Działalność gospodarczą w 2013 r. w Polsce prowadziło 1 754,4 tys. przedsiębiorstw (do 9 pracowników) - podaje GUS. To mniej o 1,6 proc. w skali roku.

Podobnie jak w latach poprzednich, w grupie tej dominowały jednostki należące do osób fizycznych (93,7 proc.), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 6,3 proc. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności najwięcej firm było w grupach handel i naprawa pojazdów samochodowych (27,1 proc.) oraz budownictwo (12,2 proc.). Zaobserwowano wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (do 12,1 proc. w 2013 r.).

W ubiegłym roku w firmach do dziewięciu pracowników pracowało 3 441,7 tys. osób, tj. 2,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Dla 82,9 proc. pracowników było to główne miejsce pracy. Najwięcej osób pracowało w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych (30,6 proc.), budownictwie (12,4 proc.), przemyśle (11,0 proc.) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (10,5 proc.). W podmiotach należących do osób fizycznych było zatrudnionych 2 994,5 tys. osób, a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej - 447,2 tys. osób.