Matura 2016: Język polski, poziom rozszerzony. PYTANIA I...

  Matura 2016: Język polski, poziom rozszerzony. PYTANIA I ODPOWIEDZI. Powtórka z CKE

  Zdjęcie autora materiału

  Marcin Kasprzyk

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  Matura 2016: Język polski, poziom rozszerzony. PYTANIA I ODPOWIEDZI. Powtórka z CKE
  1/58
  przejdź do galerii

  Matura 2016: Język polski, poziom rozszerzony. PYTANIA I ODPOWIEDZI. Powtórka z CKE

  Matura 2016. Język polski na poziomie rozszerzonym. W naszym serwisie maturalnym znajdziesz mnóstwo przykładowych pytań i odpowiedzi do powtórki przed maturą. Materiał został przygotowany specjalnie dla maturzystów przez zespół CKE. W galerii zdjęć zobaczycie zestaw zadań, pytań i odpowiedzi z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Możecie również ściągnąć z naszej strony cały plik PDF, który zawiera komplet zadań, pytań i odpowiedzi z CKE. Przypominamy matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się już w środę 4 maja 2016 roku o godzinie 14.00. MATURA 2016: JĘZYK POLSKI, POZIOM ROZSZERZONY, PYTANIA I ODPOWIEDZI. Zagadnienia przygotowane przez CKE, które musi znać każdy maturzysta, gdyż mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Warto przeczytać.

  MATURA 2016: JĘZYK POLSKI, POZIOM ROZSZERZONY ZBIÓR ZADAŃ, PYTANIA I ODPOWIEDZI. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli  Matura 2016: wprowadzenie CKE: Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo zdają maturę z języka polskiego. Niektórzy spośród maturzystów wybierają ten przedmiot dodatkowo w formule rozszerzonej. Zatem Zbiór zadań maturalnych z języka polskiego został przygotowany dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą zdawać maturę oraz dla ich nauczycieli.
  Celem opracowania jest zaprezentowanie materiału ćwiczeniowego, który uczniom ułatwi ćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze, a nauczycielom pomoże w procesie przygotowywania swoich wychowanków do egzaminu.

  Matura 2016: Język polski, poziom rozszerzony CKE: W części poświęconej maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym znajdują się dwa rozdziały. Pierwszy zawiera sześć przykładów wypowiedzi argumentacyjnych dotyczących tekstów teoretycznych.

  Prezentację przykładów poprzedza wprowadzenie, wyjaśniające, na czym polega realizacja wypowiedzi argumentacyjnej związanej z tekstem teoretycznym. Kolejne przykłady zadań na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to interpretacje porównawcze tekstów epickich, dramatycznych oraz lirycznych, poprzedzone wprowadzeniem charakteryzującym czynności interpretacyjne. W rozdziale drugim znajduje się wykaz wymagań egzaminacyjnych, który ma na celu zilustrowanie zakresu umiejętności i wiadomości sprawdzanych na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zgodnie z obowiązującą Podstawą programową.

  CKE: Wierzymy, że proponowany zbiór zadań będzie pomocny uczniom w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a nauczycielom w monitorowaniu zgodności przebiegu procesu nauczania z obowiązującą podstawą programową.

  MATURA 2016: SERWIS SPECJALNY, A W NIM PORADY, ĆWICZENIA, INFORMACJE, TERMINARZ, ARKUSZE, PYTANIA, ROZWIĄZANIA, OPINIE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW  Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. PYTANIA I ODPOWIEDZI do ćwiczeń CKE

  Załączniki


  CAŁY ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZNAJDZIECIE W GALERII ZDJĘĆ, MOŻECIE RÓWNIEŻ ŚCIĄGNĄĆ PDF DO ĆWICZEŃ  Matura 2016: Język polski na poziomie rozszerzonym. Spis treści naszego załącznika
  1. Zadania rozszerzonej odpowiedzi z przykładami realizacji ..............................................209
  1.1. Tekst teoretyczny ........................................................................................................209
  1.2. Interpretacja porównawcza .........................................................................................232
  2. Wykaz umiejętności ogólnych i szczegółowych sprawdzanych zadaniami ......................260


  1. Matura 2016: Język polski na poziomie rozszerzonym. Zadania rozszerzonej odpowiedzi z przykładami
  realizacji

  1.1.Tekst teoretyczny
  Na czym polega realizacja wypowiedzi argumentacyjnej dotycząca tekstu teoretycznego
  Wypowiedź argumentacyjna
  Ma charakter problemowy. Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu) wymaga odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.

  Matura 2016: Język polski na poziomie rozszerzonym. Rozprawka
  Ma, podobnie jak na poziomie podstawowym, charakter problemowy. Zadanie składa się z polecenia i tekstu teoretycznego (krytycznoliterackiego, historycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego).

  Matura 2016: Język polski na poziomie rozszerzonym. Od zdającego wymaga się
  • – zrozumienia załączonego do polecenia tekstu krytycznoliterackiego,
  • historycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego;
  • – określenia głównego problemu przedstawionego w tekście – tekst wybrany do analizy
  • musi zawierać problem wymagający rozstrzygnięcia krytycznego.
  • Zdający
  • – rozpoznaje problem, opisuje go, proponuje rozwinięcie,
  • – rozważa i ocenia rozwiązanie problemu, które przedstawił autor tekstu,
  • – formułuje argumenty dowodzące słuszności stanowiska autora lub argumenty
  • potwierdzające krytyczny stosunek wobec tego stanowiska,
  • – w argumentacji wykorzystuje inne teksty kultury.


  Szkic krytyczny to druga z form wypowiedzi argumentacyjnej, którą może napisać zdający. Może mieć charakter eseju lub artykułu krytyczno-literackiego. Napisanie szkicu krytycznego wymaga wyrazistego zarysowania problemu i rozwiązania go w sposób ujawniający wyraźnie indywidualną interpretację problemu. Problem może zostać zasygnalizowany tytułem. W szkicu krytycznym wymagana jest w przejrzysta kompozycja, co nie wyklucza asocjacyjnego charakteru wypowiedzi. W wypowiedzi powinno się wyraźnie zaznaczyć dążenie do syntetycznego ujęcia analizowanego zagadnienia.

  Matura 2016: Język polski na poziomie rozszerzonym. Praktyczne wskazówki do pisania szkicu krytycznego
  W pisaniu eseju istotne jest wyodrębnienie i ostre zarysowanie konkretnego tematu. Ta forma wypowiedzi charakteryzuje się erudycyjnością i syntetyczną przejrzystą kompozycją właściwą dla struktury gatunku i indywidualnej (autorskiej) interpretacji problemu. Często znajdują się w szkicu aneksy, przypisy, bibliografia. To forma dla wybranych. Zadania rozszerzonej odpowiedzi z przykładami realizacji 213

  Matura 2016: Język polski na poziomie rozszerzonym. Najważniejsze w tworzeniu szkicu jest 12 etapów:
  • 1. staranne przeanalizowanie tematu i materiału źródłowego (odczytanie problemu, pojęć, sformułowanie tezy/tez/hipotezy/hipotez, czyli interpretowanie problemu różnymi sposobami i metodami),
  • 2. szerokie kojarzenie problemu z innymi możliwymi odniesieniami (tekstami kultury),
  • 3. funkcjonalne dobranie i uporządkowanie tekstów kultury (selekcjonowanie możliwych
  • źródeł zastosowanych jako egzemplifikacja założeń, argumentacja i kontekstowe odniesienia),
  • 4. ustalenie ostatecznych zasad doboru przykładów i ich układu (rezygnacja z banalnych, zbyt często wykorzystywanych dzieł, wybranie najbardziej nośnych, ciekawych),
  • 5. opisanie związków i analogii pomiędzy poszczególnymi stwierdzeniami i przykładami dzieł (zarysowanie układu, logiki wywodu, czyli rozbudowanej, ale i jednorodnej całości wypowiedzi),
  • 6. poszerzanie wiedzy o wybranym materiale źródłowym (doskonalenie kompetencji poznawczych),
  • 7. tworzenie polemicznego ujęcia (ewentualnie) – różne refleksje o tym samym,
  • 8. konfrontacja swojego stanowiska z poglądami innych osób (wnioski z lektury i rozmawiania),
  • 9. komponowanie całości – zgromadzenie wszystkich myśli w samodzielne całostki znaczeniowe (redakcja językowa, akapitowanie, funkcjonowanie słów-kluczy, motywu przewodniego w trosce o spójność całości wypowiedzi),
  • 10. ostateczna analiza układu akapitów i argumentacji (unikanie przypadkowości
  • wyliczania),
  • 11. „ogarnięcie” całości, czyli pisanie wprowadzenia, w którym może znaleźć się informacja o najważniejszym wątku, osi konstrukcyjnej, skojarzeniach, przywołania czyjejś myśli,
  • 12. korekta całości, szczególnie struktury po upływie jakiegoś czasu (słynne „biurko Horacego”).


  Matura 2016 - przygotowania last minute oraz informacje


  Czytaj także

   Komentarze (2)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Pytanka I Odpowidzi

   gosc (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1

   Hej,
   Są już dostępne odpowiedzi do maturek :)

   przecieki-news.tk/

   Znalazłem to się dziele trzeb tylko pobrać

   ________________________________

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   matematyka 2016

   matura (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

   W Y C I E K - A R K U S Z Y
   matematyka2016przecieki.blogspot.com

   Matura 2017: Jak się uczyć, żeby zdać

   10 prostych kroków, by nauka przynosiła oczekiwany skutek [PORADNIK MATURALNY]

   10 prostych kroków, by nauka przynosiła oczekiwany skutek [PORADNIK MATURALNY]

   Matura: Matematyka rozszerzona ROZWIĄZANIA I ODPOWIEDZI

   Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym ROZWIĄZANIA

   Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym ROZWIĄZANIA

   Matura z matematyki

   Matura 2016 z matematyki. Czy była łatwa, czy trudna. Mówią uczniowie i nauczyciele PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

   Matura 2016 z matematyki. Czy była łatwa, czy trudna. Mówią uczniowie i nauczyciele PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

   UWAGA! MATURA, JĘZYK POLSKI, PEŁNY ARKUSZ CKE

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. Mamy pełny arkusz CKE

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. Mamy pełny arkusz CKE

   Matura: język polski

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z polskiego

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z polskiego

   Matura: Język polski, poziom podstawowy

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. PYTANIA I ODPOWIEDZI do ćwiczeń CKE

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. PYTANIA I ODPOWIEDZI do ćwiczeń CKE

   Matura: historia

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z historii

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z historii

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   DZ poleca

   DZIEWCZYNA LATA 2017 | Głosujemy!

   DZIEWCZYNA LATA 2017 | Głosujemy!

   Dopasuj słowa do opisów i sprawdź, czy znasz język śląski

   Dopasuj słowa do opisów i sprawdź, czy znasz język śląski

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Gry On Line - Zagraj Reklama