Pracodawcy RP z dużym rozczarowaniem przyjęli wycofanie się posłów z racjonalnych rozwiązań w rządowym projekcie zmian ustaw o zamówieniach publicznych oraz o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

– Uchwalony przez Sejm projekt wzbudza ogromne zastrzeżenia natury konstytucyjnej i wątpliwości co do jego zgodności z prawem unijnym – ostrzega ekspert Pracodawców RP, Anna Woźnica.

Przypomnijmy, że w ramach specjalnie utworzonej podkomisji posłowie i eksperci omawiali kształt poszczególnych przepisów nowelizacji. W wyniku dyskusji doszło do wypracowania zmian idących w dobrym kierunku, w tym do usunięcia z projektu szkodliwych dla polskich przedsiębiorców przepisów.

Chodzi m.in. o propozycję nowelizacji art. 24 prawa zamówień publicznych, dotyczącego przesłanek do wykluczenia wykonawców z przetargów.

Propozycja rządowa zmierzała do rozszerzenia uprawnień zamawiających w zakresie eliminacji przedsiębiorców z postępowań bez orzeczenia sądu. W podkomisji zaproponowano jednak rezygnację z zaostrzających prawo regulacji, wprowadzono też poprawkę liberalizującą – skreślono obowiązujący kontrowersyjny przepis art. 24, ust. 1, pkt 1a, który daje urzędnikom prawo wykluczania wykonawcy z przetargu.

Tymczasem istnieją poważne wątpliwości co do zgodności tego przepisu nie tylko z Konstytucją, lecz także z prawem unijnym – Komisja Europejska uznała tę regulację polskiej ustawy za niezgodną z prawem unijnym, a w Trybunale Sprawiedliwości toczy się obecnie postępowanie, które ma rozstrzygnąć tę kwestię.

Środowisko zajmujące się problematyką zamówień publicznych bardzo dobrze przyjęło efekty prac podkomisji. Niestety, na posiedzeniu Komisji Gospodarki uchylono wypracowane rozwiązania – posłowie wycofali się z własnych propozycji.

Projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych został przyjęty przez Sejm, mimo dużych zastrzeżeń części posłów oraz wątpliwości Biura Legislacyjnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych co do tego, czy projekt jest zgodny z Konstytucją i prawem Unii Europejskiej. – Przegłosowany przez Sejm projekt może sparaliżować życie gospodarcze i jeszcze bardziej skomplikować działalność wykonawcom startującym w przetargach – ostrzega ekspert Pracodawców RP, Anna Woźnica.

Pozostaje mieć nadzieję, że Senat dokona koniecznych poprawek. – Jeżeli ustawa zostanie uchwalona w obecnym kształcie, będziemy mieć w obrocie prawnym przepisy, które wkrótce – najprawdopodobniej w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości – i tak trzeba będzie zmieniać – mówi ekspert Pracodawców RP. Wykonawcy, którzy w międzyczasie zostaną wykluczeni na podstawie tych regulacji, będą mogli dochodzić odszkodowania.

– Częste nowelizacje prawa zamówień publicznych nie przyczyniają się do poprawy stanu prawnego, prowokują tylko kolejne problemy. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzaniu rozwiązań prawnych pod wpływem medialnych wydarzeń lub na potrzeby konkretnych spraw. Taki sposób procedowania przynosi więcej strat niż pożytku – mówi Anna Woźnica.