Przedstawienie nowego biznesplanu, gwarancja zatrudnienia i funkcjonowania wszystkich kopalń i zakładów Polskiej Grupy Górniczej, wprowadzenie kwartalnej oceny biznesplanu oraz... możliwości kwartalnego przywrócenia "czternastki". Między innymi te punkty znalazły się w stanowisku central związkowych PGG w związku z planowanym połączeniem tej spółki w Katowickim Holdingiem Węglowym.

Centrale związkowe, działające w Polskiej Grupie Górniczej opracowały wspólne stanowisko w związku z planowanym i przygotowywanym połączeniem ich spółki z Katowickim Holdingiem Węglowym.

O tym, że takie stanowisko zostanie opracowane mówił już w poniedziałek Bogusław Hutek, lider Solidarności z PGG. Zwracał wówczas uwagę, że organizacje związkowe z PGG nie są formalnie stroną porozumienia fuzyjnego (zostanie podpisane między zarządami obu spółek oraz związkowcami z KHW), ale chcą, aby w dokumencie tym znalazły się zapisy dotyczące pracowników PGG. W przedstawionym projekcie porozumienia zamiast odrębnego porozumienia dla PGG, znalazły się trzy oświadczenia zarządu spółki.

– Chcę wyraźnie podkreślić, bo różnie się to przedstawia w mediach, że my nie jesteśmy przeciwni przyłączeniu KHW do naszej spółki, ale nie może być tak, że ta operacja odbędzie się bez żadnych gwarancji i zabezpieczeń dla załogi PGG – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w spółce.

CZYTAJ TAKŻE: KHW: w marcu nie będzie wypłaty. Pora na decyzje

– Dziś mamy taką sytuację, że centrale z holdingu próbują wywalczyć jak najlepsze warunki połączenia dla swoich członków. I to jest zrozumiałe. Ale organizacje związkowe z PGG nie mogą lekceważyć obaw swoich członków i walczą o to, aby należycie zabezpieczyć prawa i interesy pracowników PGG. Po połączeniu będziemy wspólnie walczyć o wszystkich, ale fuzja musi się odbyć na uzgodnionych przez wszystkie strony warunkach – podkreśla Hutek.

W związku z tym centrale związkowe z PGG w pięciu punktach przedstawiły swoje oczekiwania w związku z fuzją z holdingiem. Chcą również poznać szczegółowe informacje, jak połączenie to wpłynie na kondycję ich firmy.

Oto pięć żądań central związkowych z PGG:

1. Przedstawienia nowego biznesplanu dla PGG
2. Przedstawienia uzgodnień z inwestorami dot. zapewnienia środków finansowych
3. Gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń i zakładów PGG
4. Gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGG
5. Renegocjacji porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku w zakresie:
- wprowadzenia kwartalnego okresu oceny realizacji biznesplanu oraz możliwości kwartalnego przywracania zawieszonych świadczeń płacowych (na mocy wspomnianego porozumienia, ZZ zgodziły się na zawieszenia "czternastki" na dwa lata - przyp. red.)
- wydłużenie okresu niezbędnego na opracowanie i wdrożenie nowego Układu Zbiorowego (zgodnie z kwietniowym porozumieniem, miał być gotowy najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku - przyp. red.)

Pod dokumentem tym podpisało się 12 z 13 organizacji związkowych. Zabrakło tam podpisu WZZ Sierpień 80. Dlaczego?

Przemysław Skupin z Sierpnia 80 w PGG wyjaśnia, że podpisu jego związku pod dokumentem nie ma z prostego, formalnego powodu - ustaloną treść stanowiska chce najpierw przedyskutować z przewodniczącymi Sierpnia 80 w kopalniach PGG. Do spotkania doszło dzisiaj.

Na pytanie - abstrahując od decyzji, która zapadnie na dzisiejszym posiedzeniu - co osobiście sądzi o wystosowanych żądaniach, zwłaszcza tych dotyczących "czternastki" mówi, że tych kwestii nie powinno się poruszać przed podpisaniem porozumienia fuzyjnego.

- Moje stanowisko jest takie: nie chcemy przeszkadzać w żaden sposób stronie społecznej (z KHW - przyp. red.) i zarządom obu spółek w konstruowaniu i zawarcia tego porozumienia - mówił w rozmowie DZ Przemysław Skupin.

Dodajmy, że czas ucieka, a wciąż nie wiadomo kiedy mogłoby dojść do kolejnej, oficjalnej rundy negocjacji. Zgodnie z planem - parafowanie porozumienia fuzyjnego powinno nastąpić do końca tego miesiąca. W kuluarach mówi się, że do spotkania miałoby dojść nie jutro, a w dopiero w poniedziałek lub wtorek.

Przypomnijmy, że sytuacja KHW jest fatalna, a spółce niebawem może braknąć pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Jej zadłużenie sięga 2,5 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł to zadłużenie wygenerowane z tytułu emisji obligacji.

Powiększona o holding PGG ma zostać dokapitalizowana ponad 1 mld zł, z czego 700 mln zł ma zostać przekazane na inwestycje w kopalniach KHW.

Protest górników pod siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego