Zapytania Prezydenta dotyczyły konsekwencji wprowadzenia ustawy o „przywróceniu równości stron w niektórych umowach kredytowych”, czyli ustawy o rozwiązaniu problemu tzw. „Kredytów walutowych”. Niezwiązani z bankowym lobby eksperci podkreślają, że by konsekwencje wprowadzenia ustawy oszacować wiarygodnie i odpowiedzialnie absolutnie konieczna jest informacja o dotychczasowych wynikach banków na operacji kredytów „indeksowanych” i „denominowanych”, czyli 20-30 letnich kredytach połączonych z pochodnymi instrumentami finansowymi.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu weszło w posiadanie informacji w jaki sposób Komisja Nadzoru Finansowego pozyskuje dane od banków stosujących toksyczne kredyty oraz jaki wkrótce zostanie ogłoszony efekt jej pracy. SBB ujawni czy niemal 1000 osobowa instytucja wykona zadanie i odpowie na pytanie Prezydenta, by projekt ustawy mógł trafić do Sejmu, czy też nie odpowie i tym samym zablokuje dalsze prace nad rozwiązaniem systemowego i społecznego problemu.