Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nowe limity wpłat, obowiązujące w 2016 roku dla produktów umożliwiających oszczędzanie na prywatną emeryturę w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego czyli IKE,IKZE,PPE. W 2016 roku na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz w ramach składki dodatkowej w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) będziemy mogli oszczędzić więcej na swoją przyszłość niż w latach poprzednich.


-Roczny limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w 2016 roku wzrośnie o 288 zł. w porównaniu z rokiem 2015 i wyniesie 12 165 zł. Najchętniej wybierany produkt dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego dzięki zwiększeniu limitu staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. Wyższe wpłaty w perspektywie długoterminowej mogą mieć znaczny wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń w wieku emerytalnym. W 2016 będziemy mogli również wpłacić więcej środków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Łączna kwota wpłat na IKZE w nowym roku może wynieść 4 866 zł (w porównaniu do 4 750,8 zł w 2015 r.) – mówi Jacek Treumann z Legg Mason TFI.

Największy wzrost limitu odnotuje Pracowniczy Program Emerytalny – w 2016 roku maksymalna kwota składek, które można dodatkowo wpłacić na swoje PPE (oprócz wpłat podstawowych pracodawcy) wzrośnie o 432 zł i będzie wynosić 18 247,5 zł w skali roku, czyli 1 520,62 zł miesięcznie (wobec analogicznych kwot w wysokości 17 815,5 zł rocznie albo 1 484,63 zł miesięcznie w roku poprzednim).