Formularz PIT/O służy do odliczeń od dochodu (albo przychodu) lub od podatku. Wyjątek stanowią odliczenia od wydatków mieszkaniowych. Należy pamiętać, że deklaracja PIT/O powinna być wypełniona i złożona w tym samym czasie, co roczne zeznanie podatkowe. Wysokość wydatków podlegających odliczeniu jest obliczana w oparciu o dokumenty pozwalające je potwierdzić. Jeśli małżonkowie korzystają z opcji łącznego opodatkowania dochodów, wówczas załącznik PIT/O także składają wspólny.

Jeśli małżonkowie korzystają z indywidualnego opodatkowania, wówczas PIT/O wypełnia ten podatników, którzy korzysta z odliczeń.