Formularz PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, należy do grupy najpopularniejszych dokumentów, jakie podatnicy w Polsce składają w urzędach skarbowych. To właśnie w tym formularzu zawarte są dane o przychodach opodatkowanych na ogólnych zasadach, czyli zgodnie z przepisami ze stawką 18 lub 32%. Dokument ten wypełnia każdy podatnik, który w poprzednim roku podatkowym odnotował przychód. Dokument ten należy złożyć w urzędzie skarbowym (osobiście, drogą elektroniczną lub listownie) do 30 kwietnia.