Pomoc sąsiedzka, kluby seniora i nowe świetlice

  Pomoc sąsiedzka, kluby seniora i nowe świetlice

  Materiał Informacyjny

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  Pomoc sąsiedzka, kluby seniora i nowe świetlice
  Wsparcie dla rodzin zastępczych, nowe placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży, usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami. Właśnie tego typu projekty mogą liczyć na dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach konkursu, który na przełomie września i października zostanie ogłoszony przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
  Pomoc sąsiedzka, kluby seniora i nowe świetlice
  Chodzi np. o wsparcie opiekuńczych usług sąsiedzkich, nowe kluby seniora oraz świetlice dla dzieci i młodzieży czy dzienne ośrodki opieki. Poza tym dofinansowane zostaną również usługi świadczone w mieszkaniach treningowych i chronionych, które są skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  W sumie do rozdania w tym konkursie będzie blisko 9 mln euro. W całej nowej perspektywie unijnej na lata 2014–2020 na projekty wspierające usługi społeczne i zdrowotne przeznaczono na Śląsku blisko 33 mln euro!
  Dodajmy, że od 30 sierpnia do 29 września będzie można składać wnioski w bardzo podobnym konkursie. Tyle tylko, że on swoim zasięgiem obejmie obszary wiejskie.

  Celem tych konkursów jest wspieranie działań społecznych, które będą prowadziły do tzw. deinstytucjonalizacji usług społecznych. Chodzi o to, aby wsparciem osób potrzebujących stałej opieki (seniorów i osób niepełnosprawnych) zajmowały się społeczności lokalne, pomoc była jak najbardziej zindywidualizowana oraz jak najbardziej odpowiadająca warunkom życia w środowisku domowym i rodzinnym.

  Kto może się ubiegać o taką dotację? Wszystkie podmioty, poza osobami fizycznymi, które w naszym regionie zajmują się świadczeniem usług społecznych. Mogą to być np. organizacje pozarządowe lub przedsiębiorcy. Jeśli ktoś zdecyduje się przedstawić wniosek realizowany wspólnie z innym podmiotem, wymaganym doświadczeniem może się wykazać wnioskodawca lub partner projektu.

  Wartość projektów może się wahać w granicach od 100 tys. zł do 2 mln zł. Dofinansowane zostanie 93 proc., 7 proc. to wkład własny. Podczas ostatniej edycji tego konkursu większość projektów nie przekraczała kwoty 500 tys. zł.

  Komentarz eksperta
  EDYTA KOKUŁA, PRACOWNIK WYDZIAŁU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

  Celem tego konkursu będzie m.in. pomoc rodzinom, u których ze względu na sytuację życiową zwiększyło się ryzyko umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Na początku potrzebna będzie diagnoza potrzeb w zakresie usług wsparcia rodziny w obszarze, na którym chcemy realizować działania. Podczas pisania wniosku warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jaki cel chcemy osiągnąć. Przy planowaniu zadań najważniejsze jest, by zaproponowane działania miały charakter kompleksowy i zapobiegły rozdzieleniu dzieci i rodziców. Rodziny przeżywające trudności powinny otrzymać wsparcie w postaci usług cechujących się wysoką efektywnością, do których dostęp na co dzień jest ograniczony. Taką usługą jest m.in. asystent rodziny czy rodzina wspierająca. Ich rola skupia się na pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego czy kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

  Do działań można zaangażować też innych specjalistów, np. psychologów czy pedagogów, a grupa wsparcia pozwoli na wymianę doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów. Atutem wpływającym na kompleksowość projektu może być utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, np. świetlicy środowiskowej prowadzonej w formie stacjonarnej lub pracy podwórkowej, która dodatkowo wesprze rodziców w opiece. Dzieci natomiast będą miały możliwość dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, m.in. informatyczne, matematyczne czy językowe, oraz skorzystają z pomocy terapeutów.

  Więcej o Priorytecie „Włączenie społeczne”:
  www.rpo.slaskie.pl

  Więcej o funduszach:
  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Główny Punkt Informacyjny: Katowice – tel.: 32 77 40 172, 193, 194,
  e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl
  Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   DZ poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama