Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA informuje, że po kilku godzinach trudnych rozmów, które prowadzone były w poniedziałek przez przedstawicieli organizacji związkowych, ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego oraz członków Zarządu KHW SA, ustalono termin wypłaty pozostałej części „czternastki” na 3 marca 2017.

Warunkiem uzyskania środków na ten cel jest jednak zawarcie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w KHW SA porozumienia dotyczącego zbycia wybranych aktywów KHW SA do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

Do rozmów dotyczących szczegółów zasad połączenia KHW z PGG Zarząd zaprosił przedstawicieli organizacji związkowych na czwartek, 9 lutego br.

Podstawowe zasady połączenia przedstawione przez ministrów dotyczą:

  • zagwarantowania pracy wszystkim pracownikom KHW SA,
  • utrzymania zarobków zgodnie z systemem obowiązującym w PGG
  • uzyskania przez kopalnie należące obecnie do KHW SA środków finansowych, pozwalających na inwestycje związane z prowadzoną ich restrukturyzacją.

Zgodnie z życzeniem przedstawicieli związków, w poniedziałek po południu przygotowane zostało porozumienie – oświadczenie dotyczące wypłaty „czternastki” i warunku, który się z tym wiąże. Zostało ono podpisane przez ministrów energii - Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego oraz członków Zarządu KHW SA. Następnie ministrowie udali się na kolejne, zaplanowane na ten dzień spotkanie ze stroną społeczną Polskiej Grupy Górniczej.

CZYTAJ TAKŻE: Niespokojna noc w KHW. Dzisiaj masówki w kopalniach

Podczas dalszych rozmów, kontynuowanych po opuszczeniu KHW przez ministrów, przedstawiciele organizacji związkowych odmówili podpisania wspólnego porozumienia - oświadczenia. Zażądali natychmiastowej wypłaty pozostałej części „czternastki” za rok 2016.

Spółka po raz kolejny informuje, że nie dysponuje środkami, które pozwalałyby jej na to. Od późnej jesieni 2016 Zarząd informował o nadejściu takiej sytuacji i zagrożeniu terminowości wypłaty nagrody rocznej.
Zobacz galerię
Zadeklarowana przez Ministerstwo Energii pomoc możliwa będzie – jak informował min. Tchórzewski – nie wcześniej niż pod koniec lutego. Przy czym jej warunkiem jest porozumienie dotyczące połączenia KHW z PGG.

Dodajmy, że pod koniec grudnia zarząd KHW zwrócił się do związków zawodowych, aby wyraziły zgodę na zawieszenie „czternastki” za 2016 i 2017 rok. Strona społeczna nie zgodziła się na zawieszenie jej za 2016 rok. Podkreślali, że „czternastka” nie jest ekstra pensją, a jej 1/12 jest potrącana górnikom każdego miesiąca. – Nie można końcem roku informować o zawieszeniu czegoś, na co odkładało się cały rok – mówił jeden ze związkowców.