7,5 proc. - tyle według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa bezrobocia w maju br. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,6 pkt. proc. mniej niż rok temu. Tak niskiego bezrobocia w maju nie było od 26 lat.

Liczba bezrobotnych w końcu maja 2017 roku wyniosła 1,2 mln osób i w porównaniu do kwietnia br. spadła o 49,3 tys. osób (o 3,9 proc.). Spadek miał miejsce we wszystkich  województwach, najsilniej w: warmińsko-mazurskim (o 5,3 proc., czyli 3,6 tys. osób), lubuskim (o 4,6 proc., czyli 1,4 tys. osób) i lubelskim (o 4,5 proc., czyli o 4,1 tys. osób).

MRPiPS

 
Liczba bezrobotnych w końcu maja br. była o 253,5 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 17,4 proc.). 

 

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2017 roku wyniosła  151,7 tys. i w porównaniu do kwietnia 2017 roku wzrosła o 16,1 tys., czyli o 11,9 proc.

 
Liczba ofert zgłoszonych w maju br. była o 25,4 tys., czyli o 20,1 proc. wyższa niż w maju 2016 r.
 
W maju br. stopa bezrobocia wyniosła 7,5 proc.. To najniższy wynik odnotowany w maju od 1991 roku. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Najsilniej (o 0,6 punktu) w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźnik bezrobocia wciąż pozostaje najwyższy w kraju (12,7 proc.)

Obejrzyj:

60 sekund biznesu: Polacy są liderami nowoczsnych płatności, bo...