Zgodnie z art. 389 KC, umowa przedwstępna o pracę jest umową, w której strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy w przyszłości. Dotyczy to również przedwstępnej umowy o pracę. Zawarcie takiej umowy odbywa się w sytuacji, gdy któraś ze strony nie może zawrzeć umowy właściwej, zaś chcą zawiązać się przyrzeczeniem, które umożliwi im przygotowanie się do zawarcia przyszłej umowy (właściwej). Umowa przedwstępna stanowi zabezpieczenie przed ewentualną zmianą decyzji do czasu podpisania właściwego dokumentu.

Pracownik ma gwarancję zatrudnienia, zaś pracodawca gwarancję obsady stanowiska. Jest to więc rozwiązanie korzystne dla obu stron transakcji.