Firmy oferujące maszyny i sprzęt rolniczy patrzą w przyszłość z optymizmem. Tylko nieco ponad 10% spodziewa się gorszych wyników sprzedaży niż przed rokiem.

Za pomocą ankiety, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych sprawdziła we wrześniu nastroje w branży. Badanie takie przeprowadzane jest co pół roku.

Nadal duży odsetek firm z branży uważa, że prowadzenie działalności w kraju nie jest łatwe i warunki stwarzane przez państwo nie sprzyjają rozwojowi biznesu. Pocieszające, że odpowiedzi negatywnych w ostatnim cyklu badania ubyło i obecnie jest ich 48%, podczas gdy jeszcze rok temu było to ponad 62% - czytamy w raporcie.

Sprawdź też: Ponad 1000 nowych ciągników we wrześniu 2017. Kto dominował?

Zerknijmy na oceny klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej w branży rolniczej w Polsce. Warunki:

  • zdecydowanie sprzyjają rozwojowi biznesu - 5,33%
  • w niewielkim stopniu sprzyjają rozwojowi biznesu - 14,67%
  • ani nie sprzyjają ani nie przeszkadzają w rozwoju biznesu - 32%
  • w niewielkim stopniu przeszkadzają w rozwoju biznesu - 26,67%
  • zdecydowanie przeszkadzają w rozwoju biznesu - 21,33%

Firmy oferujące rolniczy sprzęt oceniają 2017 zdecydowanie lepiej niż ubiegły rok.

Niemal 30% firm deklaruje plany znacznych inwestycji. To dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Polecamy też: Jaki był wrzesień 2017 na rynku przyczep? Wyniki sprzedaży

Planowane inwestycje:

  • zwiększenie mocy produkcyjnych: budowa nowego zakładu, linii produkcyjnej itp. - 37,5%
  • rozbudowanie sieci dealerskiej - 35,71%
  • inwestycje w nowe technologie nowe rozwiązania IT itp. - 39,29%
  • inwestycje w serwis - 28,57%
  • rozbudowa infrastruktury np. nowe biura, parkingi przed budynkami biurowymi itp. - 37,5%

Zmiany wynagrodzeń w ciągu najbliższych sześciu miesięcy? 46,67% ankietowanych firm planuje niewielkie podwyżki. Znaczne - 2,67%. Ponad połowa nie przewiduje zmian. Nikt nie zaznaczył obniżki płac.

Źródło informacji: Raport z badania ankietowego - Badanie nastrojów w branży rolniczej w Polsce