USTNA MATURA Z POLSKIEGO. MATURA POLSKI USTNY 2017 PYTANIA

  USTNA MATURA Z POLSKIEGO. MATURA POLSKI USTNY 2017 PYTANIA

  ABAJ

  Express Ilustrowany

  Aktualizacja:

  Express Ilustrowany

  MATURA 2017 MATURA JĘZYK POLSKI USTNY, MATURA Z POLSKIEGO MATURA DZIŚ MATURA 10.05 2017. USTNA MATURA Z POLSKIEGO. MATURA POLSKI USTNY 2017 PYTANIA
  1/11
  przejdź do galerii

  MATURA 2017 MATURA JĘZYK POLSKI USTNY, MATURA Z POLSKIEGO MATURA DZIŚ MATURA 10.05 2017. USTNA MATURA Z POLSKIEGO. MATURA POLSKI USTNY 2017 PYTANIA ©USTNA MATURA Z POLSKIEGO. MATURA POLSKI USTNY 2017 PYTANIA

  DZIŚ KOLEJNY DZIEŃ MATURY USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO. MATURA USTNA POLSKI 2017 10 MAJA 2017 PYTANIA ZAGADNIENIA TEMATY. MATURA 2017 POLSKI PYTANIA. TEMATY I PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO 2017. Codziennie na bieżąco publikujemy PYTANIA NA MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO. Pytania maturzyści losują, PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO będą się powtarzać, dlatego warto sprawdzać, jakie TEMATY PYTANIA Z POLSKIEGO pojawiły się danego dnia w zestawach. USTNA MATURA Z POLSKIEGO 2017 TEMATY, PYTANIA, ZAGADNIENIA - sprawdzajcie, powtarzajcie, powodzenia! Piszcie także w komentarzach, z czego byliście przepytywani na maturze ustnej z polskiego 2017. Piszcie w komentarzach, jakie mieliście pytania na maturze ustnej z polskiego 2017. PYTANIA DODAJEMY NA BIEŻĄCO!

  USTNA MATURA Z POLSKIEGO. MATURA POLSKI USTNY 2017 PYTANIA


  USTNA MATURA Z POLSKIEGO


  - W jaki sposób autorzy ukazują ukryte pragnienia bohaterów? Omów na podstawie plakatu A. Wajdy, dzieła "Wesele"i innego tekstu literackiego

  - W jaki sposób twórcy ukazują ukryte pragnienie bohaterów? Odwolaj się do plakatu, całego utworu Wyspiańskiego i innego tekstu literackiego.

  - Jak w tekstach kultury ukazane są ludzkie namiętności? Omów na podstawie fragmentu tekstu i innych tekstów kultury

  - Na czym polega siła wewnętrzna człowieka? Omów na podstawie fragmentu Dziadów cz. III, znajomości całego utworu i wybranego tekstu kultury

  - W jaki sposób twórcy wzbogacają polszczyznę? Odwołać się do fragmentu tekstu o neosemantyzmie.

  - Jak w tekstach kultury ukazane są ludzkie namiętności? Omów na podstawie fragmentu tekstu i innych tekstów kultury

  - Po co w literaturze pojawia się restrospekcja? Fragment granicy i dwa teksty literackie.

  - Motyw rewolucji na podstawie "Przedwiośnia" i dwóch innych utworów literackich

  - W jaki sposób artyści przedstawiają potęgę żywiołów? Omów na podstawie obrazu "Burza na Jeziorze Galilejskim" Rembrandta i tekstów literackich

  - Różnica międzypokoleniowa na podstawie fragmentu Ferdydurke.

  - Jak twórcy ukazują siłę żywiołów?

  - Jak w tekstach kultury przedstawiane są sceny bitew i walk? Odwołaj się do podanego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, całego utworu i wybranego tekstu kultury

  - Czy mając marzenia można osiagnąć szczęście? Jakieś przykłady z wytłumaczeniem ?

  - Jakie są przyczyny przenikania języka potocznego do oficjalnej polszczyzny? Omów na podstawie tekstu Iwony Korzeniowskiej "Potoczne zachowania językowe młodzieży", własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury

  - W jaki sposób wyobraźnia wpływa na kreowanie rzeczywistości? Odwołaj się do obrazu "Domek przy źródle" Jacka Yerki i do tekstów literackich.

  - Jakie są funkcje pytań? Odwołaj się do podanego fragmentu tekstu Jerzego Bralczyka, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury

  - Jak twórcy ukazują w swoich dziełach gospodarza? Omów na podstawie fragmentu "Granicy" i innego tekstu kultury

  - "Jak ukazywana jest mądrość"?

  - Czy czas wpływa na zachowanie człowieka? Omów na podstawie podanego obrazu i tekstów literackich

  - Czy mając małe marzenia można osiągnąć szczęście? Omów na podstawie fragmentu tekstu Antonego De Mello "Zadowolony rybak" i innych tekstów kultury

  - Intertekstualnosc - omów na przykładzie "Tanga" Mrożka i innych tekstów kultury (niepotwierdzone)

  - Motyw cierpienia w tekstach literackich. Omów na podstawie fragemntu "Księgi Hioba" i innych tekstów literackich

  - Archaizmy w tekstach kultury. Omów na podstawie pieśni "Bogurodzica" i innych tekstów

  - Portret kobiety w tekstach literackich
  - Wspomnienia w życiu człowieka - omów na podstawie wiersza Jana Lechonia "Mokotowska piętnaście" i innych tekstów

  - Różnice międzypokoleniowe - omów na podstawie fragmentu "Ferdydurke"

  - Nieszczęśliwa miłość na podstawie obrazu Marcusa Stone "Love's Daydream End"

  - Czy mając małe marzenia można osiągnąć szczęście?

  - Funkcja zmysłów w literaturze na podstawie obrazu trzy kobiety Rubensa

  - "Jakie mogą być przyczyny i skutki nadużywania wyrazów modnych?" na podstawie fragmentu "Niesamowicie ciężko" Jana Miodka

  - Czy mając małe marzenia można osiągnąć szczęście? Omów na podstawie fragmentu tekstu Antonego De Mello "Zadowolony rybak" i innych tekstów kultury

  - Tytulatura - grzeczność językowa czy zbędna tytułomania? - taki znalazłam temat z ustnych

  - Sylwetka żołnierza w tekstach literackich. Omów na podstawie obrazu Antoniego Piotrowskiego "Czaty we mgle" i innych tekstów literackich

  - Zdążyć przed Panem Bogiem

  - Jak język charakteryzuje bohatera? Odwołaj się do Lalki i innych tekstów kultury

  - Obraz mądrości w tekstach literackich. Omówienie na podstawie Trenu IX Kochanowskiego

  - Jak kobiety są ukazywane w tekstach kultury? Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Ambrose McEvoya "The Earring" oraz innych tekstów literackich

  - Jakie wizje świata można odnaleźć w literaturze?

  - Wspomnienia w życiu człowieka - omów na podstawie wiersza Lechonia i innych tekstów

  - Omów motyw zabawy na podstawie przedstawionego obrazu Machowskiego " Na swojską nutę, wg Wincentego Wodzinowskiego" i odwołaj się do innych tekstów literackich

  USTNA MATURA Z POLSKIEGO. MATURA POLSKI USTNY 2017 PYTANIA  - Teraz czas na szybki obiad i znowu do nauki - mówi Karolina Janeczek


  POLSKI USTNY PYTANIA, ZESTAWY  Wczoraj pisano egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym
  Aż 1809 łódzkich maturzystów pisało wczoraj maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym (w tej grupie 78 osób zdawało egzamin po raz kolejny). Na rozwiązanie 15 zadań mieli trzy godziny.

  Rozszerzoną matematykę zdają najczęściej ci, którzy wybierają studia z zakresu finansów, inżynierskie lub medycynę. Zdana na co najmniej 30 proc. matura na poziomie rozszerzonym z danego przedmiotu to dodatkowe punkty liczące się przy przyjęciu na studia.

  - Dzisiaj poszło mi gładko, bardzo sie cieszę, ze sie dobrze przygotowałam


  POLSKI USTNY PYTANIA, ZESTAWY  - Zadania były łatwiejsze niż w latach ubiegłych - mówi Kinga Byczkowska, uczennica XXI LO. -Rozwiązałam wszystkie i mam nadzieję, że zdam egzamin na co najmniej 80 proc.

  Wczoraj po południu 28 absolwentów liceów zdawało w Łodzi pisemny egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Wszyscy do egzaminu podeszli po raz pierwszy.

  ******


  POLSKI USTNY PYTANIA, ZESTAWY  Dziś maturzyści zdają egzamin z wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

  MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO USTNA


  9 maja 2017 MATURA JĘZYK POLSKI USTNY
  • - Motyw alkoholizmu w kulturze polskiej ? Podaj przykłady .
  • - Oceń trafność poglądu, zgodnie z którym człowiek na początku XXI wieku jest analfabetą emocjonalny i nie potrafi mówić o uczuciach. Odwołaj się do podanego fragmentu, do innego tekstu kultury i do własnych doświadczeń komunikacyjnych.
  • - "Jakie funkcje pełnia przysłowia i jak powstają. Jakie przykłady z tekstów kultury dalibyście?"
  • - Czym kierować się w życiu, sercem czy rozumem? Na podstawie "Romeo i Julia" i innych tekstów.
  • - Po co ludzie piszą pamiętniki i zdjęcie jednej kartki z pamiętnika.
  • - Zwycięzca czy pokonani, jak twórcy pokazują bohaterów na podstawie Ogniem i Mieczem.
  • - Motyw kobiety w literaturze. Jak autorzy ukazują kobiety w utworach. Odwołaj się do Pana Tadeusza i innych tekstó literackich.
  • - Superbohater karykatura człowieczeństwa czy współcześni herosi?
  • - Jak w tekstach kultury przedstawiana była miłość, obraz Wojciecha Siodmaka "Wieczna miłość".
  • - Jak twórcy okazują relacje ojciec-syn? Na podstawie obrazu a. Groettgera Ojcowskie napomnienie?
  • - Jakie refleksje na temat władzy ukazują teksty kultury?
  • - Dlaczego ludzie maja problem z porozumiewaniem się?


  USTNA MATURA Z POLSKIEGO 2017

  MATURA JĘZYK POLSKI USTNY  Część ustna egzamin będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

  MATURA JĘZYK POLSKI USTNY 9 05 2017

  • - Co sen mówi o bohaterze? Na podstawie snu Senatora (fragment podany),całych Dziadów III oraz innego tekstu kultury
  • - Podróżowanie- poszukiwanie siebie, czy odkrywanie świata? Na podstawie fragmentów "Jądra ciemności" i innych tekstów kultury
  • - Czemu służą innowacje frazeologiczne?
  • - Funkcja zmysłów w literaturze.
  • - Motyw snu na podstawie obrazu zatytułowanego "Słodkich snów".
  • - Czym kierują się bohaterowie literaccy: wartościami materialnymi czy duchowymi? Odnieś się do plakatu oraz tekstów literackich.
  • - Jaki wpływ może mieć literatura na bohatera literackiego? Omów na podstawie Lalki i innego utworu.
  • - Czy warto walczyć o szczęście?
  • - Jak twórcy ukazują ludzką egzystencję na podstawie Chłopów
  • - Jak przedstawiana jest polskość w tekstach literackich? Na podstawie obraz polonez B-dur
  • - Cierpienia młodego Wertera. Czym jest cierpienie w utworach  POLSKI USTNY PYTANIA, ZESTAWY  UCHO PREZESA 15 ZA DARMO UCHO PREZESA 15 YOUTUBE GDZIE OBEJRZEĆ UCHO PREZESA 15
  KTO JEST AGENTEM? ODETA AGENT, JAREK KRET AGENT, KTO WYGRAŁ AGENTA
  KTO JEST AGENTEM? JAREK AGENT, DARIA AGENT, ODETA AGENT KTO WYGRAŁ AGENTA?
  MATURA Z MATEMATYKI ROZSZERZONA MATURA 2017 ARKUSZ, ODPOWIEDZI, ZADANIA

  USTNA MATURA Z POLSKIEGO. MATURA POLSKI USTNY 2017 PYTANIA


  - -Jestem zmeczony juz tymi maturami - mówi tegoroczny maturzysta

  Czytaj także

   Komentarze (37)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Pytania maturalne

   Gośććć (gość)

   Zgłoś naruszenie treści

   Czy te powyższe pytania są z tego roku czy może z poprzednich lat ? Zdawaliście już maturę ustną z języka polskiego?

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Moja dziewczyna oblała na ustnym!

   ! (gość)

   Zgłoś naruszenie treści

   Ale było miło.


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   matura

   marchewka (gość)

   Zgłoś naruszenie treści

   W duzej mierze zależy od komisji i tematu jaki sie dostanie, na niektore po prostu cieżko coś wymyslic.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   matura język polski

   Zgłoś naruszenie treści

   Motyw rewolucji na podstawie "Przedwiośnia" i dwóch innych utworów literackich

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   matura język polski ustny

   Zgłoś naruszenie treści / 1

   Jak w tekstach kultury przedstawiane są sceny bitew i walk? Odwołaj się do podanego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, całego utworu i wybranego tekstu kultury

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   matura wos

   Zgłoś naruszenie treści

   Mnie poszedl chyba dobrze

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   matura

   Zgłoś naruszenie treści

   a jak Wam poszedl WOS?

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   matura język polski

   Zgłoś naruszenie treści

   Jakie procesy wpływają na zmianę języka. Co wpływa na to, że język żyje?

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   MATURA 2017 JĘZYK POLSKI USTNY 10 05 2017

   Zgłoś naruszenie treści / 1


   - Jak twórcy ukazują w swoich dziełach gospodarza? Omów na podstawie fragmentu "Granicy" i innego tekstu kultury

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   MATURA 2017 JĘZYK POLSKI USTNY 10 05 2017

   Zgłoś naruszenie treści / 1

   gdzie jest wiosna?

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   matura ustna polski

   Zgłoś naruszenie treści / 1

   wiekszosc maturzystów wychodzi zadowolonych, bo zdalo, ale są tez i tacy, ktorzy odchodzą z kwitkiem

   Matura 2017: Jak się uczyć, żeby zdać

   10 prostych kroków, by nauka przynosiła oczekiwany skutek [PORADNIK MATURALNY]

   10 prostych kroków, by nauka przynosiła oczekiwany skutek [PORADNIK MATURALNY]

   Matura: Matematyka rozszerzona ROZWIĄZANIA I ODPOWIEDZI

   Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym ROZWIĄZANIA

   Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym ROZWIĄZANIA

   Matura z matematyki

   Matura 2016 z matematyki. Czy była łatwa, czy trudna. Mówią uczniowie i nauczyciele PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

   Matura 2016 z matematyki. Czy była łatwa, czy trudna. Mówią uczniowie i nauczyciele PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

   UWAGA! MATURA, JĘZYK POLSKI, PEŁNY ARKUSZ CKE

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. Mamy pełny arkusz CKE

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. Mamy pełny arkusz CKE

   Matura: język polski

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z polskiego

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z polskiego

   Matura: Język polski, poziom podstawowy

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. PYTANIA I ODPOWIEDZI do ćwiczeń CKE

   Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy. PYTANIA I ODPOWIEDZI do ćwiczeń CKE

   Matura: historia

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z historii

   Zobacz co najczęściej pojawiało się na egzaminie z historii

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   DZ poleca

   DZIEWCZYNA LATA 2017 | Głosujemy!

   DZIEWCZYNA LATA 2017 | Głosujemy!

   Dopasuj słowa do opisów i sprawdź, czy znasz język śląski

   Dopasuj słowa do opisów i sprawdź, czy znasz język śląski

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Gry On Line - Zagraj Reklama