WALORYZACJA RENT I EMERYTUR 2018: Kiedy? iIle wyniesie...

  WALORYZACJA RENT I EMERYTUR 2018: Kiedy? iIle wyniesie waloryzacja rent i emerytur? 21.2.218. Minister Rafalska podpisała komunikat

  Jadwiga Jenczelewska, KS

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  WALORYZACJA EMERYTUR 2018: Od marca wyższa emerytura. O ile wzrosną emerytury 2018, kiedy przejść na emeryturę [EMERYTURY 2018 WALORYZACJA]

  WALORYZACJA EMERYTUR 2018: Od marca wyższa emerytura. O ile wzrosną emerytury 2018, kiedy przejść na emeryturę [EMERYTURY 2018 WALORYZACJA] ©K_kapica_afk

  Waloryzacja emerytur 2018: Kiedy i ile wyniesie? Na to pytanie odpowiada resort polityki społecznej. W tym roku waloryzacja emerytur ma być nie mniejsza niż 2,98 proc. A to oznacza, że emeryci renciści dostaną w kwotach bezwzględnych najwięcej dodatkowych pieniędzy w historii. Minister Rafalska podpisała komunikat w tej sprawie. Kiedy spodziewać się waloryzacji emerytur? Podwyżek w marcu 2018. Ale 2,98 proc oznacza, że waloryzacja emerytur byłaby najwyższa od 5 lat! Sprawdź ile wyniesie waloryzacja w twoim przypadku. Jak obliczyć emeryturę 2018, kiedy przejść na emeryturę. Sprawdź: Emerytury 2018 waloryzacja, wszystko co musisz wiedzieć o marcowej waloryzacji Emerytur [21.2.2018]
  WALORYZACJA EMERYTUR 2018: Od marca wyższa emerytura. O ile wzrosną emerytury 2018, kiedy przejść na emeryturę [EMERYTURY 2018 WALORYZACJA]

  WALORYZACJA EMERYTUR 2018: Od marca wyższa emerytura. O ile wzrosną emerytury 2018, kiedy przejść na emeryturę [EMERYTURY 2018 WALORYZACJA] ©K_kapica_afk

  AKTUALIZACJA: Emerytury w górę, ale ceny w sklepach także!


  Wkrótce zaczną się przeliczenia emerytur i rent w ramachwaloryzacji rent i emerytur 2018. Jeszcze niedawno mówiono, że współczynnik waloryzacji wyniesie 2.7 procent. Ostatecznie ma to być 2,98 proc., czyli najwięcej od pięciu lat.

  Jeżeli nic się nie zmieni, najniższa emerytura wzrośnie o 29,8 zł, a przeciętne świadczenie o ok. 67,28 zł. Warto jednak przypomnieć, że nie są to kwoty netto lecz brutto. Czyli na rękę dostaniemy znacznie mniej.

  JAK OBLICZYĆ ZREWALORYZOWANĄ EMERYTURĘ I RENTĘ? ZOBACZ TABELĘ

  Kolejna niedobra informacja jest taka, że ten wyższy współczynnik to m.in. skutek szybko rosnącej w kraju inflacji. W 2017 r. ceny żywności w Polsce wzrosły, w porównaniu z 2016 r., o 4,6 proc., zatem współczynnik waloryzacji – 2.98 proc. pokazuje dysproporcję między tym, ile emeryci i renciści dostaną podwyżki, a ile muszą wydać na coraz droższe produkty pierwszej potrzeby.

  Niestety, najbardziej podrożała żywność i produkty bez których nie można się obejść: masło, jajka, ryby, owoce i warzywa, nabiał, pieczywo, mięso i wędliny. Drożeją też leki, które w budżecie emeryta i rencisty znajdują się na szczycie piramidy wdatków.

  Co gorsza, zdecydowana większość Polaków ma głodowe emerytury. Z danych GUS-u wynika, że przeciętna emerytura w Polsce to niewiele ponad 2 tysiące złotych.

  Natomiast ostatnie masowe przejścia na emerytury po obniżeniu powszechnego wieku emerytalnego (od 1 października 2017 r.), uwidoczniły jeszcze jedną bolesną prawdę: emerytury kobiet są dużo niższe, aniżeli mężczyzn - co najmniej o tysiąc złotych, a są regiony w kraju, w których ta rozpiętość wynosi nawet 1,5 tysiąca złotych.

  WCZEŚNIEJ PISALILŚMY
  WALORYZACJA EMERYTUR 2018: Kiedy?
  Polscy emeryci raczej wiedzą, na czym polega coroczna waloryzacja emerytur; wiadomo, że w marcu mogą się spodziewać mniejszej lub większej podwyżki świadczenia - w ostatnich latach dość niskiej. Tymczasem wielu pracowników nie ma pojęcia o tym, że waloryzacja dotyczy także ich składek emerytalnych. Warto znać ten mechanizm, bo przekłada się na wysokość ich emerytury.

  WALORYZACJA EMERYTUR 2018: Kiedy waloryzują składki
  Waloryzacja dotycząca pracowników polega na pomnożeniu składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w ZUS-ie (stan na 31.01 roku, za który jest przeprowadzana) przez wskaźnik waloryzacji. Ta waloryzacja (powiększona o kwoty z tytułu wcześniejszych waloryzacji) przeprowadzana jest corocznie od dnia 1 czerwca każdego roku.

  Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych zależy nie tylko od stopy inflacji, ale także od sumy wpłaconych składek przez wszystkich zobowiązanych do tego ubezpieczonych pracowników. Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne są ogłaszane do 25 maja każdego roku przez ministra pracy.

  WALORYZACJA EMERYTUR 2018: Diabeł tkwi w szczegółach
  Gdy ubezpieczony zamierza przejść na emeryturę, składa wniosek do ZUS-u, który musi ustalić wysokość jego świadczenia i wtedy uwzględniana jest też waloryzacja kwartalna składek. Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, jest dodatkowo waloryzowana kwartalnie na specjalnych zasadach.  W przypadku ustalania wysokości emerytury:
  • w I kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku;
  • w II kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku;
  • w III kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku;
  • w IV kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.


  WALORYZACJA EMERYTUR 2018: Jeśli ustalamy emeryturę:


  w I lub II kwartale (ale w okresie kwiecień-maj), np. 2018 r., wówczas kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (kwota składek na dzień 31 stycznia 2016 r. zwaloryzowana za 2016 r.) powinna być włączona w cykl waloryzacji kwartalnych, poczynając od waloryzacji za I kwartał 2017 r.;

  W II kwartale, ale w czerwcu, np. 2018 r., wtedy kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (kwota składek na dzień 31 stycznia 2017 r. zwaloryzowana za 2017 r.) nie podlega żadnej waloryzacji kwartalnej;

  w III lub IV kwartale, np. 2018 r., wówczas kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (kwota składek na dzień 31 stycznia 2017 r. zwaloryzowana za 2017 r.) powinna być włączona w cykl waloryzacji kwartalnych, poczynając od waloryzacji za I kwartał 2018 r.

  Warto zauważyć, że emerytury przyznane na wniosek złożony w czerwcu, pozbawione są waloryzacji kwartalnej. Na dodatek waloryzacje kwartalne różnią się od siebie wysokością i najwyższa jest zawsze waloryzacja przeprowadzana w I kwartale. Dlaczego? Bo waloryzacja składek zależy m.in. od tzw. przypisu składek. W I kwartale każdego roku wzrost przypisu składek w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku jest znacznie wyższy niż w pozostałych kwartałach.

  Lepiej nie przechodzić na emeryturę w czerwcu


  Rozmowa z Aldoną Węgrzynowicz, regionalnym rzecznikiem prasowym ZUS-u województwa śląskiego

  Na czym polega coroczna waloryzacja świadczeń?
  Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest corocznie 1 marca, tak, aby zachowały przynajmniej realną wartość. Polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten jest ogłaszany w komunikacie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej trzy dni robocze od dnia ogłoszenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu dotyczącego wskaźnika cen towarów i usług oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.


  WALORYZACJA EMERYTUR 2018 + 500 plus dla seniorów: Ile wyniesie waloryzacja emerytur? Kiedy podwyżki emerytur? 30.1.2018 co z 500 plus?


  Ponoć najmniej korzystne jest przejście na emeryturę w czerwcu. Dlaczego?
  W czerwcu dokonywana jest waloryzacja roczna składek, dlatego najmniej korzystnym miesiącem do przejścia na emeryturę jest właśnie ten miesiąc. Warto pamiętać, że na rocznej waloryzacji składek można zyskać nawet o 7 procent wyższą emeryturę. Prościej rzecz ujmując - osoby, które złożą wniosek o przejście na emeryturę przynajmniej w lipcu, mogą liczyć na lepszy przelicznik swoich zgromadzonych składek.

  Dlaczego tak się dzieje?
  Roczna waloryzacja składek jest przeprowadzana właśnie w czerwcu i dotyczy składek zewidencjonowanych na koncie emerytalnym na dzień 31 stycznia. Sam wskaźnik waloryzacji zależy od wskaźnika cen i sytuacji na rynku pracy. Im więcej osób jest aktywnych zawodowo i odprowadza składki, tym więcej składek jest przypisywanych w systemie. Z uwagi na dobrą sytuację na rynku pracy, tegoroczna waloryzacja może być największa od 2009 r. i wynieść ponad 7 proc. Ale by skorzystać z wysokiej waloryzacji i tym samym otrzymać wyższą emeryturę, należy złożyć wniosek o nią po czerwcu 2018 roku.

  O jakim mechanizmie tu mówimy?
  Waloryzacja polega na po-mnożeniu zarejestrowanych składek emerytalnych na koncie każdego ubezpieczonego przez tzw. wskaźnik waloryzacji. Ten z kolei jest uzależniony od danych makroekonomicznych: inflacji i średniego wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Dobre dane płynące z polskiej gospodarki automatycznie podwyższają ten wskaźnik. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych już waloryzacji. Waloryzacja składek przeprowadzana jest corocznie. Oznacza to, że wszystkie osoby, które będą chciały przejść na emeryturę przed lipcem 2018 r., będą miały wyliczaną emeryturę na podstawie mniej korzystnego wskaźnika waloryzacji kwartalnej.

  Czy ma to jakiś związek z coroczną marcową waloryzacją?
  Tak, prognozuje się, że wyższa ma być również tegoroczna marcowa waloryzacja emerytur. Rząd zadecydował, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie nie niższy niż 2,4 proc. Podwyżka będzie więc wyższa niż waloryzacja emerytur w 2017 r. i ma być najwyższa od pięciu lat. Żeby jednak ostatecznie móc powiedzieć, ile będzie wynosiła podwyżka, musimy poczekać na lutowy odczyt danych makroekonomicznych za 2017 r.

  WALORYZACJA EMERYTUR 2018: WARTO WIEDZIEĆ  ile, szacunkowo, zyskasz na tegorocznej waloryzacji emerytur

  1 marca 2018 r. wzrosną emerytury i renty - w wyniku waloryzacji. Nie musisz składać wniosku, ponieważ ZUS podwyższy Ci świadczenie z urzędu. Waloryzacja emerytur ma na celu utrzymanie siły nabywczej pobieranego świadczenia. W dostosowywaniu wysokości emerytur lub rent do obecnych warunków ekonomicznych używa się tzw. wskaźnika waloryzacji. To, ile wynosi w danym roku, wynika bezpośrednio z ubiegłorocznych danych gospodarczych, a konkretnie - ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

  Emerytury 2018: Jak policzyć emeryturę?

  Aby sprawdzić, o ile wzrośnie nasze świadczenie, należy pomnożyć je przez wskaźnik waloryzacji, który w 2018 roku ma być nie mniejszy niż 2,4 proc. (przypominamy, że to na razie szacunkowa wielkość; patrz rozmowa obok). Przykład. Emerytura, którą odebraliśmy w styczniu tego roku, wynosiła 1.800 zł. Mnożymy ją przez wskaźnik waloryzacji (2,4) i otrzymujemy kwotę 43,20 zł. Właśnie o tyle - na razie szacunkowo - wzrośnie tej wysokości świadczenie. Warto śledzić komunikaty GUS-u oraz ZUS-u i liczyć to sobie na bieżąco.

  Przypomnijmy: w 2017 r. wskaźnik waloryzacji emerytur był bardzo niski - wynosił 100,44 proc. Jeżeli w wyniku pomnożenia emerytury przez wskaźnik waloryzacji otrzymywaliśmy kwotę mniejszą niż 10 zł, to waloryzacja emerytur i tak wyniosła 10 zł. Ustawodawca bowiem wprowadził w 2017 r. dodatkowy przepis, który gwarantował tzw. minimalną kwotę waloryzacji emerytur.

  500 plus dla seniorów


  Na wprowadzenie 500 plus dla seniorów czekają emeryci w całym kraju, zwłaszcza ci, których emerytura ledwo wystarcza od pierwszego do ostatniego. Już wiadomo, że program 500 plus dla seniorów będzie drogi. Może kosztować budżet państwa od 2,5 do 5 mld zł.

  Kto może liczyć na 500 plus dla seniorów? Prawdopodobnie świadczenie otrzyma każdt, kto otrzymuje minimalną stawkę emerytury do 2 tys. zł. Na 500 plus dla seniorów będą mogły liczyć osoby otrzymujące rentę socjalną czy świadczenie przedemerytalne. Jednorozowe dodatki otrzymałoby 6 mln osób ( w tym 4 mln pobierających świadczenie z FUS i wszyscy z KRUS).

  W tym wariancie osoby, których emerytura wynosii od 1000 do 1500 złotych dostałyby 400 złotych. Pozostali,których świadczenie emerytalne nie przekracza dwóch tysięcy złotych na miesiąc, otrzymaliby 300 złotych.


  WIDEO: Dlaczego emerytury są niskie


  POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

  Horoskop 2018 dla wszystkich znaków zodiaku wróżki z Katowic ZOBACZ

  Studniówki 2018 Tak się bawią maturzyści ZOBACZCIE ZDJĘCIA + WIDEO

  Czy dostałbyś się do pracy w policji? PRAWDZIWE PYTANIA TESTU MULTISELECT

  Rejestr pedofili i gwałcicieli z woj. śląskiego NAZWISKA I ZDJĘCIA
  Czytaj treści premium w Dzienniku Zachodnim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (34)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  komentarz do wpisów moich poprzedników.

  GS (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1

  Ponieważ nie chcę niszczyć sobie zdrowia to , nie śledzę rozgrywek politycznych w naszym kraju. Jedno jest pewne , jak świat światem każde """" grabie ,grabią do siebie ''''. Nie jestem...rozwiń całość

  Ponieważ nie chcę niszczyć sobie zdrowia to , nie śledzę rozgrywek politycznych w naszym kraju. Jedno jest pewne , jak świat światem każde """" grabie ,grabią do siebie ''''. Nie jestem Pis-owcem ani Po-wcem ale po przeczytaniu poniższych komentarzy zadaję sobie pytanie , czy poprzedni rząd był tak wspaniały ???? jeżeli tak , to dla czego było Wielkie Bezrobocie ,a pensje głodowe , dla czego emerytury były niskie a waloryzacje groszowe , dla czego poprzedni rząd nie zniósł podatku od emerytur . Pisze ktoś poniżej cyt. """" juz zyje ta podwyzka.obiecalem,ze jak ja otrzymam,ide dobrze zjesc do baru,wezme sobie makaron z serem,a jak cos jeszcze zostanie zafunduje sobie kisiel. """"""". Mam pytanie do tego gościa - co pan jadł za poprzednich rządów i czy Pis pomniejszył panu emeryturę ?? bo powiem szczerze , nie rozumiem pana wywodów. Kończę ponieważ takich pytań do moich poprzedników miałabym nieskończoną ilość , zaznaczając jeszcze raz , że NIE jestem Pis-owcem. Kochani pomyślcie o swoim zdrowiu o rodzinie , bo to są najważniejsze wartości w życiu . Obelgi i Wielka Nienawiść nic nie pomogą , bo jak powyżej napisałam każde " grabie ,grabią do siebie " . Pozdrawiam.zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  na temat emerytuw

  Zdzislaw (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 1

  dzekuje za dodatek do emerytury moge te 30 zl dac pani Rafalskiejto bedze dodatek do premi


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  DO ZDZISŁAW/GOŚĆ/

  GS (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

  Jeżeli nie chce pan tych 30 zł to proponuję ,aby jak pan to nazwał dodatek do emerytury , co miesiąc przekazywał np. na fundację dla chorych dzieci np. na raka. Osobiście wątpię aby Pan to uczynił.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  waloryzacje emerytur

  emeryt (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2

  Przestancie trąbiec o tych groszowych podwyżkach bo sie niedobrze robi.Co mozna za to kupic przy niekonczacym sie wzroscie cen !!!!!

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  umowa o prace to 2500 zl ulgi

  opinia (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Jesli ktos z was pracuje na umowę o prace, to polecam wypełnic PIT P17D i skorzystac z ulgi 2500 zł.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  kazdy ma nowa ulge

  pOl (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Ulga 2500 zł na PIT P17D przysługuje KAZDEMU, kto ma umwę o pracę.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  To chyba POkraczna brać pisze POniższe linki.

  Padlinka (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 3

  Nic tylko narzekania. A za "rzundów" Sekty Pancernej Brzozy było tak koszernie. I PO co wyborcy POgonili POkraki do sraki. I teraz rządzi ten trefny PiS.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  500 plus dla emerytów

  sawicka (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 8 / 2

  brawo!!!! mój staż pracy w 2017 r to 50 lat. PRACOWAŁAM / a nie przychodziłam do pracy/ po 12-16 godzin na dobę - legalnie bez dodatków bo firma nie mogła przekroczyć funduszu płac. To było dla...rozwiń całość

  brawo!!!! mój staż pracy w 2017 r to 50 lat. PRACOWAŁAM / a nie przychodziłam do pracy/ po 12-16 godzin na dobę - legalnie bez dodatków bo firma nie mogła przekroczyć funduszu płac. To było dla dobra kraju i przyszłych pokoleń, które przyszły a raczej dorwały się do koryt i wysprzedały wszystko to gdzie te pieniądze? Kto zapomniał o tworzeniu funduszu dla emerytów. Dobra zmiana daje leserom,obijbokom, leniom, cynkciarzom itp - i to ma być sprawiedliwie?zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  podwyzka emerytury

  emeryt (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 15 / 3

  A co rzadzacych obchodzą emeryci ważne ze sobie sami dali po kilkanaście tysięcy za to ze rozwalili Konstytucje. Wycieli Buszcze Rozwalili sadownictwo itd. a dla emerytow ochlapy wstyd i hanba...rozwiń całość

  A co rzadzacych obchodzą emeryci ważne ze sobie sami dali po kilkanaście tysięcy za to ze rozwalili Konstytucje. Wycieli Buszcze Rozwalili sadownictwo itd. a dla emerytow ochlapy wstyd i hanba ,poczekamy do wyborow wtedy emeryci zaplaca większym wskaźnikiem jak 2,7. mowi się o podwyżkach zywnosci a gdzie reszta co rzadzacy maja za durniow mysla ze my nie umiemy liczyc liczymy lepiej jak wy p.......zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  do emeryt /gość/

  GS (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  A co pan otrzymał od PO ? Myślę , że To właśnie ONI , mieli w głębokim poszanowaniu emerytów jak i ludzi którzy chcieli na nią iść !!!!!!!!!!!!!!!

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  emerytura

  maria (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 15 / 2

  obniżyć podatki dla emerytów do 12% to zostanie więcej pieniędzy w kieszeni niż ta wasza pseudo podwyżka


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  odp.do maria/gość/

  GS (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1

  trzeba było o to prosić PO a nawet żądać !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Popieram

  MATYSIAK (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 5

  Podatek od emerytur O

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  used

  oscar (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 5

  Darmowe wypełnienie PIT

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  used

  Edward (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 1

  Oszczędność czasu i papieru

  PLEBISCYT UTW NA 6+ GŁOSOWANIE TRWA

  Głosujemy na Uniwersytet Trzeciego Wieku na 6+ w woj. śląskim

  Głosujemy na Uniwersytet Trzeciego Wieku na 6+ w woj. śląskim

  Partnerzy

  • Urząd Marszałkowski województwa śląskiego
  • Śląskie dla seniora
  • Urząd Miasta Katowice
  • UKE
  • Senior na ściance
  • Senior na ściance
  • Apteki Zdrowit
  • Muflon
  • AJ Partners Opiekunki
  • Aquadrom
  • Senior +
  • Silesia Film
  • MM Cars
  • Alfa Vision

  Konferencje Forum Seniora

  Relacja z I Forum Seniora

  Relacja z I Forum Seniora "Polityka senioralna"

  Relacja z II Forum Seniora

  Relacja z II Forum Seniora "Aktywność i pasje"

  Relacja z III konferencji

  Relacja z III konferencji "Bezpieczny sezon letni"

  IV Forum Seniora w Katowicach – relacja

  IV Forum Seniora w Katowicach – relacja

  Plebiscyty

  Aktywny Senior 2016. Poszukiwani zwyczajni niezwyczajni 60+

  Aktywny Senior 2016. Poszukiwani zwyczajni niezwyczajni 60+

  Najlepszy Uniwersytet Trzeciego Wieku 2017

  Najlepszy Uniwersytet Trzeciego Wieku 2017

  Wybieramy

  Wybieramy "Miejsca przyjazne seniorom 2016" w woj. śląskim

  Zobacz wideo

  Za nami II Forum Seniora w Katowicach

  Za nami II Forum Seniora w Katowicach

  Pasja: Recepta na wieczną młodość

  Pasja: Recepta na wieczną młodość

  Aktywność = lepsze życie

  Aktywność = lepsze życie