacji w...rozwiń całość

   Nie słyszeliśmy żeby Polacy przeprosili za swoje poparcie militarne oraz zbrojny napad i aneksję Zaolzia w 1938 oraz zbrojne wtargnięcie wraz z "przyjacielską" armią kacapską do Czechosłowacji w 1968 roku!
   "Nie widziałem, żeby się ukorzyli i przeprosili swoje czeskie ofiary za aktywny udział w nazistowskim i stalinowskim aparacie przymusu, który mordował ludzi..." zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   grzech pierworodny

   ewa (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 10 / 13

   widzisz Sandman jakby nie ten grzech pierworodny w raju , to skokol bys jeszcze dzisiej jakimus ojcowi z jajka na jajko i Cielmickiego D....a ta ziemia by nie nosila

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   SANDMAN---Kiedy wreszcie niemieccy Ślązacy zmażą grzech pierworodny nazizmu?

   odpowiadam (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 12 / 11

   Sandman wykup sobie bilet do Niemiec tam wszystkim takim jak Ty czekajacym na przeprosiny sa biura w wiekszych miastach- dla Ciebie najblizej byloby do Niemieckiego Zgorzelca i zglos sie tam w...rozwiń całość

   Sandman wykup sobie bilet do Niemiec tam wszystkim takim jak Ty czekajacym na przeprosiny sa biura w wiekszych miastach- dla Ciebie najblizej byloby do Niemieckiego Zgorzelca i zglos sie tam w Sozialamcie tam jest specjalna komorka (BIURO) dla pokrzywdzonych z Cielmic i jest odrazu wyplacana chlosta na D...e 100x moze to Tobie wystarczy na poczatek a jak to nie pomoze bedzie Tobie zrobione pranie Twojego mozguzwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   SANDMAN---Kiedy wreszcie niemieccy Ślązacy zmażą grzech pierworodny nazizmu?

   jak wyzej (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 10

   SAndman zrob to tam wybijom ci te wszystkie idee z lepetyny i przeprosza cie OSOBISCIE kazdy niemiecki Ślązok oraz Ślązacy-Ślazacy,

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Kiedy wreszcie SANDMAN zmaże swoj grzech pierworodny ?(i przeprosi swoje Ślaskie ofiary na tym FORUM

   hau wau hau (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 12 / 13

   Sandman przeproszali tys bol gluchy ta myca na lebie ci zawodzala debilu Cielmicki pisz dalej te bajki , odynarnie Tobie powiem Ty (P.......sz) to co Ty piszesz to kon by sie usmiol.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Kiedy wreszcie SANDMAN zmaże swoj grzech pierworodny ?(i przeprosi swoje Ślaskie ofiary na tym

   hau wau hau (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 11

   SAndman przeproszali tys bol gluchy ta myca na lebie ci zawodzala debilu Cielmicki

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Na to

   porównanie (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 15 / 13

   z kadzią zacierową może przyjśc tylko stary bimbrownik, na co też ten błazen wygląda.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   To, co

   ta pomarszczona (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 19 / 9

   mumia polskiej grafomanii tu wypisuje, to perfidia i uwarunkowane genetycznie zakłamanie historii i rzeczywistosci. To przykład dziennikarskiej prostytucji, qoorestwo, wpisane w jej, tej mumii...rozwiń całość

   mumia polskiej grafomanii tu wypisuje, to perfidia i uwarunkowane genetycznie zakłamanie historii i rzeczywistosci. To przykład dziennikarskiej prostytucji, qoorestwo, wpisane w jej, tej mumii życiorys.zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Do autora

   Przeczytałem uważnie kilka razy… (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 20 / 11

   Dziadul: Senatorze Kutz, niech pan wyjdzie z lasu

   Fale upałów mieszają w głowach niczym w kadzi zacierowej i wyrzucają co chwilę na powierzchnię przeróżne produkty uboczne, często nie najwyższego...rozwiń całość

   Dziadul: Senatorze Kutz, niech pan wyjdzie z lasu

   Fale upałów mieszają w głowach niczym w kadzi zacierowej i wyrzucają co chwilę na powierzchnię przeróżne produkty uboczne, często nie najwyższego lotu. Mnie też przypomniał się stary rosyjski wic o złapaniu w lasach pod Smoleńskiem, 30 lat po wojnie - grupy partyzantów z czerwonymi gwiazdami na czapkach. Towarzysze, wojna się skończyła, III Rzesza dawno padła, zwyciężyliśmy! – nie mogli nadziwić się żołnierze, którzy wzięli ich do niewoli. Job twoju mać, a my minujem i minujem – odpowiedzieli partyzanci, którym zrobiło się głupio. ----- to pana słowa panie autorze …

   Co się dzieje w państwie Polskim - strach , bieda , czy brak kontroli nad zniewolonymi narodami w tym Śląskim… czy jak to stwierdził pewien KTOŚ - większość gadów żyje na szczycie w układzie pokarmowym wielkiego globu, czy pan się do nich zalicza - pytanie niewłaściwe ….?

   Czy pan Dziadula dąży do doskonałości zapominając o swoim potomstwie, które zrzekło się Śląskości na rzecz nieznanej polskości ???zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   opluwaniem Polski NIY TRZA TYN CO MO OLEY W GOWIE WIDZI ŻE TAKIE MYNDY JAK tY

   777 (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 11 / 10

   TYN KRAY SAME OPLUWAJOM PO GOROLSKU.

   Zdjęcie autora komentarza
   Autonomistyczna groteska trwa nadal. Bezsilni RAŚtamani plują na Polskę i Polaków.

   Sandman

   Zgłoś naruszenie treści / 16 / 30

   Trzeba z tym skończyć. Państwo Polskie ma aparat władzy, który musi sie zająć opluwaniem Polski na tym forum. Raz a dobrze.


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   do Sandmana

   ach chopie (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 12 / 10

   z toba tysz trzeba pomalu tu skonczyc , opluwaniem na tym forum. Raz a dobrze.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   To nie Polskę,

   lecz (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 15 / 11

   takie spluwaczki jak ty napełniamy naszym kwasem żołądkowym. Wredny sk...synu.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Słusznie.

   Gość (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 19 / 9

   Trzeba z tym skończyć. Państwo Polskie ma aparat władzy, który musi się zająć opluwaniem przez Sandmana Ślązaków na tym forum. Raz a dobrze.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   :::

   ::: (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 20 / 8

   jak już pisał Ignacy Krasicki: "Prawdziwa cnota krytyki sie nie boi"


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   krytyk

   Zmostu (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 11 / 14

   Nie bądź taki "do przodu", właściwy cytat to "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi" .
   Powiedz szczerze, jakiej klawiatury używasz, skoro nie ma na niej polskich liter? Niemieckiej?


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   @Zmostu

   karlus (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 8 / 9

   A ty przygłupie z jakiego mostu klikasz? W Zaleszczykach?
   I wał ci do tego z czego on klika.
   A w/g. ciebie żeby pisać po polcku to trzeba mieć polcką klawiaturę?
   Tyś się taki głupi urodził czy...rozwiń całość

   A ty przygłupie z jakiego mostu klikasz? W Zaleszczykach?
   I wał ci do tego z czego on klika.
   A w/g. ciebie żeby pisać po polcku to trzeba mieć polcką klawiaturę?
   Tyś się taki głupi urodził czy brałeś jakieś lekcje?zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   do kolejnego chama

   Zmostu (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 12 / 9

   Choćby i w Zaleszczykach. A ty skąd - spod Stalingradu? Czy ::: to twój chłopak? Dobrze wam?

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Zmostu .Prawda do bulu.

   Pryk (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 15 / 10

   ...

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   do Zmostu (gość) • 26.08.13, 07:54:59

   z pod mostu (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 6

   pisze po naszymu szteruje Cie to , kein problem nie czytej- slyszoles o" MIESZKAM W EUROPIE" i pisze Europejskimi czcionkami

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   :::

   ::: (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 21 / 10

   widze dziadu ze NFZ ci odmówił refundacji korekty wzroku
   ł i ż to typowo polskie bukwy


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   do chama powyżej

   Zmostu (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 10 / 14

   Nie bądź taki do przodu, sz....... szczurze, a "ę" to polska czcionka czy nie ? (mówi się czcionka albo litera, a nie bukwa, na przyswojenie języka nigdy za późno). Mniej agresywności i...rozwiń całość

   Nie bądź taki do przodu, sz....... szczurze, a "ę" to polska czcionka czy nie ? (mówi się czcionka albo litera, a nie bukwa, na przyswojenie języka nigdy za późno). Mniej agresywności i upierdliwości życzę.zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   nie na temat

   Free (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 12 / 21

   Folksdojcze nie mogą mieć cnoty, jak to Orwell powiedział: "raz się skurwisz, kurwą zostaniesz"...:).


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Panie Free,Czy Polacy mają cnotę?jak to Józef Piłsudski powiedział!

   Pryk (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 20 / 7

   "Naród wspaniały,tylko ludzie ku..y."

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   free

   Tyta (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 16 / 9

   "raz się skurwisz, kurwą zostaniesz"

   juz tak dokladnie twojego zyciorysu nom sam niy musisz wypisywac.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   :::

   ::: (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 19 / 7

   zeszmaceni komunizmem Polacy nie mogą być zadnym autorytetem

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Będzie jakiś gryfny marsz za Łoberszlesien

   GLIWICZANIN (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 15 / 27

   na którym szlezjery powrzeszczą, że domagają się suwerennego heimatu w Europie Regionów, "śląskiego rządu" i miejsca w ONZ?
   Albo przynajmniej autonomii Łoberszlesien?
   Otóż, że narut żąda, domaga...rozwiń całość

   na którym szlezjery powrzeszczą, że domagają się suwerennego heimatu w Europie Regionów, "śląskiego rządu" i miejsca w ONZ?
   Albo przynajmniej autonomii Łoberszlesien?
   Otóż, że narut żąda, domaga się, że nie będzie dłużej znosił kszif...
   Hahahahahahazwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   nA CIEBIE D*** SzKODA

   777 (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 10 / 7

   Ty INO JAKI POLSKI LYSYDegENraT ŚLONZOKÓW PIECU WIDZISZ aLE Z HORYM CZEREPYM TAK JESS pOEBAŃCU FEEEEEEEEE ATO FE.

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama