Polacy obok Turków najczęściej deklarują, że zdarzyło im się kiedykolwiek używać aplikacji do płatności mobilnych

Znajdujemy się w ścisłej czołówce pod względem korzystania z płatności mobilnych. Jak wynika z międzynarodowego badania „Finansowy Barometr ING”, obok Turków najczęściej deklarujemy, że zdarzyło nam się kiedykolwiek używać aplikacji do płatności mobilnych. Tak twierdzi blisko 43 proc. polskich użytkowników smartfonów i tabletów. Jest to wynik porównywalny z USA (42 proc.) i o 10 proc. więcej niż w przypadku przeciętnego Europejczyka (33 proc.).

Co więcej, dwie trzecie polskich użytkowników zamierza skorzystać z aplikacji do płatności mobilnych w ciągu najbliższego roku (67 proc.) z czego 28 proc. deklaruje, że zrobi to na pewno . Tymczasem w Europie takie plany ma tylko co druga osoba (51 proc.).

Najczęściej korzystamy z aplikacji do płatności mobilnych, aby kupić coś w internecie (29 proc.) lub w sklepie (15 proc.), a co siódma osoba wysyła za ich pomocą pieniądze (14 proc.). Polscy użytkownicy wśród największych zalet aplikacji do płatności mobilnych wymieniają szybkość (53 proc.), możliwość korzystania z nich w różnych miejscach (47 proc.), łatwość użycia (47 proc.) oraz to, że lubią korzystać z nowych technologii (32 proc.).

Z kolei osoby, które nie używają płatności mobilnych, jako przyczynę najczęściej wskazują to, że nie mieli jeszcze okazji z niej skorzystać (55 proc.), nier ufają im (33 proc.), a ponadto nie są w stanie śledzić, ile pieniędzy wydają (11 proc.). Najmniejszy udział stanowią w grupie osoby, które nie rozumieją działania tego typu aplikacji (9 proc.).

Równocześnie można zauważyć, że Polacy coraz rzadziej korzystają z gotówki. Blisko dwie trzecie mieszkańców Polski (63 proc.) przyznaje, że używa gotówki rzadziej niż rok temu – to drugi, po Turcji, najwyższy wynik w badaniu „Finansowy Barometr ING”. Ponadto co drugi Polak korzysta z bankomatu nie częściej niż kilka razy w miesiącu. Użytkownicy z Polski wyróżniają się także jednym z wyższych poziomów zaufania do płatności zbliżeniowych. Niemal 55 proc. Polaków ma pewność co do bezpieczeństwa swoich pieniędzy, gdy płaci w ten sposób. Podobną opinię podziela średnio 41 proc. Europejczyków.

Zestawiając zainteresowanie płatnościami mobilnymi z walutą cyfrową (bitcoinami) wyraźnie widać, że ta ostatnia nie zyskała jeszcze aż tak szerokiego uznania – tylko 4 proc. Europejczyków używało bitcoinów w ciągu ostatniego roku, a blisko połowa (49 proc.) przyznaje, że w ogóle o nich nie słyszała. Polska – obok Turcji, Włoch i Hiszpanii – należy do krajów, w których respondenci relatywnie często uważają, że waluty cyfrowe, takie jak bitcoin, to przyszłość płatności online.

Ponad połowa polskich użytkowników bankowości mobilnej przyznaje, że odkąd jej używa ma większą kontrolę nad finansami (52 proc.). Co czwarta osoba deklaruje, że teraz częściej niż kiedyś opłaca rachunki w terminie (24 proc.), a co piąta (21 proc.) przyznaje, że odkąd korzysta z bankowości mobilnej znacznie rzadziej loguje się do systemu bankowego przez komputer.