Ministerstwo Finansów uruchomiło pilotażowy Krajowy Telefon Interwencyjny Informacji Podatkowej.

Mogą z niego korzystać osoby, które chcą się poskarżyć na funkcjonowanie organów skarbowych albo na naruszenie przez urzędników przepisów podatkowych.

Ministerstwo Finansów zmienia służby skarbowe. Nie tak dawno pracownicy urzędów skarbowych zostali przeniesieni do izb skarbowych. Zmienia się system wydawania interpretacji - doszło do zmian w zakresie merytorycznym i podmiotowym w przypadku izb skarbowych, które mają prawo do wydawania wykładni przepisów podatkowych.

A na tym nie koniec resort chce oddzielić urzędników wydających interpretacje od izb skarbowych i stworzyć ośrodki, które będą się specjalizowały każdy w innym podatku. Oraz jak się okazuje chce zbierać informacje o nieprawidłowościach w działaniu organów skarbowych.


Jak informuje resort finansów, celem Krajoweg Telefonu Interwencyjnego Informacji Podatkowej  jest zbieranie informacji i opinii o funkcjonowaniu izb i urzędów skarbowych oraz wiadomości o naruszeniach prawa podatkowego.

 

Oczywiście, w informacji MF nie wspomina się, jakiego typu wiadomości preferuje resort, a więc możliwe są i pozytywne oceny, jednak z dalszej treści wynika, że ministerstwo nastawia się przede wszystkim na napływ negatywnych doniesień. "Profesjonalizm administracji podatkowej przejawia się nie tylko w sprawnym egzekwowaniu przepisów prawa, ale również w otwartości na sygnały wskazujące na nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu oraz w podejściu do wykonywania obowiązków podatkowych"  - czytamy.


Telefon interwencyjny o numerze 800 807 007 (połączenie bezpłatne) to nie wszystko. Jednocześnie bowiem został uruchomiony adres mailowy - powiadom_podatki@mf.gov.pl. Oba, jak podkreśla resort finansów, zapewniają anonimowe przekazanie informacji.

 

Do kogo trafią informacje?

Nie do końca jasne jest, kto będzie oceniał i analizował informacje zebrane dzięki telefonowi interwencyjnemu. Najwyraźniej jednak będzie robiła to sama administracja podatkowa, bo jak czytamy w materiale MF wdrożono w niej "rozwiązania organizacyjne służące do zapewnienia skutecznego i efektywnego wykorzystania wpływających informacji".

To oznacza więc, że sygnały o nieprawidłowościach w skarbówce będą trafiać do skarbówki. Tyle że będzie się to odbywać za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

Na razie nie ma jeszcze informacji, ile sygnałów udało się zebrać dzięki uruchomieniu telefonu informacyjnego. Nie wiadomo także, czy resort zamierza w późniejszym terminie uruchomić takie telefony interwencyjne w innych izbach skarbowych czy ten zielonogórski będzie jedynym.

Na sąsiadów już donoszą

Zbieranie takich anonimowych informacji o samych urzędnikach to nowość. Ale podobne rozwiązanie już funkcjonuje w urzędach skarbowych. Mianowicie podatnicy mogą anonimowo poinformować o podejrzeniach, dotyczących jakości rozliczeń podatkowych sąsiadów, znajomych oraz nieznajomych. W skali kraju takich informacji do urzędów skarbowych wpływają tysiące.
 

Źródło: Marek Siudaj, Tax Care