Grupa PZU, w ramach restrukturyzacji zatrudnienia, chce zwolnić do 376 osób i zmienić warunki zatrudnienia dla około 600 osób.

- Restrukturyzacja zatrudnienia w PZU i PZU Życie zostanie przeprowadzona w 2012 roku i obejmie do 955 osób, w tym szacuje się, że redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 376 pracowników PZU i PZU Życie z różnych grup zawodowych, co stanowi 3,2 procent ogółu zatrudnionych w obydwu spółkach, przy czym blisko 600 osób otrzyma ofertę kontynuacji zatrudnienia w strukturach Grupy PZU, gdyż spółki zamierzają zmienić tym pracownikom warunki zatrudnienia w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego - podaje w komunikacie zarząd spółki.

- Restrukturyzacja zatrudnienia jest konsekwencją realizacji wielu projektów polegających na upraszczaniu procesów pracy i ograniczaniu kosztów - wyjaśnia Olga Zarachowicz, dyrektor zarządzający ds.

HR w Grupie PZU. - Niebawem zaczniemy rozmowy ze związkami zawodowymi. Mamy nadzieję na konstruktywną dyskusję i szybkie zawarcie porozumienia. Naszym celem jest również zapewnienie pracownikom objętym zwolnieniami korzystniejszych warunków odejścia niż gwarantują to przepisy prawa.

Oprócz odpraw gwarantowanych przez tzw. ustawę o zwolnieniach grupowych, PZU chce wypłacić dodatkową odprawę zwalnianym pracownikom, którzy zawrą porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy.

Czy zwolnienia w PZU będą też w województwie kujawsko-pomorskim?

- Obecnie jest za wcześnie na udzielenie odpowiedzi na to pytanie - wyjaśnia Agnieszka Rosa, z zespołu prasowego PZU. -  Trwa proces konsultacji zamiaru zwolnień grupowych ze związkami zawodowymi. Po jego zakończeniu znane będą szczegóły programu restrukturyzacyjnego.

- Jeszcze nie wiemy w których pionach będą zwolnienia - potwierdza Wojciech Zych, zastępca przewodniczącego komisji zakładowej NSZZ Solidarność. - W przyszłym tygodniu będą rozmowy zarządu ze związkami.

Przypomnijmy, program restrukturyzacji zatrudnienia rozpoczął się w 2009 roku. Planowano rozwiązać, w PZU i PZU Życie, umowy o pracę z około 4 tysiącami osób. Dotychczas pracę straciło prawie 3,6 tys. pracowników.