Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 25 grudnia z 2014 roku, konsument, który zawarł umowę na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa, ma teraz 14 dni na odstąpienie od umowy. W odstąpieniu od umowy należy przede wszystkim podać datę zawarcia umowy, podać przedmiot umowy (lub usługę, której dotyczyła), jak również swoje dane. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy dostarczyć osobiście w siedziebie firmy który sprzedała towar lub usługę, bądź wysłać takie oświadczenie pocztą. W takim wypadku liczy się data nadania listu.

Należy pamiętać, że wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy należy zwrócić sprzedawcy przedmiot umowy.