Coraz chętniej decydujemy się na taką formę inwestycji, czyli na pożyczenie państwu pieniędzy. Czym jest to spowodowane? Wyższym i lepszym oprocentowaniem, ale również zabezpieczeniem, które oferuje nam państwo polskie.

Od wielu lat lokuję pieniądze w obligacje skarbu państwa - mówi Maciej Kwiatkowski z Bydgoszczy. - Uważam, że to najbezpieczniejszy sposób zarabiania.

Czy te papiery wartościowe można nazwać najlepszym sposobem inwestowania w  kryzysie?

- Zdecydowanie tak, są jedną z popularniejszych form osz czędzania w tym czasie - twierdzi Andrzej Zajko, zastępca dyrektora Domu Maklerskiego PKO BP. - Bezpieczeństwo tej inwestycji w pełni gwarantuje skarb państwa.

Coraz młodsi sięgają
Kto decyduje się na ich zakup? - Odsetek osób młodych zainteresowanych tą formą inwestowania rośnie, ale nadal obligacje skarbowe głównie kupują osoby powyżej 40 roku życia – uważa Andrzej Zajko.

- W czerwcu sprzedano papiery wartości 249,6 miliona złotych - wylicza Małgorzata Brzoza, rzecznik ministra finansów. - W zeszłym miesiącu było to o 27 procent więcej niż w maju i aż o 80 procent więcej niż w zeszłym roku.

- Bez wątpienia wzrosło zainteresowanie taką formą inwestycji -  komentuje Andrzej Zajko.  - Jest to spowodowane między innymi wyższym, w porównaniu do ubiegłego roku, oprocentowaniem.

Dodajmy, że do końca miesiąca trwa sprzedaż obligacji dwuletnich, trzyletnich, czteroletnich i dziesięcioletnich. Można na nich zarobić od 4,75 do 6 procent w skali roku. Koszt jednej to 100 złotych.

- Dostępne obligacje skarbowe dają teraz zarobić sześć procent, to o pół punktu procentowego mniej niż w ofercie z ubiegłego miesiąca - podaje Michał Sadrak, analityk Open Finance. - Jeszcze w czerwcu żaden bank nie mógł konkurować ofertą 6- lub 12-miesięcznej lokaty z papierami dłużnymi skarbu państwa. Tymczasem po obniżce ich oprocentowania już w co najmniej 11 instytucjach finansowych można liczyć na wyższe lub co najmniej takie same odsetki. Spadek oprocentowania obligacji emerytalnych bynajmniej nie oznacza, że ich zakup traci sens. Patrząc kilka lat wstecz można dojść do wniosku, że w ostatecznym rozrachunku z powodzeniem mogą one konkurować z bankowymi depozytami.

Zysk i bezpieczeństwo
Rozważając zakup takich papierów wartościowych, warto patrzeć nie tylko na ich aktualne oprocentowanie, ale też na premię dla kolejnych okresów odsetkowych.

Obligacje skarbowe są też bezpieczne. Wynika to z faktu, że skarb państwa gwarantuje całym swoim majątkiem wypłatę zainwestowanych pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Obligacje skarbu państwa kupić można:
- w punktach sprzedaży obligacji znajdujących się w oddziałach banku PKO BP i w Domu Maklerskim PKO BP,
- pod adresem internetowym www.zakup.obligacjeskarbowe.pl i www.inteligo.pl,
- pod numerami telefonów: 801 310 210 lub 81 535 66 55.