1. Dziennik Zachodni
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o licytacji nieruchomości
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Błaszkowski (tel./fax 61/424 53 51) ogłasza, że: dnia 04.06.2018 r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie, mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9, w sali nr 36, budynek B, odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: działka nr 11/35 o pow. 0,0978ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wolno stojącym, parterowym z poddaszem użytkowym (bez użytkowania) o pow. 113,71m2 położonej: 62-200 Gniezno, Osiedle Wierzbowe 14, Jankówko

dla którego Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW 74589 [NKW: PO1G/00074589/6].

Suma oszacowania wynosi 350.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 262.500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 35.000,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy