PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, uiszcza się od wymienionych w ustawie czynności. Najpopularniejszymi czynnościami objętymi tym podatkiem są np. pożyczki, umowy sprzedaży/kupna, spółki oraz darowizny. Właśnie do tego służy dokument PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, którego wzór można pobrać poniżej. Ustawodawca obarczył podatników obowiązkiem złożenia deklaracji w terminie 14 dni od wystąpienia obowiązku podatkowego.

Należy również pamiętać, by nie przekroczyć terminu wpłaty należnego podatku na rachunek urzędu skarbowego. Podatnik także ma na to 14 dni.