Prace nad połączeniem Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym w toku. W siedzibie PGG odbywa się pierwsze, wspólne spotkanie zarządów i związków zawodowych obu spółek wraz z ministrem ds. energii Krzysztofem Tchórzewskim i jego zastępcą - Grzegorzem Tobiszowskim. - Chcielibyśmy, aby dzisiejsze rozmowy zakończyły się wstępnym ustaleniem (porozumienia - przyp. red.) i jeśli się domówimy - jego ewentualnym parafowaniem - powiedział przed rozpoczęciem rozmów minister Tchórzewski. Tak się jednak nie stało - ze względu na rozbieżności stanowisk, rozmowy zostały przerwane.

AKTUALIZACJA GODZ. 18.35

Spotkanie ws. połączenia PGG i KHW zakończone. Wbrew wcześniejszemu optymizmowi - wstępne porozumienie ze stroną społeczną KHW nie zostało dziś parafowane.

- Końcowego porozumienia nie uzyskaliśmy. W niektórych punktach jest zbliżenie, w niektórych - nie. Będziemy te rozmowy kontynuowali - mówił po zakończonych rozmowach minister Tchórzewski.

Nie odniósł się jednak szczegółowo o jakie rozbieżności w stanowiskach chodzi i co spowodowało, że porozumienie to nie zostało podpisane.

- Jesteśmy na etapie oczekiwania i przygotowania kolejnej tury rozmów. Trwają jeszcze wyliczenia i symulacje - mówił Grzegorz Tobiszowski, wiceminister ds. energii.

Po zakończonych rozmowach Szczepan Kasiński z Sierpnia 80 mówił, że klimat rozmów był ciężki. - Gdy tutaj dzisiaj przyjeżdżałem, miałem nadzieję, że temat zostanie zamknięty, ale moje nadzieje spełzły na niczym. Ale jedną z ważniejszych wiadomości jest to, że to przerwa w rozmowach, dajemy sobie czas, aby przejrzeć materiały, które zostaną nam przedstawione - dodawał.

Czasu do zawarcia porozumienia pozostało niewiele. Według wcześniejszych planów miało zostać podpisane do końca tego tygodnia.

AKTUALIZACJA GODZ. 15.30

Przedstawiciele związków zawodowych z Polskiej Grupy Górniczej podczas ogłoszonej przed godz. 15 przerwy, postanowili, że nie będą uczestniczyli w kolejnej części dzisiejszych rozmów.

- Dzisiaj została przedstawiona kolejna treść porozumienia między dwoma zarządami i stroną społeczną KHW. Tam nastąpiły kolejne zmiany. My, jako strona społeczna PGG uznaliśmy, że nie chcemy przeszkadzać kolegom (z KHW - przyp. red.) w ich negocjacjach - mówił Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w PGG.

- Stronie społecznej z KHW pozmieniano większość (zapisów - przyp. re.d) porozumienia i oni jakby na nowo siadają do stołu - tłumaczył decyzję ZZ z PGG Hutek.

Poinformował, że jutro o godz. 10 związki zawodowe z PGG spotkają się, aby napisać swoją wersję porozumienia, obejmującego pracowników PGG, które miałoby być np. aneksem do porozumienia fuzyjnego.

Przypomnijmy: w projekcie porozumienia (stronami są: zarządy obu spółek i związkowcy z KHW) gwarancje dla pracowników PGG zostały zawarte w trzech oświadczeniach zarządu. Jednak związkowcy z PGG chcą, aby zostało to unormowane odrębnym porozumieniem.

WCZEŚNIEJ NAPISALIŚMY

W siedzibie Polskiej Grupy Górniczej trwa spotkanie ws. szczegółów połączenia spółki wraz z Katowickiem Holdingiem Węglowym. To pierwsze wspólne spotkanie zarządów i związków zawodowych z obu spółek wraz z ministrem ds. energii - Krzysztofem Tchórzewskim i jego zastępcą - Grzegorzem Tobiszowskim.

- Dzisiaj spotykamy się z nadzieją na to, że znajdziemy ostateczne rozwiązanie, które pozwoli już nowej PGG (powiększonej o KHW - przyp. red.) funkcjonować rentownie, z pożytkiem dla górników i społeczności śląskiej - mówił minister Tchórzewski przed rozpoczęciem rozmów.

Dodawał równocześnie, że istotne jest, aby porozumienie ze stroną społeczną zostało podpisane jak najszybciej, ponieważ marzec jest miesiącem zakończenia negocjacji z instytucjami finansowymi, które posiadają obligacje KHW. - Bez wierzycieli nic tutaj nie zrobimy. Wnieśli bardzo dużo pieniędzy do spółek górniczych i dlatego też musimy się z tym liczyć - dodawał minister.

Trzecim etapem będzie jeszcze uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej, że wdrożony program ratunkowy dla polskiego górnictwa jest zgodny z przepisami unijnymi.

- Chcielibyśmy, aby dzisiejsze rozmowy zakończyły się wstępnym ustaleniem (porozumienia - przyp.red.) i jeśli się domówimy - jego parafowaniem. Główne ustalenia będą musiały odbyć się z udziałem strony finansowej - kończył minister.

Bogusław Hutek, lider Solidarności w PGG przed rozpoczęciem rozmów podkreślał, że oczekuje ustalenia porozumienia pomiędzy zarządem a związkowcami z PGG, ponieważ w przedstawionym projekcie, związki z PGG nie są jego stroną, a do projektu zostały dołączone trzy oświadczenia zarządu.

Gwarancji zatrudnienia, płacy, inwestycji, funkcjonowania wszystkich ruchów i zakładów oraz renegocjowania porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku, które dotyczy "czternastki" (na jego mocy "czternastka" została zawieszona na dwa lata - przyp. red.) - mówił o swoich oczekiwania Bogusław Hutek.

- Zdaję sobie sprawę, że o przywróceniu czternastki za 2017 rok nie da się rozmawiać w styczniu, kiedy nie wiadomo, jak będą wyglądały dalsze wyniki (spółki - przyp. red.), ale chcemy zapewnienia, że będą z nami w tym temacie rozmawiać - dodawał.

Z kolei Szczepan Kasiński z WZZ Sierpień 80 z KHW nie ukrywał, że po dzisiejszym spotkaniu oczekuje osiągnięcia kompromisu i podpisania dobrego porozumienia, które pozwoli zwiększyć potencjał polskiego węgla.

- Do tej pory górnictwo było rozdrabniane. Dzisiaj jest niepowtarzalna okazja, aby połączyć dwie największe spółki węglowe w Europie - mówił Kasiński.

I zaznaczał, że jeśli treść porozumienia pozostanie taką, jaką ustalono na ostatnim spotkaniu z ministrami - nie ma do tego projektu zastrzeżeń.

Protest górników pod siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego