Stereotyp o tym, że wielki biznes jest męską domeną, odchodzi powoli do lamusa. Kobiety coraz wyraźniej zaznaczają tam swoją pozycję.Aż 89 proc. badanych kobiet jest nastawionych na większy zysk i stabilny rozwój. W Polsce już 37 proc. wysokich stanowisk kierowniczych piastują właśnie kobiety. Z badań ekspertów wynika również, że pozytywniej niż mężczyźni zapatrują się one na przyszłość kierowanych przez siebie firm. Blisko 35 proc. respondentek oczekuje wyższej marży z przychodu prowadzonego przez siebie biznesu. Wśród mężczyzn ten odsetek wyniósł 31 proc.


-Żyjemy w środowisku, gdzie nikt nie zastanawia się nad korzyściami płynącymi z udziału mężczyzn w zarządach firm czy wielkich korporacji, a kobiety w dalszym ciągu muszą udowadniać swoją wartość. Funkcjonując w biznesie już od wielu lat nauczyłem się jednak, że wbrew stereotypom, to właśnie kobiety mają często większe predyspozycje do zajmowania stanowisk kierowniczych niż mężczyźni. W naszych spółkach, kobiety piastują wiele wysokich stanowisk i osiągają fantastyczne rezultaty. W naszej strategii od początku kładliśmy nacisk na wysoki udział kobiet w zarządzaniu podmiotami z kilku powodów. Przede wszystkim kobiety działają z większym poświęceniem i są lepiej przygotowani, często opracowując tzw. plany B, aby nie dać zaskoczyć się żadnym ewentualnościom. Ich podejście napędza produktywność i kreatywność w zespole, a także wnosi do pracy nowe, świeże podejście i rozsądek – ocenia Bartosz Kaczmarczyk, prezes zarządu Loyd 

Trzy najbardziej zyskowne sektory dla kobiet to: sprzedaż detaliczna, usługi świadczone w ramach wolnych zawodów oraz moda5. Za najbardziej perspektywiczne same kobiety uważają: e-commerce, podróże, usługi hotelarskie, wypoczynek i media społecznościowe.

-Zwiększenie udziału kobiet w zarządach spółek jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Oznacza bowiem, że zmieniło się nie tyle podejście mężczyzn do kobiet w biznesie, ale kobiet do nich samych. Stałyśmy się bardziej pewne siebie oraz swojej wartości na rynku pracy, co w połączeniu z wysokimi kompetencjami i wykształceniem otwiera nam drogę do wielkiego biznesu. Nie musimy już nikomu udowadniać, że zatrudnianie nas jest zwyczajnie opłacalne. Można zaobserwować, że firmy zyskują dzięki nam w wielu aspektach. Po pierwsze jest to większe nastawienie na wyniki finansowe, a w rezultacie wyższy zysk, z drugiej zaś strony to także korzyści wizerunkowe. Kobiety mają coraz większy wpływ na politykę, kwestie gospodarcze, a nasz udział w biznesie stale rośnie i zmierza w dobrym kierunku  – komentuje Monika Cyboran-Trzebińska,dyrektor zarządzający Loyd Dotacje.

Blisko 2/3 kobiet prowadzących firmy ma w swojej rodzinie historię biznesową i te doświadczenia znacznie pomogły im w wyborach życiowych1. Według ekspertów udział kobiet w biznesie pobudza kreatywność i podnosi efektywność w pracy. Z badań ekspertów wynika, że kobiety często pełnią kierownicze stanowiska w działach HR (53 proc.), kontrolingu (47. proc.) i finansów (24 proc.). Z kolei Parlament Unii Europejskiej pracuje nad dyrektywą przewidującą wprowadzenie do 2020 roku 40- procentowego udziału kobiet w radach nadzorczych dużych spółek giełdowych w krajach UE. Musimy jednak pamiętać, że żadna dyrektywa nie zmieni na stałe rzeczywistości, jeśli kobiety same nie zaczną zdecydowanie sięgać po swoje przywileje i w pełni korzystać z przyznanych im praw.