Mężczyźni zaciągają długi częściej niż kobiety: 17 proc. z nich pożycza pieniądze od czasu do czasu, w porównaniu do 10 proc. kobiet. Również terminowe regulowanie zobowiązań finansowych jest dla mężczyzn większym problem.

Kobiety są zdecydowanie bardziej kategoryczne, jeśli chodzi o niezadłużanie się, nawet w celu sfinansowania produktów pierwszej potrzeby. Prawie co druga kobieta (46 proc.) objęta badaniem firmy GetBack. S.A., deklaruje, że nie wzięłoby pożyczki, czy kredytu na zakup odzieży i obuwia. Z kolei 45 proc. nie zadłużyłoby się nawet na zakup żywności. W przypadku mężczyzn niechęć do zadłużania w wymienionych sytuacjach zadeklarowało kolejno 37 i 38 proc.

Kobiety również znacznie częściej niż mężczyźni nie wzięłyby kredytów i pożyczek, aby dokonać zakupu: samochodu 55 proc. (kobiety) vs. 42 proc. (mężczyźni), prezentów świątecznych 66 proc. (kobiety) vs. 55 proc. (mężczyźni), komputera 58 proc. (kobiety) vs. 46 proc. (mężczyźni),

– Z mojego doświadczenia wynika, że to kobiety częściej decydują o budżecie domowym – mówi Katarzyna Wójcik , negocjatorka telefoniczna GB. – Kobiety także są bardziej otwarte, łatwiej przełamać ich opór przed podjęciem rozmowy. Za to mężczyźni lepiej negocjują – dodaje.

Mężczyźni także częściej niż kobiety są skłonni pożyczyć pieniądze od znajomych i to bez względu na kwotę. 24 proc. mężczyzn i 15 proc. kobiet zadeklarowało, że nie miałoby problemu z pożyczeniem kwoty do 1 tys. zł od znajomych. W przypadku kwoty do 10 tys. zł podobną deklarację złożyło 14 proc. mężczyzn i 6proc. kobiet. Przy kwotach powyżej 10 tys. zł to mężczyźni chętniej skorzystaliby z możliwości zaciągnięcia kredytu w banku lub SKOK-u (58 proc. w porównaniu do 51 proc. kobiet). Mężczyźni mają także nieco większą skłonność do nieregulowania zobowiązań w terminie, zwłaszcza w przypadku rachunku za telefon (17 proc. mężczyzn i 11 proc. kobiet), rachunku za Internet lub telewizję (odpowiednio 13 i 8 proc.) oraz abonamentu radiowo-telewizyjnego (odpowiednio 10 i 7 proc.).


– Co ciekawe także windykacja ma w dużej mierze kobiecą twarz. Większość naszych pracowników zajmujących się obsługą klienta to kobiety. To one osiągają lepsze wyniki niż mężczyźni. Potrafią być empatyczne, a jednocześnie stanowcze i skuteczne – mówi Monika Korpas, Dyrektor Zarządzający Obszarem Obsługi Klienta i Marketingu w GetBack S.A.

Najmniej skłonni do zadłużania się są młodzi ludzie – aż 60 proc. osób w wieku 18-24 lata deklaruje, że nigdy nie zaciąga kredytów i pożyczek. Największą skłonność do zadłużania się mają osoby w średnim wieku 35–44 i 45–59 lat (po 17 proc.).


– Nie jest to zaskakującą informacją, bo osoby w średnim wieku mają największe potrzeby życiowe: mieszkanie, samochód, wydatki związane z utrzymaniem dzieci – dodaje Monika Korpas.