W wyniku uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kopex SA, z dniem 3 stycznia 2017 roku do Rady Nadzorczej spółki powołano Tomasza Domogałę, a także Wojciecha Gelnera, Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont oraz Jacka Leonkiewicza. Skład Rady Nadzorczej spółki uzupełnia Czesław Kisiel, który jest jej członkiem od 1 września 2016 roku. Najważniejszym zadaniem jest terminowa realizacja zapisów umowy restrukturyzującej zadłużenie Grupy Kopex SA.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Kopex SA są wynikiem projektu pozyskania inwestora do Spółki, który zakończył się 1 grudnia 2016 roku wraz z przejęciem przez TDJ pakietu kontrolnego akcji Kopex SA. W następstwie zakończonej akwizycji, 16 grudnia 2016 powołano nowy Zarząd spółki. Funkcję Prezesa Zarządu Kopex SA objęła Beata Zawiszowska, a Bartosz Bielak został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Najważniejszym zadaniem stojącym obecnie przed spółką jest terminowa realizacja zapisów umowy restrukturyzującej zadłużenie Grupy Kopex SA. – Głównym wyzwaniem nowego składu Rady Nadzorczej jest wsparcie Zarządu spółki w realizacji przyjętego programu restrukturyzacyjnego Grupy Kopex. Jest to ambitny cel, którego powodzenie będzie kluczowe dla odzyskania przez spółkę rentowności i systematycznego zmniejszania jej zadłużenia. Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenia oraz determinacja TDJ pozwolą nam z sukcesem zakończyć to przedsięwzięcie – mówi Tomasz Domogała, właściciel TDJ oraz członek Rady Nadzorczej Kopex SA.