Z kolei przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel podkreślił na konferencji, że zostały wyłonione dwa główne cele nowej ordynacji: konieczność ochrony praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi oraz podniesienie efektywności wymiaru i poboru podatków.

- Obecna ordynacja staje się niefunkcjonalna w związku z bagażem kolejnych nowelizacji. Cel to wyważenie interesów i praw podatnika i interesu publicznego z drugiej. Mówimy o kompleksowej zmianie prawa podatkowego. Wprowadzamy katalog praw i obowiązków podatnika, ogólne zasady prawa podatkowego, które będą rzutować na całe stanowienie prawa podatkowego - ocenił zaś minister finansów Mateusz Szczurek.

Źródło: X-News