MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY: Pytania na maturze ustnej z...

  MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 13 maja 2016 [PYTANIA]

  tst

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  MATURA 2016: MATURA USTNA Z POLSKIEGO TEMATY 13 MAJA 2016
  MATURA USTNA POLSKI 2016 13 MAJA TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 13 maja 2016 [PYTANIA]
  1/3

  Przejdź do
  galerii zdjęć

  ©Łukasz Kasprzak

  MATURA USTNA POLSKI 2016: 13 MAJA 2016 [TEMATY, PYTANIA]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 13 maja]. Piątek, 13 maja to kolejny dzień ustnej matury z języka polskiego w odświeżonej formule. Egzamin ustny z polskiego 2016, podobnie jak ubiegłoroczny ma formę wypowiedzi, do której maturzyści przystępują po wylosowaniu pytania. Tym razem, abiturienci, którzy odpowiadają po południu nie mają już tak prostego zadania, jak ich koledzy zdający w 2015 roku i nie znają od razu całej puli pytań. Jednak dzielą się z nami zagadnieniami, które już się pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Na bieżąco publikujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2016. Możecie również sprawdzić wszystkie PYTANIA, które znalazły się na maturze w roku 2015. Część z nich pojawia się również w tym roku. Oby piątek 13 okazał się dla wszystkich maturzystów szczęśliwy! Trzymamy kciuki...

  MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA 13 MAJA 2016 - PIĄTEK


  Podczas matury 2015 duża część absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę tych pytań - dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

  MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 14 maja 2016

  MATURA USTNA POLSKI 13.05.2016

  W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli są 32 pytania, które w ciągu dnia mogą się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znika z puli, inne dochodzą. Zestawy pytań są takie same w szkołach w całym kraju. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień.

  Maturzyści i w tym roku przygotowują się do matury ustnej w oparciu o zagadnienia, które pojawiają się na bieżąco. W ramach powtórki można również sięgnąć do tematów, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w roku ubiegłym. Jak informują uczniowie - Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiają się podobne tematy co w 2015. Czasem jest tylko zmienione dzieło, do którego należy się odnieść, bądź pytanie jest inaczej sformułowane. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

  MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 13 maja 2016


  1. Jak twórcy ukazują artystów w swoich dziełach. Odwołanie do tekstów literackich i do obrazu "Autoportret wśród masek" (1)  2. Środki językowe za pomocą, których autorzy ukazują potęgę żywiołów. Odwołanie do fragmentu "Chłopów" Władysława Reymonta i innych tekstów kultury(temat 2)

  3. Sposoby spędzania wolnego czasu w tekstach literackich. Odwołanie do obrazu "Sanna" Konarskiego i dwóch tekstów literackich (3)


  4. Jakie znaczenie ma poprawność językowa w mediach internetowych. Jak wpływa na komunikację? Odwołaj się do wskazanego tekstu o błędach językowych, innych tekstów kultury i własnych doświadczeń (temat 4)

  5. Natura człowieka w kulturze. Odwołać się do "O dwu nogach Pana Cogito" Zbigniewa Herberta (temat 5)

  Lewa noga normalna
  rzekłbyś optymistyczna
  trochę przykrótka
  chłopięca
  w uśmiechach mięśni
  z dobrze modelowaną łydką

  prawa
  pożal się Boże -
  chuda
  z dwiema bliznami
  jedną wzdłuż ścięgna Achillesa
  drugą owalną
  bladoróżową

  sromotną pamiątką ucieczki
  lewa
  skłonna do podskoków
  taneczna
  zbyt kochająca życie
  żeby się narażać

  prawa
  szlachetnie sztywna
  drwiąca z niebezpieczeństwa

  tak oto
  na obu nogach
  lewej którą przyrównać można do Sancho Pansa
  i prawej
  przypominającej błędnego rycerza
  idzie
  Pan Cogito
  przez świat
  zataczając się lekko


  6. W jaki sposób artyści ukazują emocje? Na podstawie obrazu "Lament" Edwarda Burne-Jonesa. Odwołać się do tekstów literackich (temat 6)


  7. Człowiek w sytuacji zniewolenia. Odwołać się do utworu "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego(temat 7)

  8. Rola wyobraźni w dziełach kultury. Odwołanie do wskazanego obrazu Rafała Olbińskiego i innych tekstów literackich(temat 8)

  9. W jaki sposób ukazywany jest obraz żony w utworach literackich. Na podstawie utworu "Żona modna" Ignacego Krasickiego i innych tekstów kultury(temat 9)

  10. Jak artyści ukazują refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Odwołanie do obrazu i tekstów literackich. (temat 10)


  11. W jaki sposób w utworach literackich ukazywane są problemy społeczne? W odniesieniu do wskazanego tekstu.(temat 11)

  12. Innowacje językowe. Wartość innowacji językowych na podstawie tekstu Jana Miodka, tekstów kultury i własnych doświadczeń (temat 12)

  13. W jaki sposób w utworach ukazywana jest praca? Odwołanie do obrazu "Zbieracze jabłek" i innych tekstów literackich. (temat 13)


  14. W jaki sposób twórcy przedstawiają zmienność świata? Odwołanie do wiersza Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy" i innych tekstów kultury (temat 14)

  Nic dwa razy się nie zdarza
  i nie zdarzy. Z tej przyczyny
  zrodziliśmy się bez wprawy
  i pomrzemy bez rutyny.

  Choćbyśmy uczniami byli
  najtępszymi w szkole świata,
  nie będziemy repetować
  żadnej zimy ani lata.

  Żaden dzień się nie powtórzy,
  nie ma dwóch podobnych nocy,
  dwóch tych samych pocałunków,
  dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

  Wczoraj, kiedy twoje imię
  ktoś wymówił przy mnie głośno,
  tak mi było, jakby róża
  przez otwarte wpadła okno.

  Dziś, kiedy jesteśmy razem,
  odwróciłam twarz ku ścianie.
  Róża? Jak wygląda róża?
  Czy to kwiat? A może kamień?

  Czemu ty się, zła godzino,
  z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
  Jesteś - a więc musisz minąć.
  Miniesz - a więc to jest piękne.

  Uśmiechnięci, współobjęci
  spróbujemy szukać zgody,
  choć różnimy się od siebie
  jak dwie krople czystej wody.


  15. Jakie refleksje na temat ludzkiej egzystencji mogą wyrazić twórcy dzieł sztuki? Na podstawie obrazu i innych tekstów kultury. (temat 15)


  16. Różne typy narracji i ich funkcje w utworze literackim. W oparciu o fragment "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego oraz w odniesieniu do innych tekstów kultury. (temat 16)

  17. Jak w tekstach kultury artyści przedstawiają zło. Na podstawie wskazanego obrazu Beksińskiego. (temat 17)


  18. Jakie cechy powinna mieć wypowiedź retoryczna? Na podstawie tekstu Franciszka Karpińskiego o wymowie w prozie i wierszu(temat 18)

  19. - Jaką funkcję pełni w dziele motyw snu? Odwołać się do fragmentu III części "Dziadów" Adama Mickiewicza, do całości utworu i innego tekstu kultury (temat 19)

  - Rola poety w życiu bohatera lirycznego (temat 19 - również wskazany)

  20. W jaki sposób dzieła nawiązują do innych utworów/dzieł. Odwołanie do plakatu, "Zemsty" A. Fredry i innego tekstu literatury, który nawiązuje do tekstu kultury. (temat 20)

  21. Jaka jest rola języka? Odwołać się do wskazanego tekstu (tekst o języku, który jest formą opisu rzeczywistości), własnych doświadczeń i tekstu kultury (temat 21)

  22. Omów motyw marności w tekstach kultury. Wiersz Hieronima Morsztyna. Vanitas Vanitatum et omnia Vanitas oraz teksty kultury (temat 22)

  23. Jak teksty kultury wpływają na historie narodów? Odwołując się do obrazu "Ranny Powstaniec" Stanisława Witkiewicza i innych utworów literackich.


  24. Puryzm i liberalizm, która postawa jest właściwa wobec języka? W odwołaniu do wskazanego tekstu (rozmowa), własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury (temat 24)

  25. Wizerunek wojownika w tekstach kultury. Na podstawie obrazu Wojciecha Kossaka "Ułan i dziewczyna"(prawdopodobnie 25)


  26. Motyw samotności człowieka w oparciu o opowiadanie Gustawa Herlinga - Grudzińskiego "Wieża". (temat 26)

  27. Jakie postawy wobec życia możemy odnaleźć w tekstach literackich, tekstach kultury. Odwołać się do wskazanego obrazu z wizerunkiem modlących się mnichów (temat 27)

  28. Jak poeci kreują rzeczywistość? Odwołanie do "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza (temat 28)

  29. Jaką funkcje może pełnić dialektyzacja w utworze na podstawie wskazanego wiersza. (temat 29)

  30. Jak przeszłość może kształtować przyszłość? W oparciu o wiersz "Do młodych" Adama Asnyka(temat 30)

  Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
  Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
  Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
  Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
  I większym staje się Bóg!

  Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
  Choć rozproszycie legendowy mrok,
  Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,
  Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
  Lecz dalej sięgnie ich wzrok.

  Każda epoka ma swe własne cele
  I zapomina o wczorajszych snach...
  Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
  I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
  Przyszłości podnoście gmach!

  Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
  Choć macie sami doskonalsze wznieść;
  Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
  I miłość ludzka stoi tam na straży,
  I wy winniście im cześć!

  Ze światem, który w ciemność już zachodzi
  Wraz z całą tęczą idealnych snów,
  Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi -
  I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
  W ciemnościach pogasną znów!


  31. W jakim celu i w jaki sposób artyści odwołują się do mitów? (temat 31)

  32. Motyw tęsknoty za ojczyzną na podstawie fragmentu "Latarnika" Henryka Sienkiewicza. Odwołać się do innych tekstów kultury. (32)

  TEMATY, które się pojawiły, bez określenia numeru zestawu:
  • Filozoficzne znaczenie tekstu na podstawie fragmentu tekstu i innych argumentów
  • Omówić problematykę żydowską w oparciu o wskazany tekst. Odwołanie do własnych doświadczeń

  *pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień - trzeba na to zwracać uwagę.
  ** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

  MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI


  ***

  MATURA 2015: Matura ustna z języka polskiego [PYTANIA z poszczególnych dni]  MATURA 2016 z CKE: Język polski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]
  MATURA 2016 z CKE: Język POLSKI - poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]
  MATURA 2016 POLSKI ARKUSZ [matura 2016 POLSKI ODPOWIEDZI]
  MATURA 2016 z CKE: Matury już od 4 maja - TERMINY, ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI
  MATURA 2016 MATEMATYKA: poziom podstawowy [matematyka ODPOWIEDZI, ZADANIA, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA]

  Czytaj także

   Komentarze (149)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   to jest matura?

   agnies (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 2 / 2

   To jest kpina ,a nie matura!!!

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   ...

   ... (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 4

   Te tematy z polaka są trudniejsze niż zadania z matematyki rozszerzonej.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Błąd 28

   Kitka (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 5 / 2

   Jak artyści kreują świat wyobrazony :)

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   hahhahahah

   haahahhahahhaa (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 9 / 3

   Omówić problematykę żydowską na podstawie tekstu. Odwołać się do WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ!!! CO WY TUTAJ TWORZYCIE? :O

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   sobota

   sobota (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 3 / 2

   będą sobotnie tematy dodawane? tak jutro też zdajemy maturke ;)

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   maturka

   gość (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 3 / 12

   18. Jakie cechy powinna mieć wypowiedź retoryczna? Na podstawie tekstu Franciszka Karpińskiego o wymowie w prozie i wierszu(temat 18)
   Temat fajny - 100%
   Nie ma się co stresować :P


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   maturka

   maturzysta (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 8 / 2

   i jakie odwołania do tego?

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   wtf

   ss (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 6 / 2

   Chyba specjalnie na piątek 13 takie ciężkie tematy wybrali, cieszę się, że zdawałam wczoraj!

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Dziękuję

   Szczęśliwa (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 3 / 4

   Dziękuję wam za te pytania wylosowałam zestaw 27, pytanie było dodane godzinę przed moim egzaminem, kalkulator też dobrze działa :)


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Matura

   Gość (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 2 / 4

   Mogłabym prosić o ten kalkulator?

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Masakra

   Kuba (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 9 / 2

   Coraz gorsze te tematy, aż boje się co będę miał 19.
   Oby nie językoznawstwo błagam ;_;

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   matura ustna

   polski 2016 (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 4 / 5

   Polecam, warto sprawdzić!! :)
   polski2016matura.blogspot.com

   Matura 2017: Jak się uczyć, żeby zdać

   10 prostych kroków, by nauka przynosiła oczekiwany skutek [PORADNIK MATURALNY]

   10 prostych kroków, by nauka przynosiła oczekiwany skutek [PORADNIK MATURALNY]

   Matura: Matematyka rozszerzona ROZWIĄZANIA I ODPOWIEDZI

   Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym ROZWIĄZANIA

   Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym ROZWIĄZANIA

   Matura z matematyki

   Matura 2016 z matematyki. Czy była łatwa, czy trudna. Mówią uczniowie i nauczyciele PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

   Matura 2016 z matematyki. Czy była łatwa, czy trudna. Mówią uczniowie i nauczyciele PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

   UWAGA! MATURA, JĘZYK POLSKI, PEŁNY ARKUSZ CKE

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. Mamy pełny arkusz CKE

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. Mamy pełny arkusz CKE

   Matura: język polski

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z polskiego

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z polskiego

   Matura: Język polski, poziom podstawowy

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. PYTANIA I ODPOWIEDZI do ćwiczeń CKE

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. PYTANIA I ODPOWIEDZI do ćwiczeń CKE

   Matura: historia

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z historii

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z historii

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   DZ poleca

   DZIEWCZYNA LATA 2017 | Głosujemy!

   DZIEWCZYNA LATA 2017 | Głosujemy!

   Dopasuj słowa do opisów i sprawdź, czy znasz język śląski

   Dopasuj słowa do opisów i sprawdź, czy znasz język śląski

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Gry On Line - Zagraj Reklama