Polska awansowała z 7 na 17 miejsce na świecie w rankingu krajów o najbardziej skomplikowanych przepisach dla biznesu. Oprócz Polski, tylko Węgry i Szwajcaria są jedynymi europejskimi krajami w pierwszej dwudziestce państw o najtrudniejszych uregulowaniach na świecie. Z kolei najprostsze przepisy obowiązują w Irlandii, na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych oraz Łotwie.\

Polska zajęła 17 miejsce na świecie i 2 pozycję w Europie pod względem skomplikowania przepisów dla biznesu, wynika z najnowszej edycji rankingu “Global Benchmark Complexity Index”, przygotowanego przez TMF Group. Tym samym wyprzedziliśmy w zestawieniu m.in. Węgry, Japonię i Koreę Południową. Awans o dziesięć pozycji w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu Polska zawdzięcza głównie uproszczeniu przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązek składania poświadczonych notarialnie wzorów podpisów przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego został zastąpiony pisemną zgodą na powołanie podpisywaną i składaną przez odpowiedni podmiot, co ułatwia i przyspiesza proces rejestracji spółki. Wprowadzono również możliwość rejestrowania spółek jawnych i komandytowych za pośrednictwem Internetu, przy użyciu wzorca umowy udostępnionego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, tym samym redukując obciążenia biurokratyczne.Nowe regulacje zmniejszyły ilość kodów PKD ujawnionych w Rejestrze każdego podmiotu, określających przedmiot działalności do dziesięciu, w tym jeden przedmiot dominującej działalności, co w efekcie ułatwia przedsiębiorcom proces weryfikacji i identyfikacji podmiotów na rynku. Z kolei nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym umożliwia automatyczne nadanie i aktualizację numerów NIP i REGON, co przyspiesza założenie firmy, jak również przyspiesza proces dokonywania zmian danych podmiotów w Rejestrze.


- Polska zmniejszyła obciążenia regulacyjne, co odzwierciedla awans w naszym rankingu o 10 pozycji. Niemniej wyzwania pozostają, ponieważ Polska jest drugim po Węgrzech krajem o najbardziej skomplikowanych przepisach dla prowadzenia biznesu w Europie. Mimo biurokracji, Polska nadal oferuje liczne korzyści zagranicznym firmom planującym ekspansję i jest dla inwestorów miejscem pierwszego wyboru w Europie Środkowo-Wschodniej - mówi Mikołaj Pluciński, Dyrektor Zarządzający TMF Group Polska.

Trzeci rok z rzędu Argentyna znalazła się na pierwszym miejscu wśród krajów o najbardziej skomplikowanych regulacjach dla przedsiębiorców. Kolejne miejsca przypadły odpowiednio Indonezji, Kolumbii, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Chinom. Z kolei najłatwiej na świecie jest prowadzić działalność gospodarczą w Irlandii, co głównie wynika z systemu prawa common law, stabilności politycznej i nastawienia sprzyjającego biznesowi. Coroczne badanie przeprowadzone przez TMF Group, wiodącego dostawcę globalnych usług biznesowych, ocenia przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w 95 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie, Afryce, Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Północnej i Południowej pod względem skomplikowania regulacji prawnych i compliance.