W opublikowanym dziś w środę 10 lutego „Raporcie o stabilności systemu finansowego – luty 2016 r.” Narodowy Bank Polski (NBP) zaleca daleko posuniętą rozwagę przy restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych.

Według NBP, „realizacja scenariusza restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych wiąże się nie tylko z poniesieniem kosztu zwrotu spreadów walutowych i przewalutowania kapitału kredytów (szacowanych do poziomu 44 mld zł), ale również z dodatkowymi obciążeniami obejmującymi koszty zabezpieczenia otwartej pozycji walutowej banków. Należy podkreślić, że masowe przewalutowanie kredytów może również prowadzić do deprecjacji złotego oraz rewizji ocen ratingowych na niekorzyść Polski. Odbudowa niezbędnych buforów kapitałowych byłaby utrudniona z uwagi na już wprowadzony podatek od aktywów. NBP podkreśla konieczność uwzględnienia tych zagadnień w dalszych pracach nad restrukturyzacją walutowych kredytów hipotecznych.