Umowa spółki cywilnej to dokument, w którym obie strony (wspólnicy) zobowiązują się do oznaczonego działania mającego na celu osiągnięcie zysku gospodarczego. Ważnym elementem jest wkład, jaki obie strony wnoszą do spółki. Podmiotem określanym jako wspólnik może być każda osoba fizyczna lub prawna. Formuując umowę spółki cywilnej należy pamiętać, by znalazły się w niej następujące informacje:

  • dane wspólników

  • cel gospodarczy

  • nazwę spółki

  • wkład poszczególnych wspólników

  • omówienie kwestii reprezentacji spółki

  • kwestie dotyczące podziału zysków i strat

  • możliwość podziału zysków jeszcze w czasie trwania spółki