Z MARCINEM KRUPĄ, prezydentem Katowic - miasta, które jest gospodarzem VI Europejskiego Kongresu MŚP, o rozwoju oraz roli przedsiębiorczości

Katowice są kojarzone z rozwojem. Świadczą o tym miejsca zajmowane w międzynarodowych rankingach. Uważa pan, że to, co zostało zrobione, już wystarczy i potrzebne są jedynie ,,szlify”, czy wciąż czuje pan niedosyt?
Nie da się ukryć, że Katowice są silną marką na mapie inwestycyjnej zarówno Polski, jak i Europy. W znanym rankingu fDi Magazine, anglojęzycznego dwumiesięcznika z grupy Financial Times, specjalizującego się w tematyce inwestycji zagranicznych, Katowice zostały ocenione jako piąte najlepsze duże europejskie miasto pod względem strategii przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Już teraz miasto posiada wiele istotnych przewag konkurencyjnych.

Katowice wraz z Aglomeracją Katowicką tworzą unikatowy w skali Europy Środkowej obszar zamieszkiwany przez ponad dwa miliony osób. To miasto nie tylko atrakcyjnie usytuowane pod względem geograficznym, ale również ośrodek miejski z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową.

Mamy najlepszą sieć drogową w Polsce i zapewniamy dostęp do trzech międzynarodowych lotnisk położonych w niedalekiej odległości. Również tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki, będący elitarnym wyróżnieniem podkreślającym potencjał Katowic, oraz „Strefa Kultury”, na którą składają się Międzynarodowe Centrum Kongresowe, nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i siedziba Muzeum Śląskiego, wpływają na atrakcyjność miasta w oczach inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Należy mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich lat Katowice, dzięki przeprowadzeniu znaczących projektów przebudowy, zmieniły diametralnie swój wizerunek. Stoję na stanowisku, że musimy cały czas pracować, aby miasto się rozwijało.

Trzeba stale monitorować wszystkie obszary, które wpływają na jego kapitał rozwojowy. I tak, obecnie w dużym stopniu koncentrujemy się na wzmocnieniu jakości życia - budujemy bogatą ofertę spędzania wolnego czasu opartą o wydarzenia sportowe oraz artystyczne, koncerty, festiwale i dialog z mieszkańcami poprzez zapraszanie ich do współdecydowania o wydatkach w ramach formuły budżetu obywatelskiego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu dziś już nikogo nie zaskakuje, podobnie jak współpraca samorządu z przedsiębiorcami. Jak się panu układa ta współpraca?
Działania miasta opierają się na idei otwartego dialogu i wspólnego wysiłku. Cały czas podejmujemy działania wspierające szeroko pojętą przedsiębiorczość i jej rozwój. Z pewnością wspomniany dialog może doprowadzić również do ściślejszej współpracy między naszym miastem a przedsiębiorcami. Musimy stwarzać przede wszystkim okazje do wymieniania się różnymi pomysłami, które mają na celu poprawę sytuacji gospodarczej miasta i jego mieszkańców czy tworzenie nowych udogodnień i rozwiązań, które mogłyby pomóc przedsiębiorcom.