35 proc. pracujących Polaków aktywnie szuka lub rozważa zmianę miejsca pracy. Kim są najbardziej aktywne na rynku pracy osoby? Co sprawia, że rozważają zawodowe zmiany?

Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”, aż 35 proc. pracujących Polaków aktywnie szuka lub rozważa zmianę miejsca pracy. Większość z nich to osoby poniżej 40 roku życia (29 proc. z nich należy do przedziału wiekowego 18-29 lat, a 42 proc. jest w wieku 30-39 lat), posiadające wyższe wykształcenie (53 proc.) i ponad 3 lata stażu pracy (66 proc.). Co ciekawe, aż 52 proc. z nich posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, podczas gdy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło zatrudnionych jest odpowiednio 6 proc.

i 3 proc. Aż 45 proc. badanych rozważa zmianę miejsca pracy, ponieważ chce więcej zarabiać. Aspekt finansowy nie jest jednak jedynym czynnikiem motywującym Polaków do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Wiele osób myśli o zmianie ze względu na chęć dalszego rozwoju zawodowego (15 proc.) czy niezadowolenie z obecnych warunków zatrudnienia (9 proc.). Badani rozważają zmianę miejsca pracy także ze względu na stres (7 proc.) czy zbyt duże oddalenie siedziby firmy od miejsca zamieszkania (6 proc.). Dla 5 proc. badanych motywatorem zmiany jest zła atmosfera w obecnej pracy. 


- Czynniki motywujące do zmiany pracy mogą być bardzo różne i zależą od wyznawanych przez daną osobę wartości oraz indywidualnych potrzeb. Na motywacje istotny wpływ może mieć także moment kariery zawodowej, w jakim dana osoba się znajduje, jej pochodzenie czy wiek. Podstawowym motywatorem pchającym człowieka do zmiany pracy jest aspekt finansowy. Kiedy podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone – co jest możliwe dzięki osiągnięciu odpowiedniego poziomu zarobków – zaraz za nimi pojawiają się potrzeby wyższego szczebla związane z samorealizacją i rozwojem zawodowym  – komentuje Sabina Dąbrowska-Olbryś, Learning and Development Manager Grupy Pracuj.

p