Polscy imigranci są właścicielami co siódmej firmy w Wielkiej Brytanii.

Spośród 155 narodowości migrantów prowadzących własną działalność gospodarczą na Wyspach, Polacy plasują się na 6. miejscu pod względem najbardziej przedsiębiorczych nacji – donosi raport ,,The Centre for Entrepreneurs’’ brytyjskiego think tanka.

Polska nacja jest zaraz po Irlandczykach, Hindusach, Niemcach, Amerykanach i Chińczykach.

Jak podaje blog.iom.pl, przedsiębiorczość tzw. nowych imigrantów w UK, w tym Polaków, analizuje także inny raport tej samej organizacji, zatytułowany ,,The contribution of new migrant entrepreneurs in the UK’’.

Publikacja ta podkreśla niezwykle ważną rolę, jaką prowadzenie działalności gospodarczej odgrywa nie tylko w kontekście czysto ekonomicznym, lecz także społecznym, wzmacniając integrację migrantów oraz spójność społeczną, zapobiegając tym samym ich wykluczeniu.