W tym czasie nastąpiła przebudowa portfela zakupowego polskich gospodarstw domowych.

Porównując kwartał do tego samego okresu w zeszłym roku widać, że nastąpiła nieznaczna poprawa wielkości i wartości zakupów polskich gospodarstw domowych w zakresie dóbr szybkorotujących - wynika z badania GfK.

- Zmiana wartościowa zakupów była znacznie poniżej poziomu inflacji notowanej dla danego kwartału - podają autorzy badania. - Obserwowany proces spowodowany był z jednej strony nieznacznym, ale dodatnim popytem na towary ze strony kupujących, z drugiej strony - ich zwiększoną skłonnością do poszukiwania ofert jakościowo lepszych, kosztem kupowanej ilości towarów.

Świąteczna wzmożona aktywność zakupowa Polaków nie podniosła istotnie wartości monitorowanych wskaźników, a tegoroczny pierwszy kwartał wyjątkowo zawierał w sobie w całości wielkanocny okres świąteczny, co zwykle nie jest regułą - w 2012 r. zakupy rozłożyły się na dwa kwartały.