Według raportu Doing Business 2013 Polska znalazła się na czele listy państw, które najbardziej usprawniły warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Poprawę sytuacji prowadzenia biznesu potwierdzają także opracowania Banku Światowego, wg którego nasz kraj awansował z 62. na 55. miejsce.

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Piotra Rogowieckiego taki wynik daje powód do zadowolenia. – Nie można jednak spocząć na laurach, ponieważ wiele jeszcze zostało do zrobienia – przestrzega ekspert.


Mimo pooprawy sytuacji wciąż są podrankingi, w których Polska wypada słabo.

- Pracodawcy RP od dłuższego czasu domagają się usprawnienia wydawania pozwoleń na budowę, co pozwoliłoby przyspieszyć proces inwestycyjny i obniżyć jego koszty.

Procedur w tym zakresie jest obecnie zbyt dużo i ciągną się one miesiącami. Rząd co prawda proponuje przygotowanie Kodeksu budowlanego, lecz do końca prac nad tym projektem jest nadal daleko – mówi ekspert.


W podrankingu podatkowym, pomimo poprawy o dziesięć pozycji, 114. miejsce chluby nam nie przynosi.

- Przepisy w dalszym ciągu są skomplikowane, niejasne, a interpretacje podatkowe – nierzadko ze sobą sprzeczne – mówi Piotr Rogowiecki i przypomina, że bez dobrego doradcy podatkowego w niektórych przypadkach trudno sobie poradzić. - Wszystko to pochłania czas i zasoby, które można by wykorzystać na czynności bardziej produktywne. Od lat jednym z kluczowych postulatów Pracodawców RP jest uproszczenie prawa podatkowego.

Nadal należy pracować nad poprawą wydajności sądownictwa gospodarczego, gdyż sprawy wciąż trwają zbyt długo. – Poprawa jest wyraźna – w ciągu ostatnich lat zeszliśmy od blisko 1000 dni do ponad 600 – i powinniśmy dalej iść tą drogą. Kwestia skutecznego dochodzenia należności rozstrzyga często o „być albo nie być” przedsiębiorcy.