Szansa na miliardowe inwestycje, tysiące miejsc pracy i rozwiązanie lokalnych problemów - nowe tereny włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

30 grudnia 2016 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów włączające do KSSE S.A. grunty o powierzchni ponad 269 hektarów (ha), zwiększające jej powierzchnię o ponad 11 procent. W Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE powiększyła się o tereny w Zawierciu, Woźnikach, Ogrodzieńcu
i Krzepicach.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów do KSSE włączono grunty o łącznej powierzchni ponad 269 ha, położone na terenach województw śląskiego i opolskiego. W wyniku zmian powierzchnia strefy będzie wynosić ponad 2614 ha.

W oparciu o przyjęte prognozy szacuje się, że na nowo włączonych do katowickiej strefy terenach w perspektywie najbliższych lat może powstać ok. 13,4 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 5,3 mld złotych.

Dzięki poszerzeniu KSSE, może pojawić się nawet 100 nowych projektów inwestycyjnych. Maksymalna łączna wielkość pomocy publicznej, jaka może zostać udzielona inwestorom realizującym projekty na nowych obszarach wynosi ok. 1,9 mld zł.

– Konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego wpływu Katowickiej SSE na rozwój regionu. Podejmując decyzję o włączeniu nowych terenów do strefy czynimy to w celu rozwiązania konkretnych, lokalnych problemów np. związanych z rynkiem pracy. Analizujemy wybrane lokalizacje pod kątem ich potencjału społecznego, czy dostępności infrastruktury i następnie we współpracy z samorządem lokalnym wnioskujemy o utworzenie obszaru strefy. Przykładem rozwijających się z sukcesem nowych lokalizacji są nasze tereny w Ujeździe, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej lub Częstochowie, które wypracowały swoją markę i przyciągają kolejnych inwestorów. Jestem przekonany, że podobny scenariusz uda się zrealizować na aktualnie włączanych terenach, choć zaznaczę iż przemiana terenu inwestycyjnego w tętniący inwestycjami park przemysłowy nie następuje od razu, a cały proces wymaga również nakładów finansowych. Jako strefa zawsze działamy z determinacją i przekonaniem, że pozyskanie tej inwestycji zależy jedynie od nas. Dotychczas nasze działania przynoszą pozytywne efekty i wierzę, że tak będzie dalej – mówi Piotr Wojaczek, prezes zarządu KSSE S.A.

Włączane do KSSE grunty pozostają, poza dwoma przypadkami, własnością samorządów gmin i miast, na terenie których się znajdują, a także Skarbu Państwa, pozostając w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w użytkowaniu samorządów i prywatnych przedsiębiorców. Powiększenie obejmuje tereny zarządzane przez wszystkie podstrefy KSSE S.A., obejmując tereny zlokalizowane w 16 miejscowościach.

Badanie "Student w pracy 2016": Pracuje dla pieniędzy. Zarabia 1,8 tys. złotych

W Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej do KSSE włączono grunty w Zawierciu (niemal 17ha), Woźnikach (blisko 16ha), Ogrodzieńcu (ponad 10ha) i Krzepicach (niemal 19ha), tym samym powiększając powierzchnię Podstrefy o ponad 12 proc.

W Zawierciu statusem strefy objęto grunty położone w miejskiej strefie aktywności gospodarczej, w rejonie
ul. Myśliwskiej. Tereny są skomunikowane z nowo wybudowaną drogą dojazdową do strefy aktywności gospodarczej, a także posiadają dostęp do infrastruktury technicznej - energii elektrycznej, sieci wodociągowej, gazociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone są na obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Szacuje się, że na włączanym obszarze może powstać nawet 450 nowych miejsc pracy, przy nakładach w wysokości ok. 364 mln zł.