Zarząd spółki Echo Investment podjął decyzję o emisji kolejnej transzy obligacji dla inwestorów indywidualnych. Seria C obejmuje 750 tysięcy trzyipółletnich obligacji o wartości 100 złotych każda.

Oprocentowanie obligacji serii C jest oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 3,15 procent. Transakcję obsługuje Dom Maklerski PKO Bank Polski w Warszawie.
W czerwcu i lipcu bieżącego roku spółka Echo Investment wyemitowała dwie serie obligacji, które rozeszły się wyjątkowo szybko. W ciągu kilku dni sprzedane zostały papiery o łącznej wartości 75 milionów złotych (seria A – 50 milionów złotych, seria B – 25 milionów złotych.

Szczegóły programu obligacji Echo Investment dostępne są na stronie echo.com.pl.