Na pytanie, czy za przerwę w dostawie prądu można żądać bonifikaty od zakładu energetycznego, odpowiada Dorota Włodyka-Tyczyńska, prawnik.

Anna z Krzemienicy: - Czy i w jakiej wysokości odbiorca energii elektrycznej może uzyskać od zakładu energetycznego bonifikatę za przerwę w dostawie energii elektrycznej?

Prawnik: - Odbiorca energii ma prawo uzyskać bonifikatę, jeśli doszło do przerwy w dostawie energii elektrycznej, ale nie w każdym przypadku. Szczegółowe zasady udzielania bonifikat za przerwy w dostawach energii znajdziemy w taryfie danego przedsiębiorstwa energetycznego oraz w regulaminie świadczenia usług.

Bonifikata ta to pięciokrotność ceny energii za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii. Bonifikata dla odbiorców w gospodarstwach domowych przysługuje jednak dopiero wtedy, gdy zostanie przekroczony czas nieplanowanej przerwy w dostawach energii elektrycznej, który dla gospodarstw domowych wynosi 24 godziny jednorazowo (w ciągu roku łącznie nie może to być więcej niż 48 godzin).