Obowiązek złożenia deklaracji PIT-6/6L dotyczącej wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, obejmuje tych podatników, który rozpoczęli w ciągu roku podatkowego prowadzenie działalności wchodzącej w skłąd działów specjalnych produkcji rolnej. W deklaracji tej należy wskazać m.in. rozmiar i rodzaj produkcji. Dokument PIT-6/6L należy złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Deklaracja PIT-6/6L skutkuje wydaniem przez urząd skarbowy decyzji w sprawie zmiany wymiaru zaliczek na podatek dochodowy. Po jej złożeniu i przyjęciu przez organ skarbowy, zaliczki te będą dostosowane do stawek z dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.