Zmiana w handlu zagranicznym naszymi ziemniakami. Chodzi o rozporządzenie w sprawie postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu bakterii Cms. Zobacz też: Rolniku, możesz stracić dopłaty, i to z własnej winy Zmianie ulegają zasady wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich. Co zakłada rozporządzenie?

  1. możliwość wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Cms

  2. w przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich na dotychczasowych zasadach, pobieranie do badań na obecność bakterii Cms prób o wielkości 200, a nie jak do tej pory 400 bulw z każdych 25 t, co dwukrotnie ograniczy koszty takich badań

  3. odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki

 


Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

 

Gospodarstwa, które już spełniają wymagania konieczne dla uzyskania statusu miejsca produkcji wolnego od bakterii Cms (wysadzanie jedynie bulw ziemniaka o potwierdzonej urzędowymi badaniami zdrowotności, przestrzeganie określonych w rozporządzeniu zasad higieny fitosanitarnej), powinny ubiegać się o jego uzyskanie - informuje resort rolnictwa. 

 

Źródło: MRiRW